Bányai Károly – Kiss József (1910-03-12)


facsimile

Budapest 910 III. 12.  

IV Kúria-utca 3.sz.  

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr,  

igen kérem, legyen szíves a mellékelt fordítást közölni.
Ha nem tartja méltónak A Hét-hez, igen kérem, legyen
szíves visszaküldeni, talán el tudom helyezni valahol mégis.
Maradtam  

alázatos szolgája  

Bányai Károly