Voinovich Géza – Kiss József ([1903]-02-07)


facsimile

Bpest
[rövidítés]
, 902 – 2 – 7 –  

Melgen
 [!]
[sic!]
tisztelt költő.  

Nagyon köszönöm a kívül belül remek
szép könyvet.  

Ha az, hogy nagyon
[...]
[hiányzó szövegrész]
örömet
szerzett vele – és se
[...]
[hiányzó szövegrész]
álam
[bizonytalan olvasat]

nagyobb becsben nem
[...]
[hiányzó szövegrész]
atja
[bizonytalan olvasat]

ha ez érdem lehet ro
[...]
[hiányzó szövegrész]
re ön e
művét valakinek adja
úgy én megérdemlem azt.  

Nagyon kedves emlék
[...]
[hiányzó szövegrész]
lessz
 [!]
[sic!]

e könyv mindig. Önre –
[...]
[hiányzó szövegrész]
ves költőm
[szerkesztői feloldás]
¬

re – és arra az órár
 [!]
[sic!]
[...]
[hiányzó szövegrész]
elyet ön
nálam töltött.  

Ez az óra bizony
[...]
[hiányzó szövegrész]
lég
[bizonytalan olvasat]
tételt
adott a tű szórásokért
 [!]
[sic!]
[...]
[hiányzó szövegrész]
eket
apró emberektől elszenvedett.  

Kiváló tiszteletem kif
[törölt]
« a »
e
[betoldás]
jezésével
és szíves barátságos üdvözlettel  

Arany Lászlóné.  

1