Gyalui Farkas – Kiss József (1902-05-23)


facsimile

A Tud. Egyetem  

és  

Erdélyi Múzeum  

Könyvtára.  

Kolozsvár 1902
V/23  

Kedves Jó Bátyám,  

Soha semmit sem kértem még K. Batyámtól
 [!]
[sic!]
. Most
még egyszer kérem s 10szer is kérni fogom: kegyeskedjen nekem
bármily röviden, de minél hosszabban megírni, hogy:
mely könyvek tették K. Batyámra
 [!]
[sic!]
a legnagyobb hatást
[szerkesztői feloldás]
.

Kell ez nekem egy munkámhoz, közölni akarom válaszát,
ne tagadja meg.  

Előre köszöni  

alazatos
 [!]
[sic!]
szolgája  

Gyalui Farkas  

1