Kiss József – Wolfner (1920-03-04)


facsimile

Budapest 1920 III. 4.  

Kedves Wolfner Uram!  

CSaládom
 [!]
[sic!]
körében ismét járványsze¬
rűen dühöng a cipőínség. A
[törölt]
« A »
família nagykoru
tagjai még bírják valahogyan ezt az álla¬
potot. s
 [!]
[sic!]
elkészültek arra, hogy a legvégső
estben
 [!]
[sic!]
néhai Kneipp páter követői sorába
állanak, de három kis unokámatnagyon
 [!]
[sic!]
féltem
ettől a kísérlettől. A kicsikéknek nagyon
szép lábacskáik vannak, s hölgyekről lévén
estleg
 [!]
[sic!]
egész jövőjüket kockáztatják egy
szerencsétlen kimenetelü experimentum ál¬
tal.
[törölt]
« sé »
E
[betoldás]
pen
 [!]
[sic!]
ezért azzal a kéréssel fordulok
Önhöz ejtse
[törölt]
« e »
módját annak, hogy kis unokáim  

1  

facsimile

az én valutáris viszonyaimnak megfelelő
áron
[törölt]
« meg »
kaphassák
meg
[betoldás]

a mindennapi cipőcské¬
iket.  

Kérem ne tekintse szeténytelenség
 [!]
[sic!]
¬
hogy most már másodízben apellálok támo¬
gatására, de én ártatlan vagyok benne,
hogy szeretett hazánkban a megszorult
poeták
 [!]
[sic!]
még mindég nem az államhatalomm
 [!]
[sic!]
¬
tól, hanem csak az egyszerű polgártól
remélhetnek segítséget.  

Melegen üdvözli  

régi híve  

2