Ady Endre – Kiss József (k.n.)


facsimile

Mélyen Tisztelt Szerkesztő
Ur, k
 [!]
[sic!]
edves Józsi bátyám,
itt küldöm a cikket,
a címet
 [!]
[sic!]
tessék föl¬
cserélni, ha egy jobb
cím
 [!]
[sic!]
ötlenék. A
jel
[bizonytalan olvasat]
,
a Barla név, talán
jó lesz, de ez is  

facsimile

kész másnak helyet adni.  

Kezét csókolja igaz
híve
 [!]
[sic!]
 

Ady E  

[törölt]
« Rédacteur parisian du journal quotidien „Budapesti Napló” »
 

Endre de Ady  

Eötvös-u 26 B. III.  

K 45-