Tükör VII.

 
facsimile
 
 4419 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
december
9–11
*
Dátummal ellátott üres oldal.
 

facsimile  
 
 
 4420 
Globális
 
  Marietta  
  Soványan, a nagy orrával ugy szökdösött a
fűben
[betoldás]
, mint egy fiatal madár. Csillogónagy kárbunkulus
*
Vörös színű drágakő (régies).
szemei mindig tüzeltek és vékony metszésű finom ajkai egyre mosolyogtak. Ha szólt, a fogai fehéren, nedvesen csillogtak, s a hangja egészen olyan volt, mint a citeráé.  
  –Nagyon heles kis portéka, – mondtaLaci és komikusan, rém komolyan szalutált neki, minden ok nélkül.  
  – Ó tegye le azt a nagy bolond kardot, mert nem tud tőle lépni, –mondta Marietta s csodálatos, mély ábrándból kileselkedő szemeit rámeresztette.  
  – Kezit csókolom, – talán fél tőle?  
  – Ó bizony, van is mitől, – s átvette a fényes jószágot. – Na hallja, ilyet cipelni a derekán.  
  Próbálta kihuzni, de nem bírta.  
  –Jobban, jobban parancsolja,  

facsimile
 
 4421 
Globális
 
  megfogni.  
  Egyszerre csak az erős rántásra félig kiszaladt a penge. Kis Marietta szinte meghökkent.  
  – Maga meg tudna evvel vágni valakit? – mondta furcsa, kedves hangján, zengve és elnyujtva az utolsó szótagokat.  
  –Meg én.  
  –No hisz ennek nincs is éle.  
  – Hát ha háboru lesz, majd kiköszörülik.  
  Marietta elmeresztette a nagy szemét, vékony, kárminpiros ajkán csodálkozó mosoly volt.  
  – Háboru, – mondta s visszacsapta a kardot a hüvelyébe és az egészet felakasztotta az őszibarack ágára. – Dobd ide a labdát Pityó, – kiáltotta az öccsének aki egy óriási
[törölt]
« futb »
rugólabdával szaladgált a fűben.  
  Laci nevetett és megnézte a  

facsimile
 
 4422 
Globális
 
  kislány félhosszu kék szoknyáját.  
 
[törölt]
« A kertből le lehetett látni az egész »
Marietta észrevette a pillantását s zavarba jött, táncos mozdulattal elsuhant a repülő lapda után. Laci
[szerkesztői feloldás]
ahogy
[törölt]
« feléje nézett »
utána pillantott
[javítás]
, ellátott a
[betoldás]
Duna völgyre. A nagy folyó keskenyen volt fölragasztva a zöld mezőre, a szigeten erdők és homokbuckák látszottak, a falu, mint a nyáj bujt össze a templom körül.  
  Erről eszébe jutott valami,visszanézett a hegyoldalra, amelyet szőlő borított.  
  – No nézd csak, – mondta, – még a kaució is kisülne a végin.  
  Megrestellte a gondolatot, fent a verandán óriás kacagás volt s annak a hangja,
[szerkesztői feloldás]
mint
a gőz omlott el gyorsan a levegőben.  

facsimile
 
 4423 
Globális
 
  – Igazán heles kis portéka, –
[szerkesztői feloldás]
mondta
s tetszett neki,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
Marietta hegyes kis cipőjével oldalba rugta a kövér barna lapdát.  

facsimile  
 
 
 4424 
Globális
 
  Meteor kávéház
*
1906-ban nyitották a kávéházat az Erzsébet körúton. Az épület már a nyitás után a különböző cirkuszi, varieté és korabeli orfeumi művészek központjává vált, itt alapították meg a varieték művészeinek egyesületét, valamint itt volt az Artista Közlöny szerkesztősége is.
 
  – Olcsó és fényes legyen, –
[szerkesztői feloldás]
mondta
a kövér Krausz bácsi s lőn neki egy drága és sötét kávéháza. A kávéház két részre oszlott, alól
vörös
[javítás]
, természetes színű faburkolat, hamis páholyokkal, amelyek csak jelezve voltak, kis menyezetekkel,
vöröses
[javítás]
s „jó levegős” lyiklyukasan rajzolt hátu
nádfonatu
[betoldás]
székekkel, májszínű asztalokkal, a márványban fehér erek futnak,
[szerkesztői feloldás]
mint
a víz a porban, az öreg Krausz egyenként kifogásolta a rajzokat, a foltjait, ez az egész barna volt, vörösbarna, husszínű az
[törölt]
« emberek »
urak
[javítás]
fekete és az
[törölt]
« asszonyok »
nők
[javítás]
szines foltjai nyüzsögtek benne. Felül meszelve volt a fal s a plafon, vagy tapétázva, zöldessárgára és girlandok voltak benne
[szerkesztői feloldás]
olyan
koszorukkal, amilyeneket a római katonák  

facsimile
 
 4425 
Globális
 
  kaptak győzelemkor, s
[szerkesztői feloldás]
amilyenek
a
párisi
Párizs
sírkertekben sárgállanak. Az öreg Krausz méltán jutott hozzájuk, egy élet győzelme s egy élet sírja volt neki ez a fényes és nagy
budapesti
Budapest
kávéház. Hetvenhét láng volt szétszórva a menyezeten egyenként csak 32-es égővel számítva is 2464 gyertyafény, azonfelül volt még tíz gázláng a két nagy kovácsolt bronzcsilláron. Ha azonban az embernek sok ideje van és bele akar nézni a Krausz ur gyomrába,
[szerkesztői feloldás]
megolvashatja hogy
összesen 38 láng izzik, s a gáz, az egyáltalán sose gyul fel, a nagyhasával szépen zsebrevág az öreg 1248 gyertyafényt és tíz darab gázharisnyát,
*
A petróleumlámpa egyik fajtája.
mindenestül.  
  Artista kávéház. Minden sarokban borotvált arcok és kikészített nőcskék; csinosak, fiatalok, festett arcuak, akik itt ülnek, élnek, beszélgetnek és  

facsimile
 
[szerkesztői feloldás]
4426
 
  egymást marják.  
  Apró gyerekek 2-3-4 éves csöppségek jönnek minduntalan, ujságot árulnak, sápadt kis arcuk, karikás, gyönge madárszemük közönyösen néz
[törölt]
« nek »
jobbra-balra, míg vékony fáradt hangon darálják a lapjuk nevét, tovább billegnek bekötött fejjel, nagy sapkácskákban, amely a fülükre jól le
[szerkesztői feloldás]
van
huzva, gyerekek, akik még csak évek mulva fogják megtanulni olvasni a lap címét  
  Egyenruhásak a nők; most őrülten divat a rájer,
*
Kócsagtollból készített, nyakra vagy vállra vetve viselt dísz.
s a kerek boa, amely ferdén
[szerkesztői feloldás]
van
a nyak köré csavarva,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
egymás után
[szerkesztői feloldás]
kimennek
a nehéz plüs függönyön át,
[szerkesztői feloldás]
amelyen
zsírosan fénylik a rávarrt viaszosvászondarab, amelyet a kezek számára tettek a zöld plüs szélére,
[szerkesztői feloldás]
mintha
 

facsimile
 
 4427 
Globális
 
  kísértetek, az éjszaka olcsó és könnyű elérhetőségükben oly titokzatos lányai...  
 
[törölt]
«
[törölt]
– Kérem, véletlenül jutottam be ide, két hónapja.
»
[törölt]
 
  – Maga mióta
[szerkesztői feloldás]
van
itt?  
  – Két hónapja.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
jutott be.  
  – Az öcsém révén, aki itt
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – Piccoló?
*
Pincérsegéd (régies).
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
az is pincér.  
  – Mennyije
[szerkesztői feloldás]
van
naponta?  
  – 5
[szerkesztői feloldás]
korona
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindennap
?  
  – Ugy, átlag.  
  – Fizetése
[szerkesztői feloldás]
van
?  
  – 2
[szerkesztői feloldás]
korona
.  

facsimile
 
 4428 
Globális
 
  – Én is itt vagyok gyere
drágám
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
gyere, szedd össze magad.  
  – Inkább
[szerkesztői feloldás]
nem
jövök  
  – A cipőmmel
[szerkesztői feloldás]
nem
találkoztál?  
  – De találkoztam, az Andrássy uton két kutya cibálta  
 
  – Eszti néni vár
valakit
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
?  
  – Bemennek ketten osztán
[szerkesztői feloldás]
csak
odajut
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Kibicel?
*
Kíváncsiskodik, megfigyel.
 
  – Kibicelek, de
[szerkesztői feloldás]
nem
jó szag
[szerkesztői feloldás]
van
itt.  
  Nevetés  
  – fuj.  

facsimile
 
 4429 
Globális
 
  A kávéház legbizalmasabb része a fehérfülke. Ott bonyolítják le apró üzleteiket a szépség körül. Az Eszti néni az összes lánynak, aki bemegy hozzá tanácsadója, nénje, valakije lesz; ide együtt mennek be és segítenek egymásnak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
gyorsabban és könnyebben teljen az idő. Azzal a könyeddséggel, amivel a rut szóknak
[szerkesztői feloldás]
megszokása
emeli felül a prüdérián őket, némi külön pikáns ízt ad a társalgásaiknak a szabadszájuság.  
  Beállít egy nagyszakálu bársonysapkás tincses, kaftános zsidó és ezek az urak némán ébrednek fajuk érzésére és zsebükbe nyulnak,
[szerkesztői feloldás]
olyan
csöndben,
[szerkesztői feloldás]
mintha
templom volna itt egyszerre.  

facsimile  
 
 
 4430 
Globális
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Fővárosi Orfeum
*
A Fővárosi Orfeum a mai Fővárosi Operett Színház épületében működött a Nagymező utcában 1884–1923. között.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
szépnek kell lenni.  
  Szép kép .  
  Zöld fénybe, abba a furcsa ruhában
[szerkesztői feloldás]
amely
felül meztelen hagyja a testet s lemegy
[szerkesztői feloldás]
mint
egy virág; felül fekete háló recével átszőve, lent fekete bojtok tömege ha
[szerkesztői feloldás]
megperdül
kiterítve rajta a fekete pontokserege.  
  Ugy rugja fel a szoknyát,  

facsimile
 
 4431 
Globális
 
  rövid haja szétlebben  
  – Isten éltesse éljen  
  – Jaj de szép
[szerkesztői feloldás]
nagyon
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindig
kevesebb lesz rajta majd
[szerkesztői feloldás]
meglássátok
 
 
[szerkesztői feloldás]
ez kell a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  – ennek
[szerkesztői feloldás]
mindjár
írok egy levelkét, pinzer
*
Értsd: pincér.
–  
  felöltözött, egy kismellenyket vett fel, és kalapot, szürke széles karima , fenn viseli jobbra-balra veti magát.  
  Vastag a dereka.  
  – Nahát, kár
[szerkesztői feloldás]
volt
ennek elmenni.  

facsimile
 
 4432 
Globális
 
  – Bájos ez az Ilonka.
[szerkesztői feloldás]
hogy
szereti azt a nőt.  
 
[szerkesztői feloldás]
[szerkesztői feloldás]
hogy
lefogyott.  
  Az édes kis hangja.  
  – bájos nő ez,
[szerkesztői feloldás]
megjegyzem,
szerelmes
[szerkesztői feloldás]
voltam
bele 3 napig  
  – csak.  
  azok a félhangok,
[szerkesztői feloldás]
hogy
könnyet se ejtsek  
  – irigylésre méltók ezek az írók  
  – óh
rongyos
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 

facsimile
 
 4433 
Globális
 
  fehér selyem ruhája, a széles vörös övvel.  
 
[szerkesztői feloldás]
ahogy
elfelejti magát és ábrándoz
[szerkesztői feloldás]
mint
egy falusi paplány  
  – most
[szerkesztői feloldás]
hogy
kipirult szebb, falusi kis urilány.  
  egy hangja se hallik.  
  – roppant kedves arca
[szerkesztői feloldás]
van
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  az ő specialitása,
[szerkesztői feloldás]
hogy
felvetítik a nóta verset  
  azok az édes,
melankólikus
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
hangok.  
  kar énekel vele, az egész színházat kivilágítják  

facsimile
 
 4436 
Globális
 
  vörössel és fent két kar a páholyok felett.  
  A csokor
három
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
fehér zsinórt ereszt.  
  Ezt
[szerkesztői feloldás]
megtapsolják
ám  
 
  IB ásít a hegyes kopasz fejével  
  – Ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretem  
  Biciklis lány
[szerkesztői feloldás]
rózsaszín
dressz, kék
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, szőke haj.  
  – ezeket a mozdulatokat
[szerkesztői feloldás]
nem
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  

facsimile
 
 4437 
Globális
 
  – és
[szerkesztői feloldás]
milyen
jól élnek ezek együtt, ez egy főnyeremény,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezek
[szerkesztői feloldás]
ilyen
jól értik egymást
[szerkesztői feloldás]
mert
kezdhetik ujra.  
  – ezt
[szerkesztői feloldás]
mind meg
tudja csinálni, Mihály, az öcsém.  
  – elesik,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
én azt
[szerkesztői feloldás]
megcsinálom
az
esést
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  utána
[szerkesztői feloldás]
olyan
siker van
[szerkesztői feloldás]
olyan
taps.  
  – ezt direkt azért csinálta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lássák mi lesz ebből.  

facsimile
 
 4438 
Globális
 
  A szép öblös terem, a két sor körül futó nyitott páhollyal, amely meleg bordó bársony rejtelmet ad, a bordó plüs székek élénk és kellemes fénylése, az egész terembe valami bizalmas rendetlen összevisszaság, a színpad függönyfala a rikító és tarkabarka reklámokkal, a Szőke Szakáll fehér fogu farkas nevetésű kerekarca tíz példányba kiragasztva NagyEndre után a Szőkeszakáll  
  A ventillátorok zugnak
[szerkesztői feloldás]
mint
valami méhes, de a kik hallgatják
[szerkesztői feloldás]
nem
Horátiust  
  olvassák, mint a falusi bácsik,  

facsimile
 
 4439 
Globális
 
  de a római költő elvei szerint élnek,
[szerkesztői feloldás]
minden
órának letépve virágát
*
Horatius "carpe diem" elvére történik utalás.
 
