Kapcsolati háló / Zsigmond Móricz's network of contacts

(see English below)

Elkészült a Móricz kapcsolati háló, a digitális levelezéskiadás adatai alapján.

Móricz Zsigmond kapcsolati hálója levelekben (1900–1913)

Móricz Zsigmond kapcsolati hálóját az értelmiségi pályatársakkal folytatott levelezés alapján állítottuk össze, melyben szerepel író, költő, festő, szobrász, zeneszerző, műhímző, irodalom- és zenetörténész, monográfus, folklorista, szerkesztő, újságíró, kritikus, műfordító, kiadó, színházigazgató, rendezvényszervező, színész, tanár, református lelkész, teológus, országgyűlési képviselő, ügyvéd. A vizualizáció célja, hogy a pályakezdés tizenhárom évét egyetlen pillanatba sűrítse. A grafikus ábra három, erősödő narancs színű árnyalattal mutatja meg Móricz és kortársai levelezésének gyakoriságát. 520 kézirat alapján 136 levelezőpartner állítja fókuszba az írót.

Használati útmutató

A vizualizáció középpontjában Móricz Zsigmond látható, körülötte a levelező pályatársak állnak. A levelezés gyakoriságát a fókusztól való távolság és a színárnyalatok mutatják. A középponthoz közelebb álló sötét narancs a leggyakoribb levélkapcsolatot jelzi. Egy-egy névre kattintva, a jobb oldalon felugró adatlapon évszámok és foglalkozás azonosítja a szereplőket. Ugyanitt további információk találhatók: a levélíró vagy címzett pozíciójának meghatározása, a kéziratok száma, a leválogatott levelek linkje, valamit egy rövid leírás a kapcsolatról. A személynevek mindegyike lehet navigációs kiindulópont, akár az alakzat, akár a metaadatok felől közelítve.

About the visualization

The basis of Zsigmond Móricz's network of contacts is his correspondence with intellectuals, including writers, poets, painters, sculptors, composers, embroiderers, literary and music historians, monographers, folklorists, editors, journalists, critics, translators, publishers, theatre directors, event organisers, actors, teachers, Reformed pastors, theologians, members of parliament, lawyers. The visualisation aims to concentrate the thirteen years of his early career into a single moment. The graph shows the frequency of Móricz's correspondence with his contemporaries in three shades of intensifying circles in orange. Based on 520 manuscripts, 136 correspondents appear on the graph.

Instructions

At the centre of the visualisation is Zsigmond Móricz, surrounded by his correspondents. The distance from the centre and the shades of colour indicate the frequency of the correspondence. The dark orange closer to the centre reveals the most frequent connection. By clicking on a name a data sheet appears on the right which identifies the partners, their birth and death dates and occupation. Further information is available on the data sheet: the position of the correspondent on the graph, the number of correspondence, a link to those selected letters and a brief description of their relationship with Zsigmond Móricz. Each person's name can be a navigational starting point from the graph, or the data sheet.