Kiss József – Bódy Tivadar (1919)


facsimile

K J.  

Bódy Tivadar polgár
[törölt]
« nagy »

mester
[betoldás]

úr
Ő Méltóságának
helyben.  

[törölt]
« Tekintettel a horribilis drágaságra »
 

Azt hiszem egészen stílszerű, ha egy
magyar poéta arról panaszkodik, hogy
éhes, hogy koplal és senki sem botrán¬
kozhatik
[törölt]
« rajta »
meg rajta, mert
[törölt]
« mindenki »

ezekben a kegyetlen ínséges időkben
senki sem követel
¬
[betoldás]

het
[betoldás]

[betoldás]

főesküt tőle. Hetven¬
hat éves vagyok, beteg és fáradt. Csalá¬
dom három tagja állandoan
 [!]
[sic!]
orvosi
felügyelet alatt tengődik; hazámnak
adtam annyit, amennyit hazám már
nekem nem adhat. Vagyonom nincs,
örökséget senki után nem várhatok.
Most először esik meg rajtam, hogy
[törölt]
« kold »
beállok hazám koldusai közé
Maximális áron kérem a követ¬
kező élelmi szerek kiutalását: