Beck Dénes – Kiss József (1907-12-16)


facsimile

Nagyságos  

Kiss József urnak  

a „Hét” szerkesztőjének  

helyben  

facsimile

Beck Dénes  

VI. Ó u. 11.  

facsimile

Beck Dénes őszinte ba¬
ráti szívvel csatlakozik számtalan tisztelőid
üdvözleteihez még avval, hogy az egek áldását
kéri további munkásságodra, a melyet
folytatólagos dicsőségedre, erőben és egészségben
teljes lelki megelégedéssel folytathassad ad mul¬
tos annos! 1907. XII. 16.