  A ház a szecessziós korszak egy jellemző alkotása, olcsón cifra, de szerencsésen nyílt egy nagy öböl, amelyben
[szerkesztői feloldás]
mindenünnen
egyforma közel
[szerkesztői feloldás]
van
a színpad, a meztelen női aktok, akik folyondárból stilizált keretben maszkokat tartanak a színpadi fal kiképzése a tekergőző kígyókkal s a heverő nimfákkal oly kedves volt már neki.  
  – Mit eszünk
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, egy passzirozott rochforti
*
Rochfort sajtból készült szósz.
jó lesz?  
  –Nem.  
  –De ez
[szerkesztői feloldás]
milyen
jó most, ez
[szerkesztői feloldás]
ahogy
mi két szalmaözvegy együtt vagyunk. Az
[törölt]
« pikáns »
érdekes,  

facsimile
 
 4440 
Globális
 
  egy nő magános a páholyban.  
  Mind zsidó, az egész közönség. Ezek tudják
[szerkesztői feloldás]
csak
élvezni a nyilvánosságnak ezt a kitártságát; a rózsaszín bélésű színlap
[szerkesztői feloldás]
mindenkinek
a kezében és asztalán  
 
[szerkesztői feloldás]
Ahogy
leereszti a válláról a belepőt és ott marad meztelen nyakkal, le a mellközépig és lágy mozdulattal igazítja
[szerkesztői feloldás]
meg
fekete fátyolvállát, a huszártiszt aki átteszi karját a páholy korlátján s a műsort forgatja kéjre ápolt kezében. Nagy fekete bársonykalap óriási  

facsimile
 
 4441 
Globális
 
  rájerszerűen feltett tollakkal  
  A tiszt
[szerkesztői feloldás]
olyan
unatkozva ül, ma ismerkedtek
[szerkesztői feloldás]
meg
, nincs semmi beszélni valójuk.  
  Ezek a kétfelé választott haju kis polgárnők, akik nem pirulnak, csak ép faarccal hallgatják a sikamlósnál is furcsább kuplékat, ezek a drága kiskereskedőlányok, akik
[szerkesztői feloldás]
olyan
szépek és ugy olvassák a modern irodalmat, akiknek
[szerkesztői feloldás]
olyan
csinált az ízlése és kész a kritikája  
  Cigarettejét két ujja közé fogja mereven, és leteszi simán a páholy szélére  

facsimile
 
 4442 
Globális
 
  – Ez az Andor
[szerkesztői feloldás]
olyan
szellemes fiu
[szerkesztői feloldás]
csak olyan
buta és tapintatlan  
  – Egy zsidó
[szerkesztői feloldás]
asszony
pongyolában is szebb,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy másik felöltözve.  
  – két lövészárka
[szerkesztői feloldás]
van
az arcán, ő már
[szerkesztői feloldás]
nem
nagy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  A két nő az asztal belső oldalára ült, a
ci
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  A –  
  B – Varsányi  
   

facsimile
 
 4443 
Globális
 
  fent egy lámpa piros ernyővel, ott ülnek négyen, az asztal közepén egy nagy ezüst tál virággal  
  pezsgő, savanyuvízzel  
 
  tegezi  
  a vállát
[szerkesztői feloldás]
megveri
egy ujjal.  
  –hallottad  
 
[szerkesztői feloldás]
hallottam
 
  – no most cigaretta mellett jobb ugye  
  míg a herceg zöld mellényben kiszalad, ugy ül itt.
[szerkesztői feloldás]
meg
dőlve  

facsimile
 
 4444 
Globális
 
  a Mezei melle egész jól látszik. A szűk színpadon alig tud  
  a fehér fényt hirtelen kékre,  
  aztán vörösre változik.  
  a selyem bluzon fehér kihajló matrózgallér.  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
parányi keze
[szerkesztői feloldás]
van
és szép körmei a hosszu ujja leszorítva egy karkötővel  
  Hallgatva ülnek  

facsimile
 
 4445 
Globális
 
  a fülében egy gyöngyszem  
 
nyalom a sóhajtást
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
[szerkesztői feloldás]
nyalom
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a – izéjét  
  a
[szerkesztői feloldás]
polgári
páholyban nevetnek  
  a cocott idegesen odanéz  
 
[törölt]
« az a »
[szerkesztői feloldás]
van
[javítás]
nekem egy
[betoldás]
 
 
hangja zümmögése
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  mikor így tesznek, a zsidó asszonyokban eláll a szusz.  
  – de szép nóta  
  – milyen naiv a szövege és milyen szép  
  a vakolat hulljon rá  

facsimile
 
 4446 
Globális
 
  – Nézzen ide, micsinál az Emil azzal a fehér ruhás nővel a szomszéd páholyba, de az a nő mit csinál, –
hangosan
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  a nóta szövegét németre fordítják  
  csillagok szállanak le  

facsimile
 
 4447 
Globális
 
  fizet, kiveszi a tárcát a bankjegyért  
  – szeretném tudni, mért volt
[szerkesztői feloldás]
olyan
sürgős azt a sajtot fizetni. Ugy szaladgált az a piccolo,
[szerkesztői feloldás]
mintha,
legalább is elmentünk
[szerkesztői feloldás]
volna
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  –az külön megy?  
  int a szemével,
[szerkesztői feloldás]
hogy
igen  
  a papírpénzt feltartja a székkarján a könyöke s az
ujjával
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
felemeli, ugy adja át  

facsimile
 
 4448 
Globális
 
  –Jaj ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretem nézni  
  –Jézus Mária  
  –Ne is nézd  
  – Ó de őrült, nézd.  
  –Kihez hasonlít, tudod  
  –Ki  
  –A Stuxné  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
őrültség, Eifel tornyot épít. Egyszer leesik, Jesszusom.  
  –Hideg borzongás  
  Két széket fel, egy rudat át, arra két székláb, No de kérlek  

facsimile
 
 4449 
Globális
 
  öt méter magas.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
is szabadna beszélni
[szerkesztői feloldás]
ilyenkor
.  
  –Nézzed
[szerkesztői feloldás]
hogy
izzad.  
  Az egész testével ideges  
  Meg volt egy-két pillanatra levegőben a négy végtagja  
  taps.  
  –Még idegizgatóbb lesz. Nohát én ezt
[szerkesztői feloldás]
nem
nézem inkább elmegyek sétálni és feláll s megy és
[szerkesztői feloldás]
megjátssza
 
  Az
[szerkesztői feloldás]
asszony
ideges  

facsimile
 
 4450 
Globális
 
  – Még hátra is kell fordulni a nőnek!–
[szerkesztői feloldás]
mondja olyan
hangosan, és a fekete bársonykalapja
[szerkesztői feloldás]
amely
egészen körül
[szerkesztői feloldás]
van
tűzve tollakkal ritka strucctollból
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
szálak lebegnek, görbe kövér nyaka, rengeteg melle, ő is talál ismerős férfit egy fekete zsidót, akivel össze kokettálja magát  
  játszik,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, az egész közönségnek  

facsimile
 
 4451 
Globális
 
  A fekete zsidó idejön a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
páholyba és a fülébe suttog. Az
[szerkesztői feloldás]
asszony
a legnagyobb igyekezettel játssza
[szerkesztői feloldás]
meg
a becstelenséget  
  – Nagy csirkefogó ez a Emil.  
  Itt is ő izgatja. Félti az urát.  
  Jön a Solti a kupléjával, amelynek a refrénjét a pincér kórus  

facsimile
 
 4452 
Globális
 
  „A zanyád”  
  Nevetés  
  Zahler ott áll és nagy fejével integet és átnevet ide is, oda is.  
  A fehérbluzos
[szerkesztői feloldás]
asszony
lehajtja a fejét és maga elé bámul. Ma kalandja
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  Mezei ma nagy színésznőnek érzi magát ugy dül a zöld kerítéshez
[szerkesztői feloldás]
mint
egy Küry és  

facsimile
 
 4453 
Globális
 
  a lágy hangjait ugy előszedi, de néha elrikoltja magát, hiába, ez ő.  
  A rózsát kiveszi.  
  Zahler és a fehér erős
[szerkesztői feloldás]
asszony
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
összenéz.  
  – Nézd
[szerkesztői feloldás]
csak
az a Fedák Degenfeldje  
  S
[szerkesztői feloldás]
megbámulják
a pénzt  
  – Ez az ur küldött egy páholyt és a nő mást vitt el magával  

facsimile
 
 4454 
Globális
 
  – a borravaló, – a ruhatár  
  –már el
[szerkesztői feloldás]
van
intézve.  
 
  –vegyél nekem gesztenyét  
  – B. alosztályu népfölkelő vegyél gesztenyét.  
  – Maga is vegyen édes  
  – Mért, isten ments majd vesz ez a népfölkelő annyit,
[szerkesztői feloldás]
hogy mindnyájunknak
elég
[törölt]
« legyen »
lesz.  

facsimile
 
 4455 
Globális
 
  –Ez a Schvarz és Glinger  
  –Melyik
ez aztán
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
?  
  – Ez a Glinger. Még 3 év előtt tetűje se
[szerkesztői feloldás]
volt
.
[szerkesztői feloldás]
Megházasodott
, kapott 3000
[szerkesztői feloldás]
koronát
s a
[szerkesztői feloldás]
felesége megholt
. Ilyen szerencse. Akkor elment és azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
a háziurnak,
[szerkesztői feloldás]
mennyi
házbért kap? 2000
[szerkesztői feloldás]
koronát
Hát én azt előre kifizetem, persze s akkor felemeli a heti lakások árát, 5
[szerkesztői feloldás]
forintról
6-ra, 7-re. S így 40 házat bérel és
[szerkesztői feloldás]
van
300000
[szerkesztői feloldás]
korona
évi jövedelme.  

facsimile  
 
 
 4456 
Globális
 
  Tündérlak
*
A Király Színházban adták elő 1914. december 10-én a Tündérlak Magyarhonban című népszínművet.
 
 
[szerkesztői feloldás]
december 10
 
  keretes megjelenés  
  belép piros bekötött kis hajdusági kendő  
  egy zajda passzent  
  szoknya, kék selyem  
  barna csizma, foltos  
 
  leveti – a zajdát
*
Batyu; lepedőre emlékeztető ruha, amibe mindent beletesznek (tájnyelvi).
 
  marad ingvállban mellesen  
 
  leveti – a kendőt  
  marad kicsire lesimított haja  
 
 
[törölt]
« leveti – a csizmá »
t  
  felhajlik – a szoknya  
  a piros csíkos harisnya  
  meztelen comb(trikó)  
 
  leveti – a csizmát  
  piroscsíkos harisnya  

facsimile
 
 4457 
Globális
 
  naivság  
  a vaskaput megsimogatja  
  na elég mán a hálálkodásból!  
 
[szerkesztői feloldás]
ahogy
elhárítja, kicsit bután.  
 
  arra van a szilvás, arra a káposztás  
 
[szerkesztői feloldás]
ahogy
bután utánanéz a szemével az iránynak s a csitri haját előrerántja; a jobb csizmát felemeli és a fejét befordítja; a száját bambán tartja.  
 
  a rajzot
[szerkesztői feloldás]
meglátja
, bután,elébb fonákul, mikor megismeri elhajítja s felordít, – aztán
[szerkesztői feloldás]
hogy
félve lassan közeledik, rászól,  
  –szervusz Gyuri, hát
[szerkesztői feloldás]
hogy
kerülsz te ide Gyuri  
 
  a sziervéta!
*
Értsd: szalvéta.
a hátára köti, – a másikra ráül; az abroszba törli az orrát  

facsimile
 
 4458 
Globális
 
  realisságok  
 
  I. a fáradság  
 
[szerkesztői feloldás]
megérkezik
, nehezen lép.  
  megáll s maga elé bámul  
  a leülés: nem bír térdben, derékban hajolni, a combját masszírozza, a zajdát
[szerkesztői feloldás]
ahogy
leteszi  
  ásít (a fantáziálás)  
  mikor feláll, még fáradt, nehezen lép  
 
  II. éhség, az evés  
  meglátja a terített asztalt s csak most a pihenés után nézi kimeresztett szemmel,
[szerkesztői feloldás]
mintha
kerítésen nézne át, lábujjhegyen állva; imádságra teszi a kezét  

facsimile
 
 4459 
Globális
 
  bor!  
 
  a felébredt kivánság  
  szinte kimondás előtt ijedten tiltakozik, a két karját rázza és
[szerkesztői feloldás]
pont
egy síkban, a melle előtt  
 
  az első pohár bor  
  tiltakozás, huzódás egyre gyöngébben, egyre kívánóbban  
  átveszi  
  állatiasan szagolja,  
  megáll, szól  
  iszik kicsit  
  cuppant  
  dicséri, szól  
  iszik  
  kínálja
[szerkesztői feloldás]
hogy milyen
jó, dicséri  
  iszogat,
[szerkesztői feloldás]
mind
megissza s jól érzi magát  

facsimile
 
 4460 
Globális
 
  de igyál te is Gyuri 2ik pohár  
  tölt neki bátran, már a bor dolgozik benne, felszabadult, tölt magának is  
  – koccintás  
  mielőtt kiissza szól  
  –nem fehér  
  – piros  
  ismétlődő játék  
 
  kenyérevés  
  szel egy
[szerkesztői feloldás]
darab
kenyeret
[szerkesztői feloldás]
Gyurinak
 
  magának is  
  eszik, pofázzák  
  – jóízű, friss sütés  
  eszik, s a csirkét nézik, körüljárják az asztalt  
  – jó a kenyér magába is  
  a száján citeráz az öt ujjával és
[szerkesztői feloldás]
szórakozottan
majszolja a kenyeret  
  hirtelen  
 
  zsírt márt  
  beleérinti s bekapja  
  a fiu belenyomkodja  

facsimile
 
 4461 
Globális
 
  a harmadik pohár  
  a zsírra  
  most a fiu tölt, gavallér  
  – igyunk
[szerkesztői feloldás]
még
egy pohár bort  
  – szervusz te édes Gyurikám!  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
fehér  
  – piros  
  mámorosan: ez ugyis a mi kertünk.  
 
