Kiss József – Weiszmann Testvérek Könyvnyomdája (1879-03-27)


facsimile

Tekintetes Weismann testvérek Uraknak  

Bpesten
[rövidítés]
 

Jelen soraimmal átruházom Önökre „Budapesti
Rejtelmek, írta Szentesi Rudolf – című első
kiadásban Rosenberg testvéreknél megjelent
művem tulajdonjogát, úgy, hogy azt tetszés
szerinti számban sokszorosíthassa avagy fordí¬
tásban üzletileg értékesíthesse. A teljes tulaj¬
donjog díja fejében 800 nyolcszáz forintban
egyezkedtünk meg, mely négy részletben 3
három havi időköz
[törölt]
« ben »
ök
[betoldás]
ben az első részlet
f.
[rövidítés]
év
1879
szept.
[rövidítés]
1én lesz fizetendő. Kijelentem
egyben, hogy a mű áttekintésére, s javítására
vállalkozom.  

Kiss József
Szentesi Rudolf  

Budapesten 1879
márc.
[rövidítés]
27.