Kiss József – Horváth Géza (1888-03-03)


facsimile

300.  

„Ünnepnapok”  

T
[rövidítés]
. Horváth Géza úrnak  

Pozsony  

Van szerencsém ezennel az „Ünnepnapok”
32 példányáért beküldött
[rövidítés]
67
előfizetési pénz vételét köszönettel elismerni.  

A példányokat pontosan bejegyeztem és a
könyv megjelenése után az előfizetőknek azonnal
megküldöm.  

Addig is, míg buzgó és engemet mélyen
lekötelező fáradozásáért hálámat külön is
kifejezhetném, fogadja legbensőbb köszönetem
nyilvánítását.  

Budapest, 1888
marcz
[rövidítés]
3  

Kitűnő tisztelettel  

Kiss József  

Kedves Géza! Maga fölötte fényes eredmény¬
nyel működött. Abból az ordóból, melyet gyűj¬
tőim számára alapítottam, Ön egy I. osztályut fog
kapni. Meglássa csak! Szívélyesen üdvözlöm.  

Kiss