Kiss József – Kiss Józsefné (1889-08-08)


facsimile

Magyar Kir. Posta.  

Zárt-Levelező-Lap.  

Czím Kiss Józsefné  

asszony  

Budapest  

József körút 4  

facsimile

Kedvesem! Tegnap délben
minden baj nélkül megér¬
keztem és a Manngold
villában lakom. Eddig
már kétszer fürödtem
és egyszer se hűltem
meg. Csókollak ben¬
neteket. Ha újsag lesz
írjatok. A hőség itt
irtózatos. Ölel  

Józsi  

Tisztelem Szabóékat.
Ha Kornfeld ír vagy
üzen, tudasd velem.