Kiss József - Práger Ferencné (1919-02-23)


facsimile

A Hét  

Budapest  

VIII., Népszinház-u. 22.  

Telefon  

József 5–27.  

1919
febr
[rövidítés]
23.  

Aranyos, kedves Prágerné!  

A családi esemény alkalmából fogadja
legmelegebb gratulácziómat. Kívánok Önnek
olyan szép unokát, mint az én aranyos
Sárikám, akinek Ön bizonyosan már hírét
is hallotta. A legelső alkalmat fel fogom
használni, hogy Önnek bemutassam. Az összes
grácziák karon fogva megjelentek bölcsőjénél
és értekes
 [!]
[sic!]
ajándékokat hoztak neki. A leg¬
értékesebb ez ajándekok
 [!]
[sic!]
között az örök mosoly
és örök vidámság. Az én monoton
életemnek ez a legnagyobb gyönyorűsége
 [!]
[sic!]
.
Kívánok Önnek hasonló édes kis unokát.
Nyomorék vagyok, a lábaim roszak
 [!]
[sic!]
, kü¬
lönben már régen felbotorkáltam volna
a Rózsadombra. Kezeit csókolva  

öreg barátja  

Kiss József  

Családom csatlakozik
jó kívánságaimhoz.  

1