Jékey Aladár – Kiss József (1890-03-12)


facsimile

Kedves jó Uram!  

Azzal a „jégoszloppal” a bodító csáb¬
nak való ellenállhatás menedékét akar¬
tam lábra állítani, az az bele fogózni,
de ugy látszik eldűlt. Hasaljon bé¬
kével. Megírtam ugy-e? hogy az em¬
ber sohse tudhatja, ha valjon az álta¬
lános fogalmak szerint mit mondott,
az az kifejezte-e magát kellőleg.  

Már most, bármennyire is magamba
száljak
 [!]
[sic!]
, arra az egy sornyi helyre,
szélesebb épületet egy karcsu oszlop¬
nál, be nem szoríthatok.  

Állhatna ugyan „Egy jó angyal”
[törölt]
« e »
E
[betoldás]
gy tiltó kéz”
stb
[rövidítés]
de mindez nem az, a
mit én akartam s hittem kifejezni:
[törölt]
« a »
megfogózni a bódulatban és vért
hűteni. A „magábaszállást” inkább  

facsimile

ugy értem, hogy jó lett volna a
vers czíme alá odatenni, a mint az
eredetiben áll, zárjelbe – „Egy ve
rs
[bizonytalan olvasat]
ta
[szerkesztői feloldás]
¬

karó titkai” – *., és „Kis ajka bíbor
helyett „Ruhája fátyol”. De hát
ez már mind felesleges. Mit reméljek
az olvasó közönségtől, ha a poeta
sem értett meg. Különben ugy kell ne
[szerkesztői feloldás]
¬

kem, az az átkozott tömörség, minden
törekvésem góczpontja, nem ez az első
eset hogy kilódított az egyensulyból.  

Egyebekben maradtam minden reagá¬
lás nélkül  

törhetlen híve  

Jékey Aladár  

12/III 1890.
Kvár
[rövidítés] Kolozsvár
.  

*., Nehogy személyes gyanuba jöjjek a puszta¬
képzelődésnek miatta.