Kiss József – Móricz Zsigmond (1909-09-28)


facsimile

Ngos
[rövidítés]
 

Moricz Zsigmond  

urnak  

facsimile

VIII., Népszínház-utca 22.  

facsimile

A Hét  

VIII., Népszínház-utca 22.  

Telefon 61–38.  

Budapest, 1909
sept
[rövidítés]
28  

Kedves fiam Móri
c
[betoldás]
z Zsigmond!  

Küldjön egy csipetnyi novellát. A
salláriumot felemelem 5
frttal
[rövidítés]
. Ha
e hétre liferálhatna, rögvest kiadnám.
Ha meglátogatna, nagyon jót tenne ve¬
lem, mert még mindig beteg vagyok.  

Collegialis szeretettel  

híve Kiss