Angyalffy Erzsébet – Kiss József (1889-10-20)


facsimile

Paris, 1889, oktober 20, vasárnap délután. Uj lakcímem:  

Avenue d'Orleans, 81, III etage, (avec Mond
 [!]
[sic!]
rue. Lemercier –
l'Hopital)  

Tisztelt Barátom uram!  

La voilá! Dacára annak, hogy Ön ígéretemet sutba dob¬
ta, valamint, esetleg sutba dobná tudosításaimat, rajzaimat,
és esetleg firkálmányaimat. –  

De Ön nagy ember (dacára kétrend¬
beli kicsiségének, – nevének és kedves alakjának) – és nagy
embereknek, kivált nagy költőknek, sok meg van enged¬
ve – ha nem is minden! –  

De hadd térjek haza. – Hogyan van
az Ön kedves és tisztelt neje, családja? – Az ön egészsége
tisztelt barátom uram? –  

Reméllem
 [!]
[sic!]
jól. – Jobban, mint a
szerkesztőké szokott lenni! – Adja az isten.  

Az Ön öcs
[...]
[hiányzó szövegrész]
s
[betoldás]
énél
 [!]
[sic!]
, Kiss urnál, voltam.
Valami 10 napja annak. – Egy itt lakó magyar nő veze¬
tett el hozzá, de azután eltávozott. – Az Ön szíves instruc¬
tiói szerint jártam el – és szívem sugallata szerint. –
Már pedig, szívem az Ön családja számára, tel
v
[betoldás]
e van –
meleg, szerető érzésekkel – és e
z
[betoldás]
ekkel beszéltem az Ön
fivéréhez. –  

Nem jó
[törölt]
« , »
meggondolatlanul szólni, de én
azt hiszem, Önre nézve tisztelt Uram, baj, – a párizsi
„Kissné”. – Igen szép két gyermeke van –
[törölt]
« de »
és
[betoldás]
ezzel sok van
mondva abból, – miért nem segélyzi (momentan) Önt, –
ez a gazdag fivér. – A feleség alkalmasint a két gyermek¬  

facsimile

re utal, ennél a themánál. Mindazáltal a férfi mégis tehet¬
né. Övé a vagyon, ugy hallom. –  

Igen kedves hűseséggel fogadott. Később kissé fel¬
melegedett, midőn meséltem, hogy az Ön neve, mit jelent Magyar¬
ország művelt népének. – Nem fokozódott e melegség, midőn
„en passant” említettem az ön pénzügyeit. –  

Azt mondta, miért nem jön Ön ide Páris¬
ba lakni? – Kérdeztem, – mi célból? – És mily tőkével? –  

Ő azt mondta: Mint hírlaptudosító. –
„Továbbá”, mondá, „Ön itt, írhatna idővel franziául
 [!]
[sic!]
is,
és az ezresek csak ugy repülnének!” –  

„De mit csinálni addig, – míg az ezresek
itt Párisban megtalálják az utat Önhöz?” – Kérdém!  

„A hírlap tudosítás jól jöv
[törölt]
« o »
e
[betoldás]
delmez”, felelé,
és Ön itt is írhatna költeményeket a magyar piacra.  

Ily jellegű volt társalgásunk. – Mondtam,
hogy az Ön lapjának jó jövője van, már csak a
firmán
[bizonytalan olvasat]
ál
fogva is – de pénz kellene. – Ő azt mondta, 20 forint¬
tal lehet lapot szerkeszteni – máskép nem. –  

Mondám: 5 ezer is jól esne! –
Kiss ur talán egyes frazisoknál
 [!]
[sic!]
süket arra a fülére, a¬
mely zsebének oldalára „esik” – (pardon, ez véletlenül
volt mondva) – de erre a megjegyzésre
[...]
[hiányzó szövegrész]
a
[betoldás]
feleletet
még nem kaptam meg. –  

A madame
[szerkesztői feloldás]
-
mel nem tudtam
beszélni. – Kiss ur azt mondta, a hét folyamán meg fog
hívni vacsorára. – Ez mindeddig nem történt meg,
amit, nem ugyan a vacsora kedvéért, mint ön tudni
fogja, de társalgásunk folytatása érdekében
sajnállok.  

facsimile

Azt hiszem „Madame” instinktív megértette, mire celoz
 [!]
[sic!]
az
én kedvességem. – Ez oka, hogy azt a vacsorát mindeddig
nem főzte meg, – amelyet én ott megenni fogok. –  

Mit „tudosítsak” Önnek? – Nekem elősz¬
 [!]
[sic!]

ször
 [!]
[sic!]
ismerni kellene a lapot. –
[...]
[hiányzó szövegrész]
K
[betoldás]
érem küldje. – Elviszem
majd Kiss urhoz is. – Ha Ön akarja, vezethetné
[...]
[hiányzó szövegrész]
k
[betoldás]
egy
rovatot, művészeti viszonyokról, – művészet és művészekről.  

De minthogy a Náci a közelben van, – messze esik
az Angyalffy Erzsi – nemde? –  

Tehát adjon Ön határozott alakot
kívánságának, – miről írjak – vagy mit rajzol
[törölt]
« o »
j
[betoldás]
ak.
De hogy setétbe dolgozzam – azt nem teszem. Tekintse évei¬
met – és kissé műveszi
 [!]
[sic!]
niveaumat is. – Szerénytelenség
ez? – Nem.  

A kiállítást minden zúgaban
 [!]
[sic!]
ismerem.
Különösen festői az a része, melyben a barlanglakó búv¬
helyétől – és a cölöpháztól kezdve, – a modern kaszárnyaig
 [!]
[sic!]

