Kiss József – Epstein Vilmosné (1894-01-12)


facsimile

17.353.-D  

A Hét  

Társadalmi, Irodalmi és Művészeti Közlöny.  

Szerkeszti  

Kiss József.  

I. évfolyam  

24 szám  

Szerkesztőség és kiadó¬  

hivatal:  

VII., Erzsébet-körut 6  

Budapest, 1894 jan 12  

42.74.  

Tartalom:  

Nagyságos asszonyom!  

Ámbátor – mi tűrés tagadás – jobb szeretem, ha a pesti lányok falura
házasodnak, mint megfordítva, ha azok a derék, egyszerű falusi lánykák ebbe
a lelketlen Bábelbe
[törölt]
« át »
plántálodnak
át
[betoldás]
,
mégis örültem a kedves eljegyzési hírnek
és különösen annak, hogy Nagyságos asszonyom érdemesnek tartott
engem arra, hogy családi ünnepüket velem tudassa. Ha még imádkoznám,
legyen meggyőződve, hogy Epstein Vilmosnénak egy külön zsolozsmát szentel¬
nék. Hanem a mióta torkomra forrt az imádság – egy végbe mindig károm¬
kodom. Most is. Azon káromkodom, hogy mért nem lehettem ott az eljegyzé¬
sen. Mennyi jó badacsonyi borom veszett kárba, amit megittam volna! No
de sebaj, lesz még szöllő, lágy kenyér!  

Köszönöm a
praenumeránst
[bizonytalan olvasat]
. Ha Ön küldi, bizonyosan jó lesz.  

Kedves családját, a kis menyasszonyt melegen üdvözölve maradtam  

őszinte tisztelője  

Kiss József  

facsimile

Epstein-féle vászongyári raktár  

12 Dez 1902