Kiss József – Endrődi Sándor (1882-06-03)


facsimile

Budapest 1882 júnis
 [!]
[sic!]
3.  

Kedves barátom!  

Ezer és egy okom volt rá
[törölt]
« , »
.
[betoldás]
Tegnapelőtt az az junius 1-én
visszaküldtem Légrády testvéreknek a szerződésüket és a
Magy. és a Nvilág
[rövidítés]
” további sorsa iránt minden felelősséget
magamról elhárítottam. Nagy teher lett volna reám, az
ily teljesen discreditált vállalatot rendes kerékvágásba
hozni, kivált mikor az utolsó napokban arról győződtem
meg, hogy a kiadó kizárólag a szerkesztő ambicziojára tá¬
maszkodik és kép dolgában minden a réginél marad. Jobb
lesz erőmet oly vállalatra fordítani, melynek várandó
sikerét, ha beüt, szintén én fogom élvezni. S ilyen vállalatot
ősszel magam fogok indítani, természetesen illustraczió nélkül.  

Igen köszönöm a kedves humorú verset, melyen jóízűt
kaczagtam. Fájdalom, hogy most nem járulhatok, barátom,
a te dicsőséged növeléséhez – közlése által. Magam is csak
olyan szegény legény vagyok, aki a más újságára szorúl.
Hanem azért, ha már így összekerultünk
 [!]
[sic!]
, ne szakítsuk
félbe az érintkezést, melyre, amint szavaidból kivettem
neked ép
 [!]
[sic!]
annyira szükséged van
mint
[betoldás]

nekem. Te Váradon nem
találod fel magadat, és én Pesten ugyanúgy vagyok vele.
Az itteni irodalmi viszonyok tűrhetetlenek. Ein Kampf
ums Dasein. Akinek egy darab kenyere akad, az természe¬
tes száműzöttje lesz a fanyar campaniának. Akit teg¬
nap, mikor semmije sem volt, megtett Shakspearnek
 [!]
[sic!]
,
Dantenek és vicze úristennek, azt ma gombostű¬
halálra ítéli, holnap eltemeti és harmadnapra
azonkívül in effigie elégeti. Gozsdu Elek fennen hirdeti
hogy Mikszáth az ő utmutatása alapján írja rajzait,
Prém József pedig a kávéházban arczomba vágja, hogy
Ő – mármint Prém József csinálta meg az én repu¬
tácziómat, amiből Reviczky is részt követel. Hogy ez
az antisemitikus mozgalom s
[...]
[hiányzó szövegrész]
i
[betoldás]
ncs hatás nélkül reám,
mondanom sem kell. Szeretnék, nem lenni. Öleli
a megváltott szegény bolygó hollandit a megvál¬
tást nem remélő szegény bolygó zsidó!  

Kiss József