Kiss József – Ismeretlen (1908-02-02)


facsimile

Kiss József  

A Hét szerkesztője  

VIII., Rökk Szilárd-u. 18.  

Telefon 61–38.  

Budapest, 1908
febr
[rövidítés]
. 2  

Kedves czimborám!  

Nem halaszthatom el a felolvasást, mert
márczius elejére Abbaziába szándékozom. Ami
az ajándékot illeti, az reám nézve meglehe¬
tősen közömbös. Ugy rémlik, azt mondtam
Önnek, hogy félek, esetleg ott is ezüst ko¬
szorut kapok és
[...]
[hiányzó szövegrész]
én nem tudok az ezüst
koszorukkal mit csinálni. Még a babba
se jó. Hát édes barátom, ne törődjön az
egészszel. –  

Némi útba igazítást azonban adhatna.
Délután van a felolvasás vagy este? Frakk¬
ban vagy redingotban? Milyen a terem?
Megtűri a félhalk felolvasást vagy
ordítani kell? Ennek a tudása nagyon  

facsimile

fontos. Legyen oly kegyes, adjon egy kis
informácziót. Viszontlátásra igaz
híve és barátja  

Kiss József  

Én úgy tudom: vasárnap, 9-én lesz
D
[rövidítés]
. társaság ülése.