Jékey Aladár – Kiss József (1890. márc. 11.)


facsimile

Kedves jó Uram!  

Tegnap küldött „Varietas” czímű
költeményem második strofájának
5 és 6
és 7
[betoldás]

ik sorát így:  

„S lábánál ott mesék világa:  

Enyelgő törpék, vén manók,  

Jöjjön csak! Üljön ide mellém”  

kérem kiigazítani. Hogy miért könnyen
elképzelhető. De így jár a ki akkor
is a mikor jön és ugy a hogy jön, soh
[szerkesztői feloldás]
¬

sem tudja hogy az általános fogal¬
mak szerint nem hibázott-e vala¬
mit. Az a bél és szakál igen közel
esett s fura kis helyet is eszünkbe jut¬
tathat. Ennyire pedig az én intentiom
nem hatolt.  

Kolozsvártt
 [!]
[sic!]
1890 11/III híve  

Jékey Aladár  

1