Kiss József – Ónodi Adolf (k.n.)


facsimile

Méltóságos  

Ónody Adolf  

egyetemi tanár úrnak  

Ó utcza 6  

facsimile

Kedves barátom! Ha teheted
nézz el hozzám. Azt hiszem,
hogy megfulok, de értem nem
kár. Te aki új gégét raksz
az embereknek, ezt fel sem  

facsimile

veszed. Már 2 hónapja tart.
Csütörtökön a Margitszigetre
megyek hosszabb tartóz¬
kodásra. Régi híved  

Kiss József  

Telefon 61–38.  

VIII., Népszinház-utca 22. III/8.