– szép összhangban, mindenféle emberi lakás exponál¬
va van. – Ezt elnézném naphosszant. –  

Gyönyörű a kiállítás különosen
 [!]
[sic!]
este. – Aki
[törölt]
« n »
c
[betoldás]
sak nappal látta – vizet ivott. Aki este látja – megrészeg¬
szik. –  

Különösen szép a „fontaine lumineuse” – és az
Eiffeltorony kivilágítása vörössel. – A szökőkutak ezernyi
sugára, mindméganyi
 [!]
[sic!]
színben tündököl – és váltózik
percről percre. –  

De ezernyi Eiffeltoronyért sem mennék
vasárnap a kiállításba! – A pariszi
 [!]
[sic!]
nép vasárnap be¬
számíthatatlan. Tolong és lökdös, üvölt és ujong
 [!]
[sic!]
.
Kiállhatatlan. – Köznapon udvarias. A „monsieur”  

facsimile

azt ajánlotta, hogy férjhez ad. A férj, a tőke volna. Én a
kamat. – „Száz percentes kamat”, azt mondta a néni,
mert itt is, a sok festő között is numerálok, hála isten¬
nek. –  

Parisba kellett jönnöm, hogy tudjam mit tudok. –
Csak sajnállom megamat
 [!]
[sic!]
, hogy férjhez menni nem tudok!
Miért? – fogja Ön kérdeni. –  

Barátnőm egy lanyha, okos, de nonchalant
[törölt]
« v »
t
[betoldás]
eremtés volt eddig. – Olyan, akire az ember még nem hederít.
Multkor kapok tőle egy levelet. – Elámultam!  

A „styl”je annak a levélnek – egy egészen uj terem¬
téstől volt. Csupa élet, jókedv – és boldogság. Egy „Rém”
egyéniség levele. – Egy szóval sem volt említés téve,
semmi célzás ismeretségére, vagy plane szó a házas¬
ságról – és én kitaláltam, hogy eljegyezte magát! –  

A közömbös szavakból, más tárgyu frazisokból
 [!]
[sic!]

kivirított a boldogság.  

Pedig dacára ennek, én vén kislanynak
 [!]
[sic!]

készülök, mert még nem vagyok az! – Van egy gyönyörű
angora macskája a háziasszonyomnak, aki egy vén
sejbelka
[bizonytalan olvasat]
.  

Csak egy pár mopszli hiányzik. Főzök magamnak. –
Még pedig kitűnően vagyok felszerelve, és jó konyhát tartok.
Lakásom párizsi
[...]
[hiányzó szövegrész]
v
[betoldás]
iszonyoknak – elegans. – Csak ketten vagyunk
a lakásban. – Van egy ebédlő, azután öltöző ketrecem
és szobám. – Az ebédlő közös. Háziasszonyomnak egy kisebb
szobája van. – Ez a nő ritka madár Párisban.  

Royalista. Midőn a lakást megnéztem,
C
[...]
[hiányzó szövegrész]
h
[betoldás]
ambord gróf és Mac Mahon arcképe állt a  

facsimile

kandallon. Túdtam, mit tartsak házianyom politikai néze¬
tei felől. –  

Parlírozásom remek. Első nap így szóltam hozzá:
Madame s'il vous plait, je suis aujourd'hui! Ezzel azt akartam
mondani, hogy: én főzök!  

Petroleum lámpát, nem akart, hogy égessek.
Veszekedés közben, „politikus” megjegyzésre ragadtattam maga¬
mat, melytől meg voltam hatva utólag. – (Ő olaj lámpát éget.)  

Madame, – mon ceour est une royaliste, – mais
ma lampe est une „Petroleusse!” –  

És ő jól emlékszik a Petroleuszökre. –
Gyűlöli a „peuple”t – és megengedte a vic
 [!]
[sic!]
kedvéért
a petroleumot. –  

Cheminémen egy darab olvadt ólom van,
a Tuilleriák fedeléből. – Ez a tűz égeti még most is az
ő öreg szívét. – (Különben colikája van. –) Ez utobbi,
emberi dolog, és erős fekete kávéval – elejét lehet venni.  

De ő obstinat – és mindent jobban tud mit
 [!]
[sic!]

más ember. –  

Hát a Wohl Stefanie meghalt? –
Ki a Wohlék lapjának itteni levelezője? – Ön meg¬
szere
[...]
[hiányzó szövegrész]
z
[betoldás]
hetné nekem ez állást. Én rajzolnék az itteni
nagy üzletekben, az ő szám
[törölt]
« ukra »
ára
[betoldás]
. – Persze nem min
[szerkesztői feloldás]
¬

dig, csak most kezdetben.  

De most ozsonát kell főznöm. Éhes
[törölt]
« v »
l
[betoldás]
ettem.
Az Ön szeretett kedves családját számtalanszor üdvözlöm.
E „paksaméta” ép ugy szól kedves és tisztelt barátnőm¬
nek az Ön nejének, – mint Önnek, ezért kedves  

facsimile

[...]
[hiányzó szövegrész]
v
[betoldás]
olna, ha tisztelt barátnőmtől is kapnék néhány sort, nem¬
csak Öntől, akinek sorait, mielőbb kérem és elvárom.
Ugye, – nem hagy sokáig várni. – A lapot küldje kérem.  

A „
mürücsköt
[bizonytalan olvasat]
” üdvözlöm.  

Az Önök tisztelő, őszinte  

Angy Erzsije