  a kappan comb  
  felmarkolja és letépi a combját s viszi a lánynak,ez eszi,–
[törölt]
« akkor látja
[szerkesztői feloldás]
hogy
»
de
[szerkesztői feloldás]
hogy
eszi: Fal, körül rágja a combot, akkor észreveszi
[szerkesztői feloldás]
hogy
a fiu
[szerkesztői feloldás]
nem
eszik, most ő kínálja meg  
  ez kis huzódás után elveszi  
  egymásnak támaszkodnak s esznek  
  s már megszólja:  
  – kicsit szótlan, de jó  
 
  asztalhoz ülnek  
  itt unalmas a jelenet, mert nincs uj szenzáció, esznek  

facsimile
 
 4462 
Globális
 
  jóízűen és közönyösen  
  butáskodás a szervétával
*
Értsd: szalvéta.
 
  isznak (kis pohár)  
  kenyérrel dobálás  
  üvegből szorítja a bort  
  az abroszba az orrát  
 
  részegség  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
miért
[szerkesztői feloldás]
nem
marad az asztal egy helybe.  
  –aha  
  –huncut kis asztal (iszik) ne igyunk többet  
 
[szerkesztői feloldás]
Mert
lerészegedünk és
[szerkesztői feloldás]
nem
tudunk tovább inni  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
azért
[szerkesztői feloldás]
hanem
nincs több.  
  a szédülés  
  a nótakedv  
  dal  
 
  Dal  
  ülve dalolnak  
  állva  

facsimile
 
 4463 
Globális
 
  a szódavizes üveg  
  körül a jobb színpadon, egészrészeg ittasság  
  bohóckodás  
  lespriccelik egymást, a rózsákat, a levegőbe, a karmestert,
[szerkesztői feloldás]
[törölt]
« vagy »
[törölt]
« sugót »
 
  közben:  
 
  beszéd a huncut fődhöz
[szerkesztői feloldás]
amely
forog  
  szaporán, torkából, különösen, hang nélkül  
  a fiu alvásra biztat  
 
  a pakk  
  a maradék ételt elpakolja  
  holnapra, egy szervétába  
  a csontokat is hozzá  
  a szódásüveget is hozzá  
  hova dugja a kutya elől  
  a sugólyukba dugja  

facsimile
 
 4464 
Globális
 
  lefekvés  
  leül  
  lehuzza fél csizmát s feje alá teszi  
  lefekszik szembe  
  félálomban rendezkedik holnapra a kulcsárral  
  – szóltál valamit?  
  elalszik  
  zene  
 
  álomban  
  mikor a falu jön hasra fekszik  
  mikor az urak jönnek háttal, kidüllesztve
[törölt]
« az aljat »
a szoknyát csíkos harisnyában  

facsimile
 
 4465 
Globális
 
  fáradtság  
  ábránd  
  evés  
  ivás  
  dal  
  játék  
  alvás  
 
  bíró, puha, okos, jó, józan  
  kisbíró, örök ittasság, állat  
  kántor vedlett, részeges, tudálékos  
  bácsi, okos, jó, egyszerű, katona  
  két lány  
  két fiu  
  külön karakter nélkül a kor stílusában  

facsimile
 
 4466 
Globális
 
  az
inasa
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
zöld
hajtoka
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
,sötétszürke ruha, arany váll gallér.  
  a öreg ur
sötétes
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
bajsza  
  fehér haj s az a féloldalra csapott fej s a nyakcsokor fehér  
  fekete szalonkabátot vett sárga nadrághoz és fehér mellényt
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fekete azsúrral
*
Áttört kézimunka, amelyet szálak kihúzásával készítettek el.
 
  a kardhoz vékony sárga nád pálcát vett  
  ez stílszerű  
  mennyire hat
[szerkesztői feloldás]
ahogy
rögtön kezdi a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  karjában és utána  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
láttatok  

facsimile
 
 4467 
Globális
 
  visszaszöknek s ez
[szerkesztői feloldás]
nem
sikerül nincs hatása
[szerkesztői feloldás]
mert nem
érti az
[szerkesztői feloldás]
ember hogy
mi lesz.  
 
  Cserebogár sárga cserebogár  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
dalt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nyers és érzéki hangja  
  a piros kendővel  
 
[szerkesztői feloldás]
ahogy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  középen megáll s visszanéz  
 
  taps jön rá  
 
  az első hangjai.  
  – nézd mán
drága
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
lelkem,
[szerkesztői feloldás]
olyan
gyönyörűséges szép
kert
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
elől összefogja, a köténye
[szerkesztői feloldás]
olyan hogy
felül
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
le. a mályvához
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  a fára néz  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fa  

facsimile
 
 4468 
Globális
 
 
  leteszi a zajdát  
  – imádságos
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
hallok
itt
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  8.43  
 
  leül, a combját térdét, lábát  
  a 60 mérföld  
  nyög  
  forgatja
[szerkesztői feloldás]
mennyit
még
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. kendőt bontja X  
  a kendőt összehajtja szépen hegyesre, leteszi  
  rázza  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a hálálkodást  
  a barna kendőt
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  desperáció
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  desperáció  
  mindenik
[szerkesztői feloldás]
csak
aztat kérdezi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mibül fognak
[szerkesztői feloldás]
megélni
 
  a különbség sose
[szerkesztői feloldás]
volt
szerelmes  
  ásít hosszan  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  kezét
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
karba veszi  
 
comb kenegetés
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 

facsimile
 
 4469 
Globális
 
  a kötény
[szerkesztői feloldás]
nem
szép, de jó  
  – az igen
[szerkesztői feloldás]
nagyon
széles az
[szerkesztői feloldás]
nem
vezet jóra  
  8.47 arra rét felé, – a nézés  
  édes jó istenem  
  ötven birka –  
 
[szerkesztői feloldás]
hanem
most már, aszt ő is,
[szerkesztői feloldás]
nem
győzik tovább,  
  bírná
[szerkesztői feloldás]
csak
induljunk,  
  no indulj hát  
 
  8 49  
  – ugy vagyok
[szerkesztői feloldás]
mint
a rossz lu, ameddig elindulok
[szerkesztői feloldás]
azután
már megy.  
  nevetnek a formáján  
  – most
[szerkesztői feloldás]
pedig
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
egy
fillérük
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
se  
  – e má
tegnap
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is
e
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
badta  
  a csizmám eladom,  
  a kereszt  

facsimile
 
 4470 
Globális
 
  veszekedés:  
  nem te szólitod
[szerkesztői feloldás]
meg
, majd
[szerkesztői feloldás]
megszólítom
én  
  8.51 –
szalutál
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Marcsa!  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
szagol
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
sült kappan  
  ő lesz közeledik  
  elveszi
[szerkesztői feloldás]
megszagolja
 
  tedd le Gyurika  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ide  
  kettőre
[szerkesztői feloldás]
van
szánva  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
egy Gyurika  
  veri a
hátát
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
rajta  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
zacskója
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
és
[szerkesztői feloldás]
megijedt
 
  erre inni kell,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ijedtség
[szerkesztői feloldás]
meg
ne ártson.  
  azt gondolod
[szerkesztői feloldás]
hogy megigyam
? azt gondolod?  
  már akkor azt
[szerkesztői feloldás]
mondom
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezt neki  
  szagol, szájat törül  
  a bor  

facsimile
 
 4471 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
nagyon finom
bor  
  mulik az ijedelem
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – azt
[szerkesztői feloldás]
mondom hogy még
a püspök se
[szerkesztői feloldás]
nem
iszik ilyet.  
  szagold
[szerkesztői feloldás]
csak meg
.  
  – jaj édes jó istenem  
  – idd
[szerkesztői feloldás]
meg
na!  
  utána néz.  
  vérré válik az
[szerkesztői feloldás]
emberbe,
Gyuri  
  Igyál most
[szerkesztői feloldás]
még
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
van
 
 
– ne, bor
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
  856 igyál  
  a jó isten éltessen  
 
téged
[szerkesztői feloldás]
megesznek
édes egy Gy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  2 pohár  
  felhajtja  
 
ez
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
nem
az uj szüretelés  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
a fejedbe
[szerkesztői feloldás]
van
régen
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  egyél
[szerkesztői feloldás]
csak
egy kis kenyeret  
  – hát má én is eszek egy kis  

facsimile
 
 4472 
Globális
 
  kenyeret,egy felet
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jó kenyér.  
  – friss kenyér.  
  – ropogós  
  – az a jó.  
  – Marcsa
szelte
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
te
[szerkesztői feloldás]
nem
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
ennek
a
[szerkesztői feloldás]
kappannak
a torka.  
  – jó ja kenyér magába is  
  beleveri a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  az egészet  
  ujra a
lány
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  eszik  
 
iszik
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
meg
egy pohár bort
[szerkesztői feloldás]
meg
lehetne
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
inni (3
poh
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
ár)  
 
egymásra
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
köszöntés  
  – ej de jó ez. Na  
  8.60  
  elfordul,
[szerkesztői feloldás]
csakmindig
odanéz  

facsimile
 
 4473 
Globális
 
 
kezdem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
amely nap
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
megvan
sülve az a kkoppp  
  – erigy ide te
kívánod
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  odatartja az orra alá  
  – hő de jó szaga
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – azt gondolod
[szerkesztői feloldás]
hogy
megeszem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
hogy
.  
  – aj de jó  
  ez a legjobb része  
  most megint ugyanaz a játék  
  kívántatja.  
  elhajítja, nevetés  
  egy kicsit sótlan.  
  kicsit csinálja  
  azzal az totyakos
*
Lomha, lassú járású (tájnyelvi).
Fedákossággal.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
én azt
[szerkesztői feloldás]
mondom hogy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ültetnek  
  9.3 a széket
[szerkesztői feloldás]
megjátsszák, hogy milyen
finom. Kocsira való ülés  

facsimile
 
 4474 
Globális
 
  a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  a finom uri házaknál, –
mehet
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – most má eshet az eső mi  
  forgatja leteríti, ennyit mórikál vele, s
[szerkesztői feloldás]
ahogy
beleül.  
  – puhább az ülés  
  9.5 – sose iszik édes Gyurikám (4 pohár)  
  s
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
,
[szerkesztői feloldás]
mintha
szőne
[szerkesztői feloldás]
vagy
a csepüt nyálazná, – részeg és azt
teszi
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
hogy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – ho ebbül
[szerkesztői feloldás]
nem
gyün.  
  –szervusz Marcsa  
  – azt az egyet
szeretném tudni
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – ne
oda
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
az orrod.  
  huncut kis asztal  
  a
karjával
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
egyszerre
mered
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, az
inget
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a karján  

facsimile
 
 4475 
Globális
 
  felhuzza  
  most jut eszébe  
  Jól
[szerkesztői feloldás]
megcsinálta
a nevetést  
  – de jól érzem magamat, haha tót
lány
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
ez.  
  dalol,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fáradt lett a játék  
  –a strázsamesternek
[szerkesztői feloldás]
meggyűlne
a baja  
  – azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
veres az orra
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  játék a könyökével, ami
lecsuszik
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
az asztalról,
[szerkesztői feloldás]
megfenyegeti
 
  lám a nád is ingadozik
*
Nóta részlet, megjelöléssel.
 
 
[szerkesztői feloldás]
ahogy
azt előre  
  valamit sugok magának –
*
Nóta részlet, megjelöléssel.
 
 
[szerkesztői feloldás]
ahogy
táncol hozzá, a feje fölé azt  
  a butaságot hozták be.  
  játék a kis napernyővel  

facsimile
 
 4476 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
engem egy
asszony
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
*
Nóta részlet, megjelöléssel.
 
  –részeg vagyok rózsám
[szerkesztői feloldás]
mint
a csap
*
Nóta részlet.
 
  hazamennék jaj de
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok  
  a tánc,
[szerkesztői feloldás]
ahogy megrázza
magát  
  helycsere a székkel, –  
  (összeesküvés
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi lesz)  
 
  szépis vagyok
*
Nóta részlet, megjelöléssel.
 
  riszálja magát, sétál a paraplival
*
Esernyő.
 
  a torka felfogja,  
  beleveri a pipát a  
  9.15  
 
[szerkesztői feloldás]
milyen
[szerkesztői feloldás]
volna
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
egy kis bort
[szerkesztői feloldás]
még
,  
  – itt
[szerkesztői feloldás]
van még
egy kis kék üveg.  
  ebbe most pályinka
[szerkesztői feloldás]
van
 

facsimile
 
 4477 
Globális
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  szembespricceli magát  
  elszalad jobbra.  
  már ráismer  
  a fát  
  a sugót  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  sugót  
  – ezt a
rózsafát
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is
[szerkesztői feloldás]
megtartom
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
hogy
több rózsa legyen.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
is pályinka e.  
  – minket a jóisten ebbe
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kertbe ugy helyezte be
[szerkesztői feloldás]
mint
a jó isten  
  – ez a kert a mienk, és ezt a kertet
[szerkesztői feloldás]
nem
adom senkinek.  
  igen jó,
[szerkesztői feloldás]
ahogy nem
adja, gyerek színek, 5 éves gyereke, 8 éves  

facsimile
 
 4478 
Globális
 
  9.20 – gyün a a főd, arrul gyün
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ugy én velem is forog  
  – maradj ott te főd főd főd ide ne a gyere te
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kis főd  
  cssss  
  ugyis keveset
alhatok
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  én idefekszek a ződfa
[szerkesztői feloldás]
árnyékba
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – én
[szerkesztői feloldás]
pedig
oda a rózsák
mellé
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – oda való vagy  
  9.22 ezt elteszem,
[szerkesztői feloldás]
mert
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
engedem
[szerkesztői feloldás]
hogy
a
[szerkesztői feloldás]
nagy
kutya bejöjjön  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  visszajön,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kis főd  
  felrugja a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile
 
 4479 
Globális
 
  csizmát lehuzza  
  – segéljek  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
kell
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
   
  beszél elalvás előtt  
  9.25.  
 
