Kiss József – Fincicky Mihály (1872-03-29)


facsimile

Deutsch'sche Buchdruckerei- & Verlags-Actien-Gesellschaft  

Pest, Josephsplatz Nr. 6.  

Pest,
Marcz
[rövidítés]
29. 1872  

Tisztelt barátom!  

Mintegy három hét óta oly fejfá¬
jásban szenvedek, leszámítva
egyéb nyavalyáimat, hogy a
somnambulismushoz hasonló álla¬
potban írom azt a keveset, mit
mulhatlanúl megírnom kell. Ez
az álomlátási, (vagy mi a kőnek
nevezzem!) abnormis állapot azt
sugja ugyan nekem, hogy a
Sollogub
 [!]
[sic!]
befejező része már
utban van, mindazon által
nincs nyúgalmam, nincs türel¬
mem, míg biztos révbe nem jutottunk
és ön a kényszer munka alól,
melyet bizonynyal már megún¬
hatott, fel leend mentve – én
pedig az egészet kinyomva lát¬
hatom.  

Szerénynek mint látja kissé
követelő, követelőnek pedig elég
szerény vagyok. Bocsásson meg!  

facsimile

de a situatio, a körülmények!  

Utolsó két füzetem isten kegyel¬
méből össze lett tákolva vala¬
hogy – ha egészségemben for¬
dulat nem áll be, nem tudom,
hová leszek! – Hogy ki volt
oly figyelmes a Reformnál, azt
nem tudom. De a többi lapok
még figyelmesebbek voltak és
rendre átvették. Majd annak
idején a Képes Világ is megte¬
szi a magáét.  

Kedves barátom, boldog
ünneplést kívanok
 [!]
[sic!]
és ölelem
Önt  

Kiss