Kazay László – Kiss József (1908-09-25)


facsimile

fonciére 80
[betoldás]
 

baliser
[bizonytalan olvasat]
100
[betoldás]
 

anker
[bizonytalan olvasat]
120
[betoldás]
 

New York 908 IX/25,  

Nagyságos Szerkesztő Úr!  

Régen volt mikor
utóljára magyar lapba írtam.
Ma azomban
 [!]
[sic!]
actualis refl
[szerkesztői feloldás]
exi¬

okat küldtem be „Az
[...]
[hiányzó szövegrész]

s nagy svungba
[szerkesztői feloldás]
jöttem
, hogy
tovább firkáltam.  

Ha e csatolt sebti¬
ben irkált
[szerkesztői feloldás]
sorok
becses lap¬
ja igen magas
[szerkesztői feloldás]
irodalmi
szín¬
vonalát csak némileg is meg¬
közelítenék, – ez esetben szíves
rendelkezésére bocsátom, az
illető számból egy példányt  

1  

facsimile

kérve. –  

Kiváló tisztelettel  

Szerkesztő Úrnak
alázatos szolgája:  

Dr Kazay László  

Czímem: Dr Kazay  

New York City  

299. Avenue B. I floor.  

2