Strausz Miklós – Kiss József (1892-10-21)


facsimile

A Hét  

Társadalmi, Irodalmi és Művészeti Közlöny.  

Szerkeszti  

Kiss József.  

I. évfolyam  

24 szám  

Szerkesztőség és Kiadó¬
hivatal:  

VII., Erzsébet-körut 6.  

Budapest, 1892 okt. 21.  

Nagy
[...]
[hiányzó szövegrész]
s
[betoldás]
ágos  

Kiss József úrnak  

Budapesten.  

dr
 [!]
[sic!]
. Ziffer Károly úrnak Nagyságod
ellen hátralékos 115
frt
[rövidítés]
és járulékai
iránt fenálló
 [!]
[sic!]
ügyében a mellékelt
nyugta szerint felvettem 125
frt
[rövidítés]

azaz Egyszáz huszonöt forintot,
nevezett ügyfelem követelésé¬
nek résztörlesztéseül.  

Kiváló tisztelettel  

Csetényi Adolf  

ügyvéd  

helyett  

Strausz Miklós.  

1