  Kisbíró, bukdácsolása igen jó.  
  ezt előbb majd.  
  – oh jaj de nagy baj  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
üres az üveg  
  Szomjas
gégére pereg
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  oh jaj de nagy baj  
  elaszik.  
  9.22  

facsimile
 
 4780 
Globális
 
  a falu, –
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
lássuk
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
–  
  9.29 unalmas
[szerkesztői feloldás]
pedig csak
2 perc  

facsimile  
 
 
 4481 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
december
11.
 
  A jövő háboruja  
  Az
[szerkesztői feloldás]
emberiség
gyűlölete
[szerkesztői feloldás]
nem
oszlik, de tudása nő s eljutunk egykor arra a fokra,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy ember egy várost teljesen meg tud majd semmisíteni.  
  Repülőgépből ledob egy bombát, amely egy milliós város egész területén megöli a levegőt. Mindenki meghal a fuldoklásnak egy irtózatos fázissorozatán keresztül.  
 
Európa
Európa
egészen kipusztul s a kultura átmenekül  

facsimile
 
 4482 
Globális
 
  a többi földrészekre, ahol megint fokonként és lassacskán gyarapodik fel.  
  S
[szerkesztői feloldás]
ennek
az uj kornak
[szerkesztői feloldás]
megjön
a maga filozófusa, aki részletesen beleviszi az
[szerkesztői feloldás]
emberek
lelkébe maga az
[szerkesztői feloldás]
ember
iránti undorodást és az
[szerkesztői feloldás]
emberiség
jövőjébe vetett hitetlenséget.  
  Mikor a hatalmas kultura megszűnt, jön egy uj tengődés kora s
Európa
Európa
nagy városai és országai  

facsimile
 
 4483 
Globális
 
  helyén épenugy a kecskepásztorok tanyáznak, részben állatbőr ruhában, részben a távoli Kelet csodálatosan olcsó gyáripari termékeiben.  
  S jön egy uj próféta, aki a Jézus szavával jön: Ne ölj! Egy egyszerű
[szerkesztői feloldás]
pásztorember
, aki megindítja a kínai gyarmaton:
Németalföldön
Németalföld
az áramlatot.
Sikerét látva a
[betoldás]
Távolkeletre
Távolkelet
viszik és a sárga tudósok ki psychoanalizálják  

facsimile
 
 4484 
Globális
 
  belőle
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
európai
Európa
vallási degeneráltság bacillusait, amelyek
kel
[javítás]
[törölt]
« hez »
be kell oltani a gyermekeket,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jók és humánusak legyenek. Kövérek, szaporák és jók lesznek az
[szerkesztői feloldás]
emberek
.
[betoldás]
 
  Igy a régi romokon uj ezredév után fölépült nép hozza meg az emberiség örök békéjét azzal,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mint a himlő s a syphilis ellen, védőoltást alkalmaznak a gyűlölet ellen.  

facsimile
 
 4485 
Globális
 
  Igy a nép azonban rendkívül fölszaporodott és
[szerkesztői feloldás]
pedig
igen gyorsan s közönyös és lomha lett, tolvaj, puha, élvezethajhász és kövér.  
  Erre jött az
áfrikai
Afrika
feketék népe és a sárga faj megrémült; a feketék leölték őket,
[szerkesztői feloldás]
mint
a kövér tulkokat.  

facsimile
 
 4486 
Globális
 
  Azok a sárga tudósok megállapították,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez a fekete, komorszemű ember, aki lángoló szóval prédikál az
[szerkesztői feloldás]
embergyűlölet
ellen, voltaképen a legnagyobb mértékben kifejlődött példánya
[szerkesztői feloldás]
annak
a psychologiai betegségnek, amely az ölésnek, a háborunak a melegágya. Vért vesznek tőle és oltóanyagot s akit beoltanak, csodálatos módon elközönyösödik
[szerkesztői feloldás]
embertársainak
a dolgaival szemben: ideális állampolgár lesz belőle. Gyorsan hízni kezd, annyira,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a kövérsége miatt uj betegségnek a tömegei lepik el s gyors halálozás jön, már az  

facsimile
 
 4487 
Globális
 
  ötven év aggastyáni kor. Sokat vitatkoznak rajta,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
volna-e jó az agyoltást elhagyni, de az államhatalmon levők mindig győznek, a társadalmi rend s a világbéke fenntartása máskép el
[szerkesztői feloldás]
nem
képzelhető.  
  Az egész földgömb egyfajunak érzi magát s már
[szerkesztői feloldás]
nem
fáj senkinek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a nemzetek szétszóródnak, a testvéreket gyorsan elfelejtik, viszont
[szerkesztői feloldás]
nem
is gyűlölik.  

facsimile  
 
 
 4488 
Globális
 
  Pénz  
  Mióta száz
[szerkesztői feloldás]
korona
ajándékot adott, azóta jól érzi itt magát, itthon
[szerkesztői feloldás]
van
, igénytelen, és
[szerkesztői feloldás]
mindent
elismer.  
  Míg semmit se adott,
[szerkesztői feloldás]
csak
követelt, idegeskedett.  

facsimile  
 
 
 4489 
Globális
 
  A pünkösti király  
  operett  
 
  I.
[szerkesztői feloldás]
felvonás
 
 
  1.Kar. A pünkösti királyságról dal  
  beszéd
[szerkesztői feloldás]
ugyanerről
.  
 
  2. Az urak jönnek s átmennek, Pepi megkéri a Susette kezét ha vége lesz a versenynek. A földesur udvara.  
 
  3. Parasztok, kisasszonyok  
  Ferke  
 
  4. Ferke, Susette (el)  
 
  5. Az apa visszajön és Ferkét egyedül találja, az alku  
  6. Lánykérés, finále  

facsimile
 
 4490 
Globális
 
  II.
[szerkesztői feloldás]
felvonás
*
A következő számozott (4491.) oldal üres.
 

facsimile
 
 4492 
Globális
 
  Dr. MauksErnő  
 
Dunaharaszti
Dunaharaszti
 
 
Rákóczi Ligeti
Rákócziliget
[szerkesztői feloldás]
általános
iskola  
 

facsimile
 
 4492 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
december
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
11
 

facsimile  
 
 
 4493 
Globális
 
  Ambrus  
  Aláfűtés  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tud idegizgalom nélkül írni.
[szerkesztői feloldás]
Zsigmond
Kemény feketekávét ivott nagy tömegben, ő a nemi ingerét tartotta ébren,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kellő idegerő legyen készen az írás számára.Olyan kávéházakba ment be dolgozni, ahova józanon és közönségesen a világért be
[szerkesztői feloldás]
nem
tette volna a lábát
zenés; nőkkel tele
[betoldás]
. És az utcán szép lányokat fogott el s fölment velük; a nőknek levetkőzve kellett előtte heverni, olvasni s amit akartak, tehettek, ő pedig írt. Ilyenkor szárnyas volt a fantáziája.  

facsimile  
 
 
 4494 
Globális
 
  Komikus  
  Naivság  
 
  – Visszamenni a gyermekhez. Minden gyermeki hang és mozdulat komoly helyzetben komikusan hat.  
  – az ajkát berregeti  
  – a fülét fogja s szopik  

facsimile  
 
 
 4495 
Globális
 
  Ilkakötényt lel  
 
 – 
Globális
Tessék nézni, mit leltünk.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
felkacag, nézd meglelte.  
 
 
 – 
Globális
Mán én
[szerkesztői feloldás]
nem
viszem vissza, ha ő
[szerkesztői feloldás]
meglelte
, de
[szerkesztői feloldás]
hogy
más felvegye  
 
 
 – 
Globális
Nézd
[szerkesztői feloldás]
csak
a papíron
[szerkesztői feloldás]
meglátni
, kitől vették.  
 
 
 – 
Globális
bár
[szerkesztői feloldás]
megismerné
, hisz ez a kötő
[szerkesztői feloldás]
csak
dolog
[szerkesztői feloldás]
van
vele, átvarrni.  
 
 – 
Globális
hát eredj vissza és
[szerkesztői feloldás]
mondd meg
Szegőnek
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha az illető keresi, jöjjön fel érte.  

facsimile  
 
 
 4496 
Globális
 
  Szökött katona  
  Szép fiu, semmi hangja  
  Báli hangulat  
  – Kisfiam üljön ide,  
  – Jaj de jó ide jön a Gabi, legalább idejön.  
  leülnek, összeölelkeznek és ugrálnak ülve.  
  – No legalább tapsoljuk a nőszemélyeket  
  A fiu egy hosszu verset mond s belőlről vonaglik  
  egyszer semmozditja karját  
 
  A zöld függöny  
 
  – Hát a Jenő ülhet is Gabriellel ott hátul.  
  Tóth Laci  
  Kultuszbeliek  

facsimile
 
 4497 
Globális
 
  Megjelenik Somló,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy görög isten, s a másik páholyban Gál, szintén  
  két jó kerek fej.  
  Berzevici a
[szerkesztői feloldás]
feleségével
 
  – Mit is adnak falu rossza
*
Tóth Ede: A falu rossza című népszínműve.
[szerkesztői feloldás]
vagy
szökött katona
*
Szigligeti Ede: Szökött katona című népszínműve.
 
  – Te ugy szétszórtak bennünket  
 
  – Milyen hatásos  
  Halk a cserebogár  
  horkolás  
  első nevetések  

facsimile
 
 4498 
Globális
 
  Kijön a
mesterné
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, –
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
– eső lesz  
  – fiatal hang  
  a két inas  
  a pofon  
  Dal kint  
  amott a hegyek lábába  
  kősziklák oldalába  
  Az ég alatt a föld színén,  
  – Az az idő, amikor
[szerkesztői feloldás]
csak
ki kellett jönni és  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
átkozlak
[szerkesztői feloldás]
nem
szokásom
*
Nóta részlet, megjelölve.
 
  Virágcsokor a kezében, lent  
  rázza
ez a fejét
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Gergely bácsi–  
  Jó hangja
[szerkesztői feloldás]
van
 
 
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a kártyát veti, mozdul, s visszanézve, –  

facsimile
 
 4499 
Globális
 
  Felöltöztetve az asszony.  
  a gyenge nő.  
  a fiu jó  
  Julcsa  
  – Te vagy itt, – kihajlik egy Julia az ablakon. Ebből sose lesz jó Julia, szőke, fiatal, drámai hang  
  A nótárus,
*
Nótárius.
a pitykés ruhában csinált magának
[szerkesztői feloldás]
olyan
bakompartot
*
Oldalszakáll.
a torkáig ér.  
  a pipával a bajszot  
  hiányzik a merészség  
  a mellényt rángatja  
  feláll, a bajszát huzza  
  ez ma már betyár  

facsimile
 
 4500 
Globális
 
  ruha  
  A magas szép teremben  
  hogy tud sírni, – vigyék a kovácsot!  
  phuj!– köp  
  ez is régi  
  A szabó, török ruhában  
  a dobréton  
  a hajában papír.  
 
  nevetik a hajat  
  valami primitív tréfa  
 
  Szabó–Julcsa  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
komikai alak.  
  a lány jó, az egy kedves  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
hogy
micsoda vigan  

facsimile
 
 4500 
Globális
 
  állatkirály –  
 
  ez jó, a röhögése  
  a reggelis és a dolgos fiu  
  –  
  a füttyös
elmenés
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  ez az ellentét jó, a két fiu között  
  urasági kocsi  
  szép lány –  
  a gróf is jó  
 
  vasvillások  
  parasztok  
  jó az első paraszt  

facsimile
 
 4501 
Globális
 
  fogatlanul beszél  
  pipa  
  tulzás
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Az anya  
  s a lány  
 
[szerkesztői feloldás]
ahogy
kidobja
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
az
[szerkesztői feloldás]
embereket
.  
  Julcsa szabó
[szerkesztői feloldás]
nem
tesz semmit
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Nincs drámai ereje  
  a fiu
[szerkesztői feloldás]
nem
tesz semmit.  
 
[szerkesztői feloldás]
olyan
puha jelenet, a fiu szép gyerek  
  és vén paraszt jó  
  Kar.  
  Már minálunk verbuválnak
*
Nóta részlet.
 
  Gál előrehajlik az élés arca világos folt, folyton félve néz,
[szerkesztői feloldás]
minden
uj mozzanatra megindul  
  A lány tetszik neki,
[szerkesztői feloldás]
megnyugszik
s a közönségre néz,  

facsimile
 
 4502 
Globális
 
  a lány zokogása  
  a lány hangjában
[szerkesztői feloldás]
van
valami édes.  
  a hátát veregeti  
  fiatal lányok és fiuk vannak itt  
  – Feri.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
bájos.No ezek a gyerekek milyen ügyesek.
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
kedvesek. A kis Laci milyen helyes. Láttad. Melyik? Az egyik inas.  

facsimile
 
 4503 
Globális
 
  H. F.  
  beszélgetés a szerelemről  
  – te ezt azért hoztam el,
[szerkesztői feloldás]
hogy megmutassam
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
hatása az álarcos jelenetnek a táncok között  
  a hangot ugy ejtik ki féliga fiatal lányok,
[törölt]
« selypítve »
a szájukat ugy tartják  
  – kettőtöket
[szerkesztői feloldás]
nem
engedlek ki mit gondolsz, ezt is a papa
[szerkesztői feloldás]
nem
akarta
[szerkesztői feloldás]
megengedni
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ketten üljetek.  
  – Az egyik Borsai fiu 40 ütközetbe
[szerkesztői feloldás]
volt
, és otthon halt
[szerkesztői feloldás]
meg
, az anyjának
[szerkesztői feloldás]
mégis megnyugvás
, – nevet – borzasztó az
[szerkesztői feloldás]
olyan
rossz.  

facsimile
 
 4504 
Globális
 
  – A Laci mikor játszik, itt a Laci, szervusz Laci, hát
[szerkesztői feloldás]
ilyen
hamar felöltöztél… Az Ági Böske 15 éves játssza a lányt, most jön a siralomház ebbe
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szép hangja
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – Édes gyerek a Laci, szeretem.  
  A siralomház  
  katonák együtt –  
  –hogyan hát
[szerkesztői feloldás]
nem
szép élet ez?  
  Ugy kell állani, ülni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
formája legyen
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  szeretnék ugy meghalni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
magam sem tudjam X  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
hasonlított az
[szerkesztői feloldás]
édesapámhoz X
 
  ez alegjobb színész eddig  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
megy,
[szerkesztői feloldás]
nem
megy, aki lelke.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
lehet utánozni hangrezgést  

facsimile
 
 4505 
Globális
 
  ez a szép jelenet.  
  – ön élni fog, élni!  
  De jó alak az ajtónálálló, a magas cilinder, hosszu vékony láb, fehér felsőteste, lesütött groteszk feje  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
csinálják a jelenést  
  a dal, a lihegés, egymás kezét fogják  
  fogd
[szerkesztői feloldás]
meg
pajtás a vasvesszőt  
  taps  
  – Nézd az a kis fiu
[szerkesztői feloldás]
hogy
sír!
[szerkesztői feloldás]
Hogy
sír. Ez aztán Herz. E mellett bujjunk el. Mert mi
[szerkesztői feloldás]
nem
sírunk.  
 
