Unger Ilona – Kiss József (k.n.)


facsimile

N. Ilonda.  

Igen tisztelt Szerkesztő Ur
 [!]
[sic!]
!  

Itt a pompás erdélyi hegyek
között, a nyaralás kellemességeit
élvezve, is gondolok Önökre, ami
bizonyosan csak egyolda
l
[betoldás]
u
 [!]
[sic!]
ugyan,
no de mindegy!  

Itt küldök egy hosszabb, versben
írott monológot, s egy kisebb kül¬
deményt. Nagyon kérem,
k.
[rövidítés]
Szerk.
[rövidítés]

Ur
 [!]
[sic!]
, ha beválik, amit szeretnék hinni,
ugy
 [!]
[sic!]
közölje mielőbb. No, ugye meg¬
teszi? Különben tudom, hogy a Hét¬
nél nem használ, se elöljáró be¬
széd, se protekczió, – istennek hála!
[törölt]
« h »
H
[betoldás]
a jó; közlik, ha
[...]
[hiányzó szövegrész]
rosz
 [!]
[sic!]
; nem,
pont. Csakis azt akarom kérni,
hogy szíveskedjék az ü
z
[betoldás]
enetek
közt „A. N.” jeligére tudatni, hogy
besorozták e, és mikor jön, melyik?
No ugy
 [!]
[sic!]
e, ezt megteszik?  

Már 2 hónapja vagyok itt, s
2 hét mulva
 [!]
[sic!]
repülök(?) haza.  

Ha a monológ esetleg nem válna
be, ugy
 [!]
[sic!]
kérem, nekem – kivételkép
a kézi
r
[betoldás]
atot – vissza küldeni, vagy
félretenni: majd érte megyek!  

Őszinte üdvözlettel  

Alba Nevis