Kiss József – Endrei Zalán (1902-04-29)


facsimile

Tekintetes  

Endrei Zalán Urnak  

Bpest
[rövidítés]
.  

Megengedem önnek, hogy
„A Magyar Költészet Remekei” czímű irodalom
történeti segédkönyvébe az alább felsorolt költeményeket
felvehesse.  

1 Simon Judit  

2 Mért oly későn.  

A fent nevezett munkájának esetleges későbbi kiadá¬
saira jelen engedelmemet mindég újra kérnie kell.  

Kiss József  

Budapest, 1902 april 29.