Balkányi Kálmán – Kiss József (1901-08-09)


facsimile

Ngs
[rövidítés]
 

Kiss József úrnak,  

a Hét szerkesztőjének  

Budapest  

Alsó Erdősor 3.  

VIII/3  

facsimile

Balkányi Kálmán  

Debrecen, Kossuth-ucca
 [!]
[sic!]
32.  

Mártonfalva  

Szabolcs u.  

1901.
aug
[rövidítés]
. 9.  

Mélyen tisztelt Uram,  

abban a megmérhetetlen veszteségben, mely a magyar
irodalmat, önt és lapját, a Hetet érte szegény Makai
halálával, igaz szívvel veszek részt.  

Át tudom érezni mélységes fájdalmát, hisz alig egy
éve láttam önt, mikor fen
 [!]
[sic!]
a Tátrában másik munka¬
társa, Papp Dániel halálán kesergett.  

Isten óvja több ily csapástól mi szegény hazánkat és
önt, akinek vagyok igaz tisztelettel hű szolgája és munkása  

[...]
[hiányzó szövegrész]