Berzeviczy Albert – Kiss József (1899-12-10)


facsimile

Berzeviczy Albert
Bpest
[rövidítés]
899.
decemb
[rövidítés]
.
[törölt]
« 9 »
10 én.  

Nagyon tisztelt Szerkesztő Úr!  

Miután még eddig a beküldött tárczacikk
nyomdai revísióját meg nem kaptam, sejtem,
hogy talán nehézségek merültek föl a hossza
miatt. Ebben az esetben kérném, (mint már e¬
lőbbi levelemben is kifejeztem kérésemet) szíves¬
kednék ezt a kéziratot visszaküldeni s majd
inkább valami rövid kis dolgot küldök helyette.  

Őszinte tisztelettel  

Berzeviczy Albert