Kiss József – Pester Lloyd szerkesztőség (k.n.)


facsimile

Pester Lloyd szerkesztősege
 [!]
[sic!]
 

helyben  

Adják át kérem meleg üdvözletemet
Lorschi Ernő
*
Lorsy Ernő: https://hu.wikipedia.org/wiki/Lorsy_Ern%C5%91
nek és El
[törölt]
« s »
z
[betoldás]
a Stefániá
*
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stephani_Elza
nak.
Kívánok nekik minden elképzelhető
[törölt]
« boldogságot és »
örömet, zavartalan tartós
boldogságot  

A beteg Kiss József