Móricz
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
Tibor,
Szász Károly
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
egész családjával  

facsimile
 
 4506 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Megvan
a közönsége, azok a kik Nemzetihez fűződnek a nemesnek és szépnek kultuszában s
[szerkesztői feloldás]
vagy
sánták,
[szerkesztői feloldás]
vagy
sikerük sántít,
[szerkesztői feloldás]
mind
költő egy kicsit
[szerkesztői feloldás]
vagy
művész  
  Somló ugy hátat fordít Berzevicinek,
[szerkesztői feloldás]
ahogy csak
lehet, római orrával, s könyököl  
  S lám
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
az elején levizitelt Berzevicinél,
[szerkesztői feloldás]
aztán
többet feléje se néznek egymásnak  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
csoport fiatal lány, vékony nyakacskák amelyekben szaladgál az ütőért
[szerkesztői feloldás]
minden
fejmozdulatnál és  

facsimile
 
 4507 
Globális
 
  a vállperecen puhán beesik a finom könnyű bőr.  
  Egy-két öreg ember, aki ezt találta az egyetlen helynek ahol fel lehet üdülni.  
  A fiatal színész, fölkefélt fekete hajával és bricsesz orrával, fodros plasztronja
*
Kemény ingmell (francia).
 
  – Válákit nézek és
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy vagy
ismerem-e
[szerkesztői feloldás]
vagy
nem.
Amerikába
Amerikai_Egyesült_Államok
szerződött.  
  – Nála
[szerkesztői feloldás]
nem
kenyérkeresetről
[szerkesztői feloldás]
van
szó.  
  – No persze. Egyetlenegy lány  
  –Az az egyetlenegy lány
[szerkesztői feloldás]
nem mond olyan
sokat  

facsimile
 
 4508 
Globális
 
  – Az egyik
[szerkesztői feloldás]
meghalt
.  
  feszítő helyzet. Ezt ki kell erre játszani.  
  Az ön neve és becsülete
[szerkesztői feloldás]
nem
forog  
  elviszi  
  Az apa, anya, fiu
jelenet
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Ez a fiu,
[szerkesztői feloldás]
mindig
ezredeseket fog játszani.  
  Gyönyörű szerep.  
  Gál mozog a feszes lépésekben  
  párbaj  
  izgalom, a nézőtéren  
  a Nemzetiből idekerült zöld függöny amire ugy haragudott valamikor  
  felemeli a karját – régi színpadi mozdulat.  
  Fáradás:  
  Gál hegyes orra  
  Somló kövér feje.  

facsimile
 
 4509 
Globális
 
  Berzevici elment  
  a lövés  
  Kacagás  
  komikus
[szerkesztői feloldás]
hogy
kibékülnek.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
is, maga a Manci.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
én Gizi vagyok  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
találom magam a lány nevek közt, azok
[szerkesztői feloldás]
mindolyan
hasonlók.  
  – De most már ne felejtse el
[szerkesztői feloldás]
mert
az sértés  
  – Mért, engem annyian tévesztenek el,
[szerkesztői feloldás]
még
a vezetéknevemet is.  
  A lány az
[szerkesztői feloldás]
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
körül a  

facsimile
 
 4510 
Globális
 
  –ott
[szerkesztői feloldás]
volt
egy oroszlán szemű nő de az
[szerkesztői feloldás]
olyan
kövér, –  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
selyem ruha  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ruha  
  fehércsíkos díszítés  
  Elkeseredik,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
fiatal s
[szerkesztői feloldás]
nem
is
[szerkesztői feloldás]
volt
az soha  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
ismerik a szininövendékek az udvarlást
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – a kékruhás lány az első sorban  
  – mostanában nem romlik a hajam, rozspálinkával mosd,
[szerkesztői feloldás]
csak
attól barna  

facsimile
 
 4511 
Globális
 
  – Gondolsz e néha
Csopakra
Csopak
a mi kis
[szerkesztői feloldás]
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogyne
. De
[szerkesztői feloldás]
olyan
rosszul esett
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
tetszett feljönni hozzánk.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
ti miattatok
[szerkesztői feloldás]
volt
. Már egyszer
[szerkesztői feloldás]
megmondtam
, miért.  
  – Tudom, sajnos  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
olyan
rossz,
[szerkesztői feloldás]
mindig
egyengetni valakinek az utját  
 
  – A szíve még érez  
  – Milyen bájos, jaj de édes  
 
[szerkesztői feloldás]
Hanem
mi
[szerkesztői feloldás]
volt
akkor
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
jöttünk haza, milyen soknép, mi a3ik osztályonaz előcsarnokban álltunk  

facsimile
 
 4512 
Globális
 
  s
[szerkesztői feloldás]
volt
ott egy fiatal pár 8 évig vártak egymásra.  
  – Igazán
[szerkesztői feloldás]
mennyi
terv, így lesz ugy lesz,
[szerkesztői feloldás]
mindmeghiusult
 
  – Istenem de már végezhetnének vele.  
  – Az a másik, az
[szerkesztői feloldás]
nem
sikerült, az apa a fiával  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szabad
[szerkesztői feloldás]
olyan
tulságosan kritizálni, istenem, ezek
[szerkesztői feloldás]
olyan
fiatalok.  
  – most már szerződést kapnak, szerződést.  
  – Kár
[szerkesztői feloldás]
hogynem
kerültünk egészen egy sorba.  

facsimile
 
 4513 
Globális
 
  Messziről morcos,
[szerkesztői feloldás]
nem
szép fekete arc, nagy szemkörnyék, alacsony homlok, vastag fölfésült haja, kicsi szája a puha sima, langyos arcba bele rajzolva, hosszu szép nyaka s a két ütőér,
[szerkesztői feloldás]
mintha
lenyulna végig a testén  
  Felemeli a kezét az állához és azt simogatja, ha a fejét lesüti egészen elvész,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy árnyék.  
  Milyen szép
[szerkesztői feloldás]
asszony
lesz belőle de színésznő soha. A ruhatárban a karját rátette
a lány
[betoldás]
őrá
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 

facsimile
 
 4514 
Globális
 
  – Szóval
[szerkesztői feloldás]
még nem
is ösmert és máris ösmert  
  – Hallottam magácskáról.  
  – Hagyja el a cskát.  
  – Mér.  
  – Ugy
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretem a cskacsket  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
pedig
ugy szeretem  
  – Magácska, a nő.  
  – Az akusztikája rossz.  
  – Én
roppant
[javítás]
szeretem a rideg neveket.  
  – Én ezt egy szolgabírótól lestem el.  

facsimile
 
 4515 
Globális
 
  A kis Ági
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
oka de
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – még rosszabb.
[szerkesztői feloldás]
Megszólít
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  lent s a lába látszik fel.  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Neeem  
  A lábaszáracskája a szoknya alól.  
  – Szép a fehér katonaruha  

facsimile  
 
 
 4516 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nőcsábász
 
  – Kérem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
híjják Önt?  
  – Miért kérdi?  
  – Mert okom
[szerkesztői feloldás]
van
rá, – kiáltja villogó szemmel.  
  – Oka?  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
okom.  
  – Hát ha parancsolja –
[szerkesztői feloldás]
Móricz Zsigmond
író  
  – Én Bénkheim(?) ügyvéd vagyok  
  – Nahát kérem, ha ön százszor
[szerkesztői feloldás]
Móricz Zsigmond
is, kikérem magamnak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a lányom…
N
[javítás]
a hát egész este figyelem, hát ez felháborító… Látod így engedje el az ember a lányát…  
  – Kérem ön egy borzasztó, egy sajátságos tévedésnek az áldozata!  
  – Elég, én önnel nem beszélek, majd el fogom végezni, ha százszor
[szerkesztői feloldás]
Móricz
 

facsimile
 
 4517 
Globális
 
  író is.  
  Az író el van szörnyedve nevetne, de a közönség most az egyszer nem tapssal figyeli.  
  – De kérem vigasztalódjék, mert az ön lelkén egy igen sajnálatos félreértés szárad – akarta
[szerkesztői feloldás]
megnyugtatni
,
[szerkesztői feloldás]
mert
[törölt]
« félreértés »
szánt
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Elég! Majd el fogok én bánni a
[szerkesztői feloldás]
Móricz
íróval.  
  S nagy szakállas impozánsarca, duzzadt vörös szája, ősz szálakkal teleszőtt sűrű bajsza mint egy erinnis lobogott.  
  Az író még egyszer meggondolta magát utána ment s a vállára vert.  

facsimile
 
 4518 
Globális
 
  – Pardon, a nevét, uram, mondja meg, elfelejtettem,– gondolta egy tiszteletpéldányt küld  
  –Nem mondom meg,– kiáltotta kinn az utcán részben, mert már maga is szeretett inkognitóban maradni.  
  Az író sután és elsülve ment el az utcán és igen idegenül érezte magát az aktív szerepben.
[szerkesztői feloldás]
Hanem
egyszerre felvidult, kacagni s ujjongani kezdett. Ez az! Ez az élet, amelyből kimaradt és amelyet mindig páholyból nézett. Most egyszer ment a maga pénzén, teljes áron színházba  

facsimile
 
 4519 
Globális
 
  s tessék rögtön benne volt az élet közönséges eseményeiben. Ha bemegy a direktorhoz akkor a Gál páholyából nézte volna az előadást s a közönség mintha fátyolszöveten át, ugy vibrált volna előtte képszerűen, távol, s most alkalma van belelátni egy nem mindennapi szenvedélyes jelenetbe: az apa lányféltő szívharcába.  
  Jobbnál jobb mondások jutottak eszébe, mit kellett volna felelnie. Legjobban az tetszett neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Mért
[törölt]
« kíváncsi rá »
van oka rá? Detektív ön és  

facsimile
 
 4520 
Globális
 
  észrevette
[szerkesztői feloldás]
hogy
jegyzek?  
  Meg az,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Minden tisztelet az ön lányának, de azt hiszi
[szerkesztői feloldás]
hogy
öreg írók szaladgálnak az utcán
Pesten
Budapest
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a kisasszonyt elcsábítsák?  
  Aztán megnyugodott,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugy
[szerkesztői feloldás]
volt
a legjobb,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
volt, ha ő ilyen ügyes krakéler volna, akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
írná,
[szerkesztői feloldás]
hanem
csinálná a regényt s az kényelmetlenebb.  
  Ugy látszik.  

facsimile
 
 4521 
Globális
 
  A rendőrfogalmazó a két selyembluzos nővel. Itthon vannak, a rendőr előre bemegy, megnézni
[szerkesztői feloldás]
hogy
az előadást kezdik-e már.  
  Később is
[szerkesztői feloldás]
olyan
unatkozva állanak, a rendőrségi urak igen el
[szerkesztői feloldás]
vannak
kényeztetve a színházakkal.  
 
  Őszes haju fiatal ur, sötét ruhában, szigoruan, »
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
« tisztán, számtiszt lesz a miniszteriumból,
[szerkesztői feloldás]
mert
a miniszteriumiak mind itt vannak ezeken az előadásokon. Leül a helyére, végignézi az előadást és azonkívül se lát, se hall,  

facsimile
 
 4522 
Globális
 
  s egyáltalában restelli bevallani, de jónak találja az előadást és élvezi a fordulatot a siralomház körül.  
  Komolyan néz mikor a lövés odakinn eldördül, bár vén róka ő ahhoz,
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet őt becsapni, tudja
[szerkesztői feloldás]
hogy
itt jó vége lesz a dolognak.  
  A felvonás végén feláll s kimegy az előcsarnokba kényelmes léptekkel,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
azok az urak lépnek, akik sokat ülnek íróasztal mellett s  

facsimile
 
 4523 
Globális
 
  ahányszor felállanak,
[szerkesztői feloldás]
mindig
kiegyenesítik a derekukat s kissé oldalt tartják a testüket.  
  A cigaretta, mert ez az egyetlen szenvedélye, sem
[szerkesztői feloldás]
nem
iszik, sem
[szerkesztői feloldás]
nem
kártyázik, de a cigarettáról nem mond le.  
  Oly szolidan
[szerkesztői feloldás]
meg
tud élni az ember, akinek mérsékelt igényei vannak. Kosztra jár.  

facsimile  
 
 
 4524 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
december
12  
  Ruhapróba  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
mérges vagyok majd széthasadok. Az
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
bő, borzasztó és milyen nehéz.  
 
  – Próbáljam én ezt
[szerkesztői feloldás]
meg
Janka?  
  – Próbáld fel  
  –Prób.  
 
