Kiss József – Neumann Frigyesné (1888-03-01)


facsimile

„Ünnepnapok”  

Nagyságos  

Neumann Frigyesné asszonynak  

Budapesten  

Van szerencsém ezennel az „Ünnepnapok”
10 példányáért beküldött
[rövidítés]
[bizonytalan olvasat]
35
frt
[rövidítés]

előfizetési pénz vételét köszönettel elismerni.  

A példányokat pontosan bejegyeztem és a
könyv megjelenése után
[törölt]
« az előfizetőknek »
azonnal
megküldöm.  

Addig is, míg buzgó és engemet mélyen
lekötelező fáradozásáért hálámat külön is
kifejezhetném, fogadja legbensőbb köszönetem
nyilvánítását.  

Budapest, 1888
marcz
[rövidítés]
1  

Kitűnő tisztelettel  

Kiss József  

Azon kegyes előzekenységét
 [!]
[sic!]
, hogy a példá¬
nyok kézbesítéseről
 [!]
[sic!]
személyesen akar gondoskod
[szerkesztői feloldás]
¬

ni hálás köszönettel fogadom  

Tiszt
[rövidítés]
 

K.