Kiss József – Kiss Józsefné (1894-08-02)


facsimile

A Hét.  

VII., Erzsébet-körut 6. szám.  

Nagyságos  

Kiss Józsefné asszonynak  

Karlberger úr leveleivel  

Siófok  

ajánlva  

facsimile

A Hét  

Társadalmi Irodalmi és Művészeti Közlöny.  

Szerkeszti  

Kiss József  

I. évfolyam  

24. szám  

Tartalom  

Szerkesztőség és Kiadó¬  

hivatal:  

VII., Erzsébet-körut 6  

Budapest, 189
[...]
[hiányzó szövegrész]
hetfő  

Kedvesem!  

Paczauerné itt marad szerdáig,
tehát én, amint tervezve volt,
ma le nem mehetek, hanem csak
a hét végen vagy jövő vasár¬
nap. Örülök, hogy jó egészség¬
ben vagy. Vigyázz magadra,
nehogy valahogy meghűlj.  

A gyerekek itthon nagyon jól
el vannak látva. A csibike min
[szerkesztői feloldás]
¬

den nap
vissza
[bizonytalan olvasat]
 [!]
[sic!]
őket sétal¬
ni. Én magam mindig töröm
a fejemet, hol fogog
 [!]
[sic!]
én pénzt
előteremteni, mert sehogy
se megy. A lap megvételre néz¬
ve nem kaptam ajánlatot.
Nem is lesz abból semmi.  

1  

facsimile

Az ide mellékelt váltó űrlapot írd
alá mindjárt, ahol
kiblaj
[bizonytalan olvasat]


zoltam és
add fel azonnal postára, mert szer¬
dán lejáratunk lesz.
Ölel és minden jót kíván  

híved  

Józsi  

Sándorka gyógyíttassa meg a kezét
különben nem kap szerszámot, engedel
[szerkesztői feloldás]
¬

meskedjék Félixnek és becsülje meg
magát.  

Csibe és a gyerekek üdvözölnek és
kezet csókolnak.