  – Azt fogom
[szerkesztői feloldás]
mondani
neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
felvette a
[szerkesztői feloldás]
Zahlerné
és akkor azt fogja hinni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
te hecceltél fel,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nekem nincs eszem rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Nahát, a guta
[szerkesztői feloldás]
megüt
. Felül is jó rá.  
  – Éppen
[szerkesztői feloldás]
hogy
összemegy  
  – Te, hát igazán te
[szerkesztői feloldás]
ilyen
széles vagy?  
  – Persze,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ilyen.
[szerkesztői feloldás]
Megjegyzem
nekem odafenn vendégem van.  

facsimile
 
 4525 
Globális
 
  – Itten szoros egy  
 
[szerkesztői feloldás]
Ilyen
kövér fiam
[szerkesztői feloldás]
nem
leszel soha.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
mi
[szerkesztői feloldás]
minden
fér ebbe bele
[szerkesztői feloldás]
még
. Ezt
[szerkesztői feloldás]
mind
le lehetne szedni,
[szerkesztői feloldás]
még
így is elég volna. Hidd el
[szerkesztői feloldás]
hogy
elég volna! De az egy nagyszerű szabóné, te
[szerkesztői feloldás]
nem
is hiszed
[szerkesztői feloldás]
milyen
ruhákat csinált már nekem, de elhagytam, mert mért szenvedjen az
[szerkesztői feloldás]
ember
a jókért  
  – Azért fizetni 75
[szerkesztői feloldás]
koronát
 
  – Pukkadjon
[szerkesztői feloldás]
meg
. Otthagyom az egészet. Száz
[szerkesztői feloldás]
koronáért
kapok egy egész ruhát.  
  – Ha te látnád azt a fehér ruhát, egyszer ha lesz itt nálad valami, lejövök benne.  

facsimile
 
 4526 
Globális
 
  – A Fuchsné
[szerkesztői feloldás]
megmondta
szintén
[szerkesztői feloldás]
hogy
ich hab ir gesagt,
*
Megmondtam neki (német).
[szerkesztői feloldás]
hogy
én
[szerkesztői feloldás]
olyan
szamár vagyok,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nekem
[szerkesztői feloldás]
minden
jó?  
  A fiatal asszony a kályhához megy és rak bele.  
  – Az a buta mit csinál ilyen vastagokat,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
fér bele. (szén a kályhába) Hozd be a szeneslapátot és  
   
 
kályha
[rajz]
[szerkesztői feloldás]
Zahlerné
[rajz]
Mama én
[szerkesztői feloldás]
zongora
[szerkesztői feloldás]
Janka
gyerekek
[rajz]
 

facsimile
 
 4527 
Globális
 
  – Ő tudta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
neked bársonyod
[szerkesztői feloldás]
van
, ugy
[szerkesztői feloldás]
mint
a mosóné két napra
[szerkesztői feloldás]
volt
beírva a mosókonyha hát mosott két napig egy helyett  
 
  – Ki lesz a vendéged?  
 
  – Igaz,
[szerkesztői feloldás]
nem
sokára nagymama leszek; a lányom
[törölt]
« tegnap »
, ugy
[szerkesztői feloldás]
van
. Mari. Igen.
[szerkesztői feloldás]
Mondta
az Emil,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én tudni akarom. De
[szerkesztői feloldás]
nem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Emil is pofozkodni fog  
  – Na és az Emil
[szerkesztői feloldás]
megkérdezte hogy
hét hónapos. De én azt
[szerkesztői feloldás]
mondom hogy
8. De ez
[szerkesztői feloldás]
mindennap
kövérebb és kövérebb ha az
[szerkesztői feloldás]
ember
hízik. Hát az
[szerkesztői feloldás]
ember
lehet
[szerkesztői feloldás]
olyan
 

facsimile
 
 4528 
Globális
 
  komisz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kidobja.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
lassu,
[szerkesztői feloldás]
nem
bír mozogni. – A kisasszony tudja? – A kisasszony tudja.  
  – Karácsony előtt
[szerkesztői feloldás]
nem
, az már igazán lelketlenség, Karácsony előtt elküldeni.  
  Ugy ült ott a téglaszínű slafrokkjában szétömlött testtel.  
  – Mikor én ugy
[szerkesztői feloldás]
voltam
egy cseléd állott be és
[szerkesztői feloldás]
megmondta hogy
„nahát így
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet,
[szerkesztői feloldás]
hogy mindaketten
igy legyünk,
[szerkesztői feloldás]
csak
az ur legyen normális!”  

facsimile  
 
 
 4529 
Globális
 
  Marton Sándor  
 
Andre
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – oh igen sokat fogalkoztam vele.  
  – ugy, udvaroltál.  
  – a…  
  – udvaroltál ugye.  
  – nohát ha azt »
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
«
[törölt]
« ugy nevezni »
ennek az a neve
[javítás]
udvaroltam.  
 
  – launés,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
ő magát hijja, Sári is launés, mint én, de
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jó szívű ő is.  
  de azt én másképp hívom.  
  – Szeszélyes?  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
 
  – hóbortos?  
  – hencegő, nagyralátó  
 

facsimile
 
 4530 
Globális
 
  – Jön Petrenka, jött Marci, stb.
[szerkesztői feloldás]
mintha
temetés lebegne a levegőben  
 
  – Mindig ugy mondtad,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Náthán.  
  – Neem.  
  – De igen,
[szerkesztői feloldás]
még
egy lapon is ugy címezted  
  – Látod,
[szerkesztői feloldás]
hogy
akar téged ellenem izgatni, –
[szerkesztői feloldás]
mondja
mélyzengő hangján, szörnyen dadogva  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mindig
2-őt hozott kettőnknek, két csésze, két kés, két villa
[szerkesztői feloldás]
mindennap
hozott valamit így kettősbe és Zsani néni
[szerkesztői feloldás]
nem
szólt rá semmit.  
 

facsimile
 
 4531 
Globális
 
  – Mért
[szerkesztői feloldás]
nem
házasodtál meg?  
  – Hát kérlek, az nehéz dolog, mi ott
[szerkesztői feloldás]
nem
könnyen házasodhatunk.  
  – Persze.  
  – Még rosszabb
[szerkesztői feloldás]
mint
a lovastiszteknek; nem elég
[szerkesztői feloldás]
hogy
kaució kell,
[szerkesztői feloldás]
hanem
társadalmilag, – sőt
[szerkesztői feloldás]
csak
helybeli, megyebeli notabilitás lányát lehet elvenni.  
  – Persze, persze  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
egyszer voltam már azon a ponton, de
[szerkesztői feloldás]
mindig meggondoltam mégis
 
 

facsimile
 
 4532 
Globális
 
  – Zsani néni
[szerkesztői feloldás]
csak
azért
[szerkesztői feloldás]
volt
rá dühös,
[szerkesztői feloldás]
hogy
„ez a szemtelen Sanyo
[szerkesztői feloldás]
mindig csak
leül a főhelyre, a prezidiumra. „Mindig a díványra ült s így félrehajtott fővel, keresztbe tett lábbal. „Annak
[szerkesztői feloldás]
csak
a szemét kiszurni,” s majd kipukkant. „No és az a Borsa, majd belebuvik”. És az nekem ugy fájt! Még Sándort
[szerkesztői feloldás]
csak
hagytam, de Boriskáért
[szerkesztői feloldás]
meg
haltam volna.  
 

facsimile
 
 4533 
Globális
 
  – Ezt a ruhát, amit rajtam láttok, most vettem. Egyetlen ruhában jöttem el.  

facsimile  
 
 
 4534 
Globális
 
  Mama  
  – Meg
[szerkesztői feloldás]
van még
a bácsi?  
  – Meg szegény? Szeme ki
[szerkesztői feloldás]
van
fordulva.  
  – Haldoklik  
  – Nem biz a.  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
fogadtak?  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
szívesen.
[szerkesztői feloldás]
Nem
ismert
[szerkesztői feloldás]
meg
.
[szerkesztői feloldás]
mondta
ki vagy te?  
  – Hát te?  
  – És a lányok is ott
[szerkesztői feloldás]
voltak
?  
  – Ott.  
  – Gyula is?  
  – Az is.  
 
[szerkesztői feloldás]
Megvannak
ijedve?  
 
[szerkesztői feloldás]
Meg
. Különösen Sári.  
  – És
[szerkesztői feloldás]
hogyvan
?  
  – No,
[szerkesztői feloldás]
olyan
bátran nyitják az ajtót,
[szerkesztői feloldás]
meg
be is csapják.  
  Az igaz, nekem is ugy becsapódott,
[szerkesztői feloldás]
olyan
rossz az az ajtó.  

facsimile
 
 4535 
Globális
 
  Ida – Elég fiatal még a Terka néni  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– Fiatal? Köszönöm a bókot.  
  – És Dindi is ott
[szerkesztői feloldás]
volt
?  
  – Ott.  
  – Sántít
[szerkesztői feloldás]
csakugyan
?  
  – Sántít. Bottal jár.  
  – És az az asszony
[szerkesztői feloldás]
csakugyan
[szerkesztői feloldás]
nem
szereti a gyerekeket?  
  – Ah, mért?  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Mit szeressen rajtuk,
[szerkesztői feloldás]
olyan
nagy gyerekeken  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
– De
[szerkesztői feloldás]
nem
ismert
[szerkesztői feloldás]
meg
, szervusz, ki vagy; hát te ki vagy? Én Nina vagyok. Te vagy az,
[szerkesztői feloldás]
meg
se ismerlek.  
  – Nagy csapás lesz, ha
[szerkesztői feloldás]
meghal
. Elvész a fizetése.  
  – Nyugdíjat kap.  

facsimile
 
 4536 
Globális
 
  – Hát szegény az borzasztó, azt az a tudat ölte meg,
[szerkesztői feloldás]
hogy
most koldusok. Földönfutó koldusok.
[szerkesztői feloldás]
Mondtam
neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hát semmitek sincs? Hisz akkor koldusok vagytok.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
–Minek
[szerkesztői feloldás]
mondasz
ilyeneket  
  – De
[szerkesztői feloldás]
hogy
még az ezüstöt, semmit,
[szerkesztői feloldás]
meg
Pali kérdezte
[szerkesztői feloldás]
hogy
dunnát se, semmit?
[szerkesztői feloldás]
Hogy
parasztokhoz adtak egyet-mást, de
[szerkesztői feloldás]
hogy mindent
felégettek.
[szerkesztői feloldás]
Csak
Sári lett
[szerkesztői feloldás]
volna
ott,
[szerkesztői feloldás]
mondja
, ő ügyes, valamit elpakolt volna.  

facsimile
 
 4537 
Globális
 
  – És ezek nagyszerűen rátermett
[szerkesztői feloldás]
emberek
voltak,
[szerkesztői feloldás]
mindig nagyon
jól értették az urizálást,
[szerkesztői feloldás]
nem
hoztak szégyent az uri hivatalra.  
 
  – Az a Pali bácsi jól tudja magát viselni
[szerkesztői feloldás]
mindenütt
.  
  – Diszkret.  
  – Igen. Míg bele
[törölt]
« jön »
[szerkesztői feloldás]
nem
jön, a kis borocskába,
[szerkesztői feloldás]
meg
a politikába, akkor vége
[szerkesztői feloldás]
mindennek
.  

facsimile  
 
 
 4538 
Globális
 
  Virág  
  Keresztanya  
  – Nekem vegyél,
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyinek
is vett a kereszanyja, te is vegyél.  
  – Jaj barátom, az ő keresztanyja gazdagabb.  
  – Ha cipőre van pénzed, erre is legyen.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
–Hö barátom, ezt gyerekkorába szokta kapni az ember kapni. Te odáig nőttél,
[szerkesztői feloldás]
hogy
magad kéred. Ki a
[törölt]
« Pali »
keresztapád?  
  – Pali bácsi.  
  – Vett egy kis ruhát  
  – No már, az is vett valamit. Az jobb.  
 

facsimile  
 
 
 4539 
Globális
 
  mama  
  Érdek - szeretet.  
  – Na látod,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
van egy érdeked! Azt szeretni kell, akihez érdek füzi az embert, – szól mama!  
 
  Ida beszéli,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szeretem azokat a Holicsék  
  – Fölösleges azt
[szerkesztői feloldás]
mondani
.  
  – Idát szeretném mintázni.  

facsimile
 
 4540 
Globális
 
  – A keresztanyaság semmi, én
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudom
[törölt]
« semmi. »
ki.  
  – Nálunk is semmi,
[szerkesztői feloldás]
[törölt]
« hanem »
csak
[szerkesztői feloldás]
hogy
elemlegetjük néha.  
 
  – Marci mit adott  
  – Száz
[szerkesztői feloldás]
koronát
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
–Phüha.  

facsimile  
 
 
 4541 
Globális
 
  Marton Sándor  
  A kereszt  
  – Ott
[szerkesztői feloldás]
volt
az egészségi főfelügyelő, felajánlotta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a legmagasabb elismerést és kitüntetést szerzi
[szerkesztői feloldás]
meg
, arra ajánl. Én
[szerkesztői feloldás]
megmondtam
neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne is próbálja. Én megalázva érezném magam, ha egy keresztért, egy
[szerkesztői feloldás]
Ferenc
József rendért végeztem volna azt a munkát, azt az önfeláldozást. Saját magam előtt szállítanám le a magam becsét.  
  – De hisz azt
[szerkesztői feloldás]
nem
kell kérdezni az
[szerkesztői feloldás]
embertől
talán.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
én nekem
[szerkesztői feloldás]
nem
adhatnak kitüntetést ha én nekem nincs rá igényem.  

facsimile  
 
 
 4542 
Globális
 
  Sándor  
  Szarvasbőgés  
  –Az
[szerkesztői feloldás]
nem
tavasszal
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
hanem
ősszel. Novemberben.  
  – Az ám, hiszen tavaszra kell készen lenni a bornyunak.  
  – A szarvas kilenc hónapig hordja a bornyát.  
  – Pláne. Ha ősszel ellene a szarvas,
[szerkesztői feloldás]
mind
elfagyna a bornya.  
  – De az a szarvasbőgés a legistenibb hang, az csodálatos mikor
[törölt]
« regg »
egész éjszaka reng az erdő és az összes hegyek visszhangoznak a szakadatlan bőgéstől. Az a legcsodálatosabb, isteni zene.  

facsimile
 
 4543 
Globális
 
  Csak egy hasonlít hozzá, a téli vadászatoknál a
[törölt]
« medve »
vaddisznó-hajtóvadászat. Mikor a disznót a kutyák behajtják. Az a csaholás, tele az egész erdő vele. Isteni szép.  
 
