Kapcsolati háló / István Vas's network of contacts

(see English below)

Elkészült a Vas István kapcsolati háló, itt külön oldalon nézheted!

Vas István kapcsolati hálója

Vas István hagyatékának meghatározó részét az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára őrzi. Projektünk első szakaszában e gyűjteményben található levelezés adatait dolgoztuk fel vizualizáció formájában, amely jól láthatóvá teszi Vas István kapcsolatainak jellegzetességeit. A Kézirattár által őrzött hagyatékban több mint 2300 levél található összesen 506 különböző levelezőpartnertől. E személyek között a korszak olyan jelentős irodalmi alakjai is megtalálhatóak, mint Szabó Magda vagy Tandori Dezső, de Vas korai levelei között Radnóti Miklós vagy Szerb Antal nevével is találkozhatunk. A költő folyamatos kapcsolatban állt a kor egyéb meghatározó politikai-kulturális szereplőivel és magyar, illetve külföldi intézményekkel. Ezenkívül magánleveleket is szép számmal találunk a hagyaték darabjai között.

A vizualizációban arra törekedtünk, hogy e szerteágazó levelezéstörténetnek összefoglaló képet adjunk. A kör alakú kapcsolati háló középpontjában a költő áll, a körülötte lévő pontok mérete és elhelyezkedése a levelezés gyakoriságát jelöli: minél közelebb van egy levelezőpartner a középponthoz, annál több levelet váltottak, így jól érzékelhető a kapcsolatok aktivitása. A különböző színek a partnereket nem szerint, illetve típus alapján rendezik kategóriákba. A kék a férfiakat, a rózsaszín a nőket, a zöld az intézményeket, a lila a vegyes, egyszerre több emberrel zajló levelezést, vagy pedig a meghatározhatatlan – például csak vezetéknévvel szereplő – partnereket jelöli.

A felületen egészében vagy részleteiben is tanulmányozhatjuk a hálózatot. Közelíthetünk és távolíthatunk a képernyőn, illetve az egyes csomópontokra kattintva jobb oldalon felugrik egy adatlap, amely tájékoztat az adott levelezőpartner nevéről, a levelezés fennállásának kezdetéről és végéről, a levélváltások számáról, illetve a levelek kézirattári jelzetéről.

Másrészt a bal oldali információs panelen lehetőség nyílik a név szerint való keresésre, ezalatt pedig legördülő menü segítségével szűrhetjük a címzetteket típus és nem alapján. A különböző lekérdezésekkel így bizonyos demográfiai, szociológiai szempontok szerint is böngészhetünk a vizualizációban.

About the visualization

The National Széchényi Library's Manuscript Archives hold a significant part of István Vas's legacy. In the first phase of our project, we created a visualization to process the correspondence in this collection, which makes the characteristics of István Vas's connections visible. The legacy of the Manuscript Archives contains more than 2,300 letters from 506 different correspondents. Among these are relevant Hungarian literary figures of the period, such as Magda Szabó and Dezső Tandori, but Vas's early correspondents also include Miklós Radnóti and Antal Szerb. The poet was in close contact with other important political and cultural figures and Hungarian and foreign institutions. There are also a large number of private letters in the bequest.

The visualisation attempts to provide an overview of this wide-ranging correspondence. In the network István Vas is surrounded by the correspondents. The size and location of the nodes indicate the frequency of the correspondence, thus the activity of the relationships becomes visible: with whom Vas exchanged the most letters are closer to him, while those who are further away are those with whom he corresponded less. The colours of the nodes differentiate partners by gender and type. Blue indicates men, pink women, green institutions and purple either mixed correspondence with several people or undefined partners, for example, when only surnames are available.

You can study the network as a whole or in detail. You can zoom in and out on the screen, and by clicking on each node, a data sheet appears on the right, giving you information about the correspondence: the number and volume of letters with a correspondent and their shelfmark. On the other hand, the information panel on the left allows you to search by name, or using the drop-down menu, you can filter recipients by type and gender. These queries help you browse the visualisation according to specific demographic and sociological criteria.