Kiss Vilmos – Kiss József (1890-05-23)


facsimile

Paris, le 23 Mai 1890  

Kedves Bátyám,  

Nagyon örülök utolsó levelednek, melynek formája és tartalma oly messze
van az előbbiektől, mint az ég a földtől. Előbbi leveleidből azt
vettem ki, hogy milliomosnak hiszel, azon nem csodálkozom,
nem vagy az egyedüli. Azonban fel akarlak világosítani helyzetem
valódiságáról. Nagyon gazdagnak hisznek, mert házat építtetek, ma¬
gától értetődik, hogy ahoz
 [!]
[sic!]
gazdagnak kell lenni; tévednek; az igaz
hogy volt ha
u
[betoldás]
szonöt ezer frankom kötvény és váltókban; azt
eladtam és telket vettem. Miért, meglátod mindjárt. Lakásomért
fizetek azaz fizettem place des Vosges 2.500 frankot évenként
és borzasztó szűk volt, jele annak hogy hôtelben laktál mert
csak egy halószobánk
 [!]
[sic!]
volt, tehát hogy az üzlet valamint szemé¬
lyes lakásom comfortábilis legyen legalább 3000 frankot fizetnék
évenként. Tehát azt mondtam hogy huszonöt ezer frankért telket
vettem. Annak a felépítéséhez kell 85 ezer frank persze
6 emeletnek, ne csodálkozz annak olcsóságán itt borzasztó olcsó
az epitkezés
 [!]
[sic!]
. Van egy barátom Lillben
 [!]
[sic!]
Paillot-nak hívják,
a Mont-Dore les Bain-ben ismerkedtem meg véle. Az köl¬
csönöz negyvenezer frankot 4 százalékra marad 45 ezer
frank ami
[törölt]
« t »
n
[betoldás]
ek
[törölt]
« a fő »
felét a földhitel intézet kölcsönöz 4 1/2
kamatra a többi h
[törölt]
« a »
u
[betoldás]
szonöt ezer frankot 16 hónap mulva
a ház tökéletes elkészítése után kell csak megfizetni. Tehát
tartozni fogok kamatért évenként 40 ezer frankert
 [!]
[sic!]
4% 1600
20 4 1/2% 900
összesen 2500
Házmester adó
etc
[rövidítés] et cetera
. 1000
Kiadás évenként 3500  

facsimile

Most a bevételt sorolom elő, földszint és a második emeletet magamnak tartom:
Az annyi mint – 3000
lakók 1, 3, 4,
[...]
[hiányzó szövegrész]
és 5-ik emelet ā 1300 összesen 5200
6-ik emelet 1000
Összes bevétel 9200
Abból levonok ki nem bérlett lakásokért 1200
[törölt]
« a »
m
[betoldás]
arad 8000
abból levonok évi kiadást 3500 lásd levelem első oldalát,
marad tiszta haszon 4500 az 120 ezer franknak
a kamatja most kérdezlek hogy igen-e vagy nem helyes a speculátió,
a kiadásokat magas és a
[...]
[hiányzó szövegrész]
b
[betoldás]
evételt alacsony fokra teszem. Tehát látod hogy
álllnak az aktiók. Azonkívül a hitelem is sokkal jobb fokon lesz, daczára
hogy most is elég magas fokon fokon van. Mindezeket nem azért mond¬
tam hogy mentegessem magamat, hanem azért, hogy tudd meg hogy ma¬
gam is pénz nélkül vagyok, de e hó végén kinnt
 [!]
[sic!]
leszek a bajból egy
kicsit és jövő hót
 [!]
[sic!]
kezdetétől számíthasz
 [!]
[sic!]
minden hónapban rám a
mennyire képes leszek, hol többet, hol kevesebbet. Mert jelenleg belőlem
is kifogyott a szusz, egész télen Délen voltam hazatértemmel az üzletet
félig romban találtam és ujra fel kellett szerelni. Ami engem
illet mindig götthös
 [!]
[sic!]
vagyok, mint a vén ló, de családom a legjobb egészség¬
ben van. Addig a míg jövő levelemet megkapod, turelem
 [!]
[sic!]
.  

Addig csokollak és ölellek mindnyájatokat
szerető Öcséd
Kiss Vilmos  

Angyalfy
 [!]
[sic!]
Erzsike czíme 81 Rue Dareau 81, Montrouge
Paris.