  – A mult évben 1750
[szerkesztői feloldás]
koronavolt
egy szarvaslövés ára. Ha
[szerkesztői feloldás]
csak
rálőtt, akár talált, akár sem. Ha el
[szerkesztői feloldás]
nem
esett is a szarvas.  
  – Annyian vannak,
[szerkesztői feloldás]
hogy csak
ugy verekednek a területért. Azok a porosz urak otthon százával lőhetnék a szarvast, de azok nekik aprók. Egy falu határán 16-20 szarvast is lőnek.  

facsimile  
 
 
 4544 
Globális
 
  Ida  
  – Sóhajtok,
[szerkesztői feloldás]
mindig csak
sóhajtok. Fiuk mindig huznak egyet a levegőbe /ugy, – (függőleges huzás az arc előtt) ha sóhajtok.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Jaj istenem, mi is az a tehetség! Van-e az! Mért ne volna énbennem, ha másban van.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Fel se tudod tenni magadról,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne legyen, ha másban
[szerkesztői feloldás]
van
 
 
 
  A fiuk mondják  
  – Hol ült Ida, itt a névjegye.  
  Mert ha felállok a zsebkendő ott marad alattam.  
 

facsimile  
 
 
 4545 
Globális
 
 
  Marton család  
 
[szerkesztői feloldás]
december
14
 
  – Hát bizony Dénes
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
Safarics. Kifogták a Dunából már harmadszor és ő azt
[szerkesztői feloldás]
mondta, hogy
 
  – Bizony
[szerkesztői feloldás]
csak
hagyhatták
[szerkesztői feloldás]
volna
már,
[szerkesztői feloldás]
mondta
Nina .  
  Elváltak és akkor ment a Jolán nénihez,
[szerkesztői feloldás]
mert
neki
[szerkesztői feloldás]
nem volt
senkije.  
  Zsani néni deákokat tartott,
mama nálam
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, és Ninára szorult és a helett
[szerkesztői feloldás]
hogy
ápolta
[szerkesztői feloldás]
volna
a beteget, Dénes érdekelte csak.  
  És én mikor
a
[javítás]
temetésre mentem,
[szerkesztői feloldás]
nem
elég
[szerkesztői feloldás]
hogy
Jolánt
[szerkesztői feloldás]
nem
találtam élve, de Dénes  

facsimile
 
 4546 
Globális
 
  felszólított,
[szerkesztői feloldás]
hogy
rendelkezz sógorasszonykám és jött a
[szerkesztői feloldás]
gazdasszony
is
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nagyságos
[szerkesztői feloldás]
asszony
tessék rendelkezni
[szerkesztői feloldás]
hogy
a koszoruk
[szerkesztői feloldás]
hogy
jöjjenek és én
[szerkesztői feloldás]
mondtam
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az talán
[szerkesztői feloldás]
mindegy
, de a gyerekeké legyen itt és Nina odaugrott,
[szerkesztői feloldás]
hogy
„itt
[szerkesztői feloldás]
nem
te rendelkezel,
[szerkesztői feloldás]
hanem
én!” Hát ott
[szerkesztői feloldás]
nagyon
összevesztünk a ravatal mellett és Zsani néni
[szerkesztői feloldás]
nagyon
leszidta, lepiszkolta egyszer,
[szerkesztői feloldás]
hogy
maga egy szemtelen.  
 
[szerkesztői feloldás]
volt
ott egy urias nő,
[szerkesztői feloldás]
olyan
földes
[szerkesztői feloldás]
asszony
, uri
[szerkesztői feloldás]
asszony
egy szóval. Vályi nevezetű aki
[szerkesztői feloldás]
nem
élt az urával és
Jolsván
Jolsva
lakott. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudtam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mamánál
[szerkesztői feloldás]
vagy
a
[szerkesztői feloldás]
Vályiné
lakásán, írogatta
[szerkesztői feloldás]
hogy
elmegy-é vagy mi, hát ő készült erre az utra, és Vályiné kártyát vetett neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
ut áll előtte és az az  

facsimile
 
 4547 
Globális
 
  ut neki szerencsét fog hozni s attól függ a szerencséje, egy halál és
[szerkesztői feloldás]
ennek
következtében lesz
[szerkesztői feloldás]
megalapítva
az ő szerencséje.  
  Ugyis volt, ő már számításokkal ment és
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
utána is látott és aztán Dénest az is zsenírozta tudod
[szerkesztői feloldás]
hogy
évek hosszu során
[szerkesztői feloldás]
Zsani
néninek adósa volt.  
  Velem soká levelezett, valamit erre a
[szerkesztői feloldás]
megjegyzésre
[szerkesztői feloldás]
hogy
kéne már asszony »
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
«
nak
[javítás]
lenni, szóval neki
[szerkesztői feloldás]
nem
is
[szerkesztői feloldás]
volt
eszeágába sem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezt elvegye.  
  És vele különösen  

facsimile
 
 4548 
Globális
 
  Dénes első perctől kezdve, –Marci most is
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lehetett eltemetni.
[szerkesztői feloldás]
Mondtam
neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
Dénes
[szerkesztői feloldás]
nem
teszel magadnak szemrehányást? Kérlek alássan a köpetét felküldte
Pestre
Budapest
és tényleg – kérlek
[szerkesztői feloldás]
alássan
, kár
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
láttad,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hívtalak
[szerkesztői feloldás]
volna
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
láttad volna a hulla jeleit. De azok az orvosok! ugy elbámultak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az az erős és egészséges fiatal
[szerkesztői feloldás]
asszony,
és én aki a sír szélén voltam, akkor igazán – és én itt vagyok ő
[szerkesztői feloldás]
pedig
az élet elment.  
 
[szerkesztői feloldás]
mennyivel
tartozott Zsani néninek?  
  – 200
[szerkesztői feloldás]
forint
.  
  – De talán 400!  

facsimile
 
 4549 
Globális
 
  és fenn tartani azt a luxust
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
a nobilitások közé került.  
  A
[szerkesztői feloldás]
nagyon
sok lelki erőbe és egymás közti harcokba került
 
  – Az. Szegény Jolán ott
[szerkesztői feloldás]
volt
a kocsin
[szerkesztői feloldás]
nem
egyszer a ház előtt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Amerikába
Amerikai_Egyesült_Államok
megy.  
  Jolán stafirungját ez a Nina vette
[szerkesztői feloldás]
meg.
 
  –Ő lenézett engem és én őtet, tudod!  
  Sándor most azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Lajos bácsit ismerte,
[szerkesztői feloldás]
pedig
híre se!  
  – Én gondoltam
[szerkesztői feloldás]
hogy
talán tolakodás, de hát érdeklődtem, hisz unokanővérem gyermekei.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok éjjel aludni, lámpám sincs.  

facsimile
 
 4550 
Globális
 
  – Mán
[szerkesztői feloldás]
csak megmondom
neked,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Jolán
[szerkesztői feloldás]
nem
azért akart
[szerkesztői feloldás]
Amerikába
Amerikai_Egyesült_Államok
menni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a pénz miatt,
[szerkesztői feloldás]
hanem
a féltékenység,
[szerkesztői feloldás]
mert volt
ott egy Kossuth Lajos nevű kackiás ur, mikor én oda mentem
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
láttam
[szerkesztői feloldás]
hogy
–  

facsimile
 
 4551 
Globális
 
  Az apja szabó volt, aztán később serfőző, a néni
[szerkesztői feloldás]
pedig
modistin
*
Kalaposnő.
, én voltam az ő vetélytársa, de aztán engem jobban szeretett,
[szerkesztői feloldás]
mert
jobban szerette volna, ha én lettem volna a menye.  
  –Az öreg
[szerkesztői feloldás]
olyan
here
[szerkesztői feloldás]
ember volt
, szegény Jolán azért
[szerkesztői feloldás]
megbecsülte
, szerette is,
[szerkesztői feloldás]
mondtam
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
most fizet vissza Jolánnak az öreg,
[szerkesztői feloldás]
mert
a halála után ő
[szerkesztői feloldás]
volt
anya helyett ott
Szinnán
Szinna
.  
 
  A néni az akkor halt
[szerkesztői feloldás]
meg
mikor mi
Likérbe
Likér
[szerkesztői feloldás]
voltunk
. Akkor Dénes ki is tért hozzánk,
[szerkesztői feloldás]
megtette
. Mikor az anyja temetéséről jött.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Az öregnek
[szerkesztői feloldás]
volt
egy légycsapója, és
[szerkesztői feloldás]
mindig
a legyeket verte. Egy
[szerkesztői feloldás]
olyan
kis házikóba lakott  

facsimile
 
 4552 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
olyan
kis parasztház.
[szerkesztői feloldás]
Mindennap
feljött oda reggelizni, ebédelni, vacsorázni,
[szerkesztői feloldás]
volt
[szerkesztői feloldás]
olyan
kertiszék,
[szerkesztői feloldás]
mindig
abba ült az a bácsi.  
  – Derék nagy asszony
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
olyan mint
Zsani néni, a bácsi az kis gömböc.  
 
  – Jolán 2 évvel
[szerkesztői feloldás]
volt
fiatalabb nálam. De engem
[szerkesztői feloldás]
mindenki
fiatalabbnak nézett. Ő akkor
[szerkesztői feloldás]
olyan
katona fiatal
[szerkesztői feloldás]
ember volt
.  
 
  – Hisz ott ösmerkedtek
[szerkesztői feloldás]
meg
Jolánnal, Aurél kereskedő, szegény
[szerkesztői feloldás]
emberek
lévén üzletet nyitott és mihamar be is csukta, mit tudom én
[szerkesztői feloldás]
hogy
sokat
[szerkesztői feloldás]
mondtuk
,
[szerkesztői feloldás]
hogy mindnyájan
gazdálkodnak
lumpok
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. Póli néni
[szerkesztői feloldás]
mindig
[szerkesztői feloldás]
mondta
 

facsimile
 
 4553 
Globális
 
  tudod mit, ez az
[szerkesztői feloldás]
ember
jó lenne ami Nelkánkhoz , ez özvegy
[szerkesztői feloldás]
volt
Tamás
[javítás]
Fejes né, vaskereskedő
Putnokon
Putnok
.
[szerkesztői feloldás]
Minthogy
Póli néni kiokoskodta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jó lenne ez jó fiu, beállítani Nelkához prisztos-nak, falun prisztost vesznek a telekhez, én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy mondják
magyarba.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
–Társ  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
–Hitestárs –de bizony ez Nelka
[szerkesztői feloldás]
nagyon meggondolta
 
  – Ez bele mert menni üzletbe egyedül?  
  – A szüleivel!  
  – Aha  
  – Azok
[szerkesztői feloldás]
nem voltak
vele
[szerkesztői feloldás]
csak
beleavatkoztak.  
  – Csendes lakodalom
[szerkesztői feloldás]
volt
az.  

facsimile
 
 4554 
Globális
 
  mint egy özvegynek.
Az
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Az
[szerkesztői feloldás]
asszony
fiatalabb
[szerkesztői feloldás]
volt
Aurélnál  
  – Óh
[szerkesztői feloldás]
nem
. Hisz az
[szerkesztői feloldás]
nem
fiatalabb,
[szerkesztői feloldás]
mint
Zsani néni… Hát akkor
[szerkesztői feloldás]
meghódították
egymást.  
  És a nevét
[szerkesztői feloldás]
hogy mondták
, Márton
[szerkesztői feloldás]
vagy
Marton?  
  – Márton, én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy
vonást tettek-e rá, én sose ügyeltem rá,
[szerkesztői feloldás]
csak
hallottam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Máli
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Dénes azért rá dühös
[szerkesztői feloldás]
volt
ha Mártonnak
[szerkesztői feloldás]
mondták
.  
  – Mire
[szerkesztői feloldás]
voltak olyan
gőgösek?  
  – Büszke
[szerkesztői feloldás]
asszony volt
az anyjuk Jerem jány.  
  – Mire
[szerkesztői feloldás]
volt
büszke?  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom,
[szerkesztői feloldás]
csak
büszke
[szerkesztői feloldás]
volt nagyon
.  
  – Akkor biztosan
[szerkesztői feloldás]
volt
rá oka;  

facsimile
 
 4555 
Globális
 
  attól örökölte a fiu.  
  – Attól; attól. Dino ,
[szerkesztői feloldás]
mert csak
ugy
[szerkesztői feloldás]
mondták
, Dionéziusz.  
 
Jolán
[betoldás]
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[szerkesztői feloldás]
Nem
is emlékszem a fényképek nélkül rá,
[szerkesztői feloldás]
csak
a hangjára emlékszem,
[szerkesztői feloldás]
olyan
rikácsoló hangja
[szerkesztői feloldás]
volt
[szerkesztői feloldás]
Olyan
nyulánk
[szerkesztői feloldás]
volt
és nagy hajú, földig érő haja
[szerkesztői feloldás]
volt
.
[szerkesztői feloldás]
Volt
egy kis szobája, ott fésülte a haját és felcsapta a vállára, ugy fonta a haját tovább.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
rekedt,
[szerkesztői feloldás]
mindig olyan
rikácsoló hangja
[szerkesztői feloldás]
volt
. A fia roppant hasonlít az összenőtt szemöldökével, Gyula. Ez impozáns, magas nő és a mozdulatai
biztosan
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Érdekes
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez a Petrenka
[szerkesztői feloldás]
nem
kapott szemöldököt.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mama
–Hát
[szerkesztői feloldás]
mind a kettő
az apához  

facsimile
 
 4556 
Globális
 
  hasonlít,
[szerkesztői feloldás]
csakhogy
Jolánnak tiszta arca
[szerkesztői feloldás]
volt
és annak
[szerkesztői feloldás]
nem
, de a Jolán arca
[szerkesztői feloldás]
olyan
morózus
*
Barátságtalan.
[szerkesztői feloldás]
volt
, az az apja nézése, Palinak
[szerkesztői feloldás]
meg
az a mosolygó arca az anyjától.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
? hisz Póli néni
[szerkesztői feloldás]
olyan
pattogó
[szerkesztői feloldás]
asszony volt
!  
  – De azért mosolygós
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
csak
tevékeny hát a gyerekek réme.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Tudja, milyen
[szerkesztői feloldás]
asszony volt
az!
[szerkesztői feloldás]
Mint
Lenke! Ez is
[szerkesztői feloldás]
mindig
mosolyog
[szerkesztői feloldás]
vagy
inkább nevet, de nincs modora és semmit se tűr el.  
 
