Gyalui Farkas – Kiss József (1902-04-27)


facsimile

Dr. Gyalui Farkas  

egyetemi m. tanár  

az egyetemi könyvtár őre.  

Kolozsvár, 1902 IV. 27  

Kedves Jó Bátyám,  

Egy alázatos kérésem van: ne tagadja meg. Legyen kegyes, írja
meg nekem egy akár milyen
 [!]
[sic!]
hosszú levélben, hogy: gyermeksége
óta mely könyvek tettek Kedves Jó Bátyámra nagyobb
hatást? Egy készülő könyvemben akarom válaszát, adatait
közreadni. Érdekel a kezdés 1. irodalomtörteneti
 [!]
[sic!]
szempontból,
2. pszichologiai szempontból. Azt hiszem, könyvem talán
fekelti
 [!]
[sic!]
az érdeklődést a könyvek, az olvasás iránt is, a
 [!]
[sic!]
¬
mellett
 [!]
[sic!]
, hogy egy pár, csakis első rangu író s poéta: művész
szellemi evoluciojárol ad majd számot, a reájuk tett hatások
alapján.  

Szíves válaszát nagy izgalommal várva
Régi szerető s tisztelő olvasója  

Készséges szolgája Gyalui Farkas  

1