Bolza Anna – Kiss József (1890-05-01)


facsimile

1. 5.
890
[rövidítés]
 

Tisztelt Kiss ur!  

Könnyű szerrel megnyertem
az engedélyt a kívánt illustrá¬
[törölt]
« y »
c
[betoldás]
ióra – Zichy Grófné azt
felelte, hogy nem tud majd
róla semmit – de re¬
 [!]
[sic!]

mélli
 [!]
[sic!]
, miszerint nem a
csúnya fényképet választja  

facsimile

ön – nagyon el volt ra¬
gadtatva annak hallatá¬
ra, hogy ön a legyezőset kí¬
vánja. Tehát ebben lega¬
lább megfelelhettem kíván
[szerkesztői feloldás]
¬

ságának, mi legnagyobb
örömére
[...]
[hiányzó szövegrész]
szolg
[betoldás]
ál  

Csáky Bolza Anná
[...]
[hiányzó szövegrész]