Kiss József – Schweigerné (k.n.)


facsimile

Kiss József  

A Hét szerkesztője és kiadója  

Telefon József 5—27.  

VIII., Népszinház–utca 22, III/8.  

Kedves Schweigerné! Nem így alkudtunk.
Ha maga személyesen nem keres fel benünket
 [!]
[sic!]
,
akkor, bármennyire értékesek a kosar
[...]
[hiányzó szövegrész]
a
[betoldás]
i,
mégse számít. Legyen szerencsénk mielébb,
tudja, a mi lábaink már nem sokat érnek.
És e nagy magányban igazán jót tesz
velünk, aki meglátogat. Ezer köszönet
és kézcsók. Régi híve és tisztelője  

Kiss József  

Aug
[rövidítés]
.
[törölt]
« 3 »
2
[betoldás]
9.