Kiss József – Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. (1920-04-28)


facsimile

Budapest 1920 április 28.  

T.
Révai Testvérek könyvkiadó részv. társ.  

Budapest  

Felkérem Önöket, hogy az Összes köl¬
temények illustrált díszkiadására nézve köztünk
létrejött megállapodásra vonatkozó iratok máso¬
latait lehetőleg postafordultával címemre meg¬
küldeni szíveskedjenek.  

Teljes tisztelettel  

Kiss József  

1