Kiss József – Sándor Pál (1899-10-27)


facsimile

A Hét  

Szerkeszti és Kiadja  

Kiss József  

I
[bizonytalan olvasat]
Évfolyam  

46. szám.  

Szerkesztőség és kiadó¬  

hivatal:  

VII., Alsó-Erdősor 3.  

Budapest, 1899 oktober 27  

Mélyen tisztelt Uram!  

Ön oly kegyes volt és lapom számára 500
frtot
[rövidítés]

felajánlott, melyeket bármikor felvehetek.
Nagyon lekötelezne, ha ez összeget most
rendelkezésemre bocsátana. Igen boldog vol¬
nék, ha mielőbb módot nyújtana olyan
viszonszolgálatokra, melyekkel hálám bizo¬
nyíthatom. E sorok kézbesitője adminisztra¬
 [!]
[sic!]

torom
 [!]
[sic!]
. A pénz rá bízható.  

Önnek mélyen tisztelt uram  

kész leköte
[törölt]
« z »
l
[betoldás]
ezettje  

Kiss József  

Kiss József úr részére  

500 azaz ötszáz forintot  

felvettem  

Hoel Sándor
[bizonytalan olvasat]