  – Ez a legkülönb az egész csoportba ez a Pali bácsi . Becsületes lélek és önfeláldozó.  
  – Hadd adjon, ugyis elpotyázta a gyerekek részét az anyai örökséget. Dénes
[szerkesztői feloldás]
nem
avatkozott bele, ő
[szerkesztői feloldás]
meg
elpotyázta.  

facsimile
 
 4557 
Globális
 
  – De ez a Dénes milyen ur
[szerkesztői feloldás]
volt
.
[szerkesztői feloldás]
Nem
kellett neki semmi onnan. Kivel érintkezett.  
  – Hát ő menekült abból a megyéből messze!  
 
  – Mikorra válaszolt most mamának?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
rögtön. Már kezdtem is sajnálni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
írtam neki, talán két hétre
[szerkesztői feloldás]
vagy
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom.
[törölt]
« H »
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Az a saját auto
[szerkesztői feloldás]
még
most sincs tisztázva.  
  – Még az utolsó levelében is henceg.  

facsimile
 
 4558 
Globális
 
  Pali bácsi  
  – S
[szerkesztői feloldás]
van
pénzük?  
 
[szerkesztői feloldás]
Pali bácsi
– Hát
[szerkesztői feloldás]
van
… 7-800
[szerkesztői feloldás]
korona
. Mostanra elég.  
  – Honnan?  
  – Az asszonynak is
[szerkesztői feloldás]
volt
valamije. Dénes is hozott.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
hol vette,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mennyi
lesz az özvegy nyugdíja?  
  – 800
[szerkesztői feloldás]
forint
…  
  – Az elég neki az egy lányával
[szerkesztői feloldás]
mert
Sárit Sándor veszi magához.  
  – Én  
  –Te?  
  – Én,
[szerkesztői feloldás]
mondtam hogy
nálam lehet, de
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
hogy
határoznak,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom… Most hozzám jönnek
[szerkesztői feloldás]
mindnyájan
… Hát nincs nekik hova menni.  

facsimile  
 
 
 4559 
Globális
 
  Jellemek  
  Dénes kapaszkodása  
  apja , here szabó, nemes  
  anyja , gőgös modistin.  
  Póli néni spekuláns víg nő  
  Sándor , tartozkodó
[szerkesztői feloldás]
szolgabiró
 
  Petrenka önfeláldozása  
  Jolán – a kocsi kint áll!  
  Nina , a kártyavetés, temetés  
  Terka bogarász, éjjeli ébrenlétek, a multat éli  
  Aurél aki kereskedést nyit a szüleivel  
  Nelka özvegy, akinek prisztás kell  
  Dindi
[szerkesztői feloldás]
nem
mer eljönni, adós  

facsimile
 
 4560 
Globális
 
  – Tudod én ezt már
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
mert
mikor nála abban a betegségbe
[szerkesztői feloldás]
voltam,
én azokat a régieket
[szerkesztői feloldás]
mind
elfelejtettem
. és ő igazán ugy ápolt engem, én nagy hálával tartozom neki, egy-egy élccel ujitotta fel a régit,
[szerkesztői feloldás]
mert
ő
[szerkesztői feloldás]
nagyon
élces
[szerkesztői feloldás]
volt
ott
[szerkesztői feloldás]
volt
az a Kossuthné, az is
[szerkesztői feloldás]
mindig mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
hogy
tetszik a mi doktorkánk, ugye, milyen élces?most már
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
olyan
élcesek az
[szerkesztői feloldás]
emberek
,
[szerkesztői feloldás]
nem
tréfálnak ugy, ha te engem ösmertél
[szerkesztői feloldás]
volna
[szerkesztői feloldás]
mint
Szklenár Terézt,
[szerkesztői feloldás]
vagy
legalábbis mint fiatal asszonyt addig, míg odaértem
Szinnára
Szinna
.  

facsimile
 
 4561 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mindenki
azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
akkor,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Holicsné
[szerkesztői feloldás]
megőrült
, nekem
[szerkesztői feloldás]
nem
fájt semmi,
[szerkesztői feloldás]
csak
sokat sírtam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a gyerekeim kiátkoznak, a sírból is! Ez  
 
  – Az is
[szerkesztői feloldás]
hogy
milyen
[szerkesztői feloldás]
volt
annak a férjhez menetele, a Nelkának azt
[szerkesztői feloldás]
nem mondom
el.  
  – Hisz már
[szerkesztői feloldás]
elmondta
.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi
[szerkesztői feloldás]
volt
mögötte… Milyen kikötés.  
  – Ja azoknak sincs gyermeke.  
  – Azután
[szerkesztői feloldás]
meg
szerette volna.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
kellett neki lárma a házba? Hát kire akarta hagyni a vagyont!  
  – Volt neki. Két lánya.  

facsimile
 
 4562 
Globális
 
  – Ja, és azok?  
  – Meghaltak. Azért
[törölt]
« kellett »
lett volna aztán, jó… De akkor
[szerkesztői feloldás]
csak olyan
feltétellel  
 
[törölt]
« Hát
[szerkesztői feloldás]
hogyvolt
»
,
[szerkesztői feloldás]
nem
is kikötés
[szerkesztői feloldás]
hanem
meggyőződés…  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
? elébb kipróbálta
[szerkesztői feloldás]
hogy van
-e sikere?  
  Erre elrestelli, magát,
[szerkesztői feloldás]
csak
 
  – Istenem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én azon ugy csodálkoztam. – Az volt az első,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én ugy elbámultam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[törölt]
« a gyerek »
egy nő orvoshoz megy azzal…  
  – mivel.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
meggyőződjön
[szerkesztői feloldás]
hogy
lesz-e gyereke, na ha ki kell
[szerkesztői feloldás]
mondani
.  
  – Igen, igen, hisz
erről
[javítás]
beszélünk már egy negyedórája.  

facsimile
 
 4563 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
lehet arról
[szerkesztői feloldás]
meggyőződni
.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
meg
akarta tudni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lesz-e még neki, no… És
[szerkesztői feloldás]
pedig
azután jó lett volna… De hát ma már a fiatal asszonyok… – s elhallgat, lesütött fejével oldalra billentve, szokatlan
[szerkesztői feloldás]
volt
neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
 
  – Nahát már én
[szerkesztői feloldás]
nagyon
álmatlan éjszakákat töltök.  
  – Marcitól kérdem mit csinálsz te itt? Felteszi a lábát és
[szerkesztői feloldás]
csak
néz,
[szerkesztői feloldás]
nem
is olvas.  
  – Mindent végig gondoltam gyerekkorom óta.  
  – Na, én is.  

facsimile  
 
 
 4564 
Globális
 
 
  8 óra  
  Foghuzás Virágnál  
  – Huzza ki a fogát, már
[szerkesztői feloldás]
nagyon
lóg.  
  – Még tán
[szerkesztői feloldás]
nem
.  
  – De igen, ki tudja huzni?  
  – Ki.  
  – Cérnával? Majd én
[szerkesztői feloldás]
megkötöm
, maga csak huzza. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
!  
  Lecsuszik többször.  
  Egyszer elszakad  
  – Duplán.  
 
[szerkesztői feloldás]
Megköti
s borzong  
  Egyszerre
[szerkesztői feloldás]
Virág
felvisít  
  – Hahahaha!  
  Idegesen kacag és ki a fürdőszobába.  
  – Ne köpj, ne köpj édes, be ne vérezz valamit.  
  – Jaj nincs ez eltörve?  

facsimile
 
 4565 
Globális
 
  – Kijött! idegesen kacag!  
  Vérmosás  
  – Kihuzták egy fogam, – s szalad Ilkához,
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
utána.  
  – Mutikáld. Ez is mozog. Ez már mozog. Ezt is ki kéne huzni. Egyszerre kéne kihuzni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egyszerre nőjjön neki. Mutasd
[szerkesztői feloldás]
csak
ezt is. Ezt szeretném tudni
[szerkesztői feloldás]
hogy
gyökér e.  
  – Mutasd
[szerkesztői feloldás]
csak
milyen csorba vagy. Nahát ez hallatlan.  
  – Megnézem magam a tükörbe. Hahaha.Milyen csorba.  
  – Szeretném tudni
[szerkesztői feloldás]
hogy
el
[szerkesztői feloldás]
van
-e törve… Ne nyiss
[szerkesztői feloldás]
olyan
nagy szájat… Ez a bőr?
[szerkesztői feloldás]
Nem
. Ez a legcsunyább, mikor a gyerek
[szerkesztői feloldás]
ilyen
csorba.  

facsimile
 
 4566 
Globális
 
  – Látta már Ilka.  
  – Látta.  
  – Mit
[szerkesztői feloldás]
mondott
?  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lyukas Virág.  
  – Milyen csepp kis foga
[szerkesztői feloldás]
van
neki… Ez jött ki a legelőször legislegelőször… Hova mászol!!
[szerkesztői feloldás]
Nem
jössz le onnan! Többet ne lássam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
oda mászol a székre
[szerkesztői feloldás]
vagy
asztalra.  
  – Most már ha beszélek,
[szerkesztői feloldás]
mindenki
[szerkesztői feloldás]
meglássa
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mondjál
valamit  
  – Egy-kettő  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
– De milyen ügyes (dudol)  
  – Most már csorba vagyok. S
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
megenni
(almát)  

facsimile
 
 4567 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
–Csorba Virág, csorba!  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
–Csorbább aki hordja.  
  Később  
  – Muti.
[szerkesztői feloldás]
Mindig
[szerkesztői feloldás]
meg
akarom nézni,
[szerkesztői feloldás]
olyan
érdekes
[szerkesztői feloldás]
vagy
. Holnap kihuzzuk a másikat, jó?  
  – Jó… Jaj de jó,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kihuztad, legalább
[szerkesztői feloldás]
nem
kell szenvedni ! (dalolva) Má egész
[szerkesztői feloldás]
megszínesedik
ez a gyerek. Ettől a kis mai sétától már leszáradnak a pontok… Te nagy cica, te nagy hizelgő cica.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tud nyugodni tőle.  
  – Kihuzzuk ezt is most?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem.
 
  – De már rá
[szerkesztői feloldás]
van
kötve.  
  A cérna lejön, nevetés.  

facsimile
 
 4568 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
jól tettem rá,
[szerkesztői feloldás]
megint
avval a gombostűvel kellett volna… De most jól van.  
  Az apa
[szerkesztői feloldás]
megfogja
a cérnát, a gyerek vár feszülten.  
  – A haját is meghuzzam?  
  A kicsi sokára kezd a tréfára mosolyogni.  
 
E
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Az is kint van! – kiált fel Virág s a két keze fejét a fülénél rázza s hátra hajol.  
  – Ne köpj ki szívem, ne köpj ki.  
  S szaladnak a fürdőszobába.  
 
  – Na ez egy hős, ez a gyerek. Tudja
[szerkesztői feloldás]
hogy
én
[szerkesztői feloldás]
nem
mertem és ugy reszkettem… De ez jól
[szerkesztői feloldás]
van
 

facsimile
 
 4569 
Globális
 
  megkötve egy
[szerkesztői feloldás]
olyan
erős maroknak mint a magáé, egy
[szerkesztői feloldás]
ilyen
csöpp fogat. Ezt muszáj
[szerkesztői feloldás]
volt
kihuzni, ép a karcsu részén
[szerkesztői feloldás]
volt
[szerkesztői feloldás]
megkötve
.  
  Odakinn a két gyerek összeveszett. „Kitörülni!” kiált
[szerkesztői feloldás]
Virág
 
  – Vajon min vesztek össze?
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
, min kaptatok össze?  
  – Virág azt hiszi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kaktam!  
  Nagy nevetés. Erővel ki akarta törülni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Nekem is egy fog kint van.  
  – No persze. Tán neked is ki kéne huzni egyet.  
  Virág táncol.  
  – Nézd nekem itt két lyuk van.  
  – De büszke vagy rá… Most szopni fogsz ugye.  

facsimile
 
 4570 
Globális
 
  – De azért a felsővel lehet megharapni.  
  Visongva kacag s az anyuka nyakába ugrik.  
 
[törölt]
« – Most azt kell
[szerkesztői feloldás]
mondani
»
 
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Elteszed emlékül?  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi –
Hova?  
 
[szerkesztői feloldás]
Virág
– Eltenni a gépfiókba, emlékül.  
  – Az egérlyukba kell tenni és azt
[szerkesztői feloldás]
mondani
, egér, egér adok neked csontfogat, adjál nekem vasfogat.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– Egér, eggér, hogy is?... Muti, mutass ide lámpa felé.  
  Anyuka szól, titkon intve.  
  – Hallotta! …
[szerkesztői feloldás]
Megvizsgálta
komolyan…  
  – Aludni már! Fél kilenc!  
  – De ki huztátok a fogam.  

facsimile
 
 4571 
Globális
 
  A villanylámpa fénye a körül függő üveggyöngy csipkén szűrődik át és vonalakat ír a falra, mennyezetre, az arcok síkjaira.  
  A gyerekek
[szerkesztői feloldás]
nem
bírnak magukkal Virág mint egy kis kanári kitartóan ugrál, le a földre a heverőről, meg a kis fehér csécsi székről.  
  Gyöngyi a heverőn fetreng s szétterpeszti lábát és hol erre, hol arra nyulik el, egyre kacag és tréfál.  
  – Leesel te csöpp.– kiált rá az anyja a harisnya stoppolásból.  
  – Leesik ez a pont! leesik ez a pont.  

facsimile
 
 4572 
Globális
 
  – No nézze
[szerkesztői feloldás]
hogy
tréfál – s kacag, kacag az anyuka.  
  Virág
[szerkesztői feloldás]
még mindig
ugrál  
  –Egész kiizzadt, most már
[szerkesztői feloldás]
nem
kell
[szerkesztői feloldás]
csak
egy pohár viz
[törölt]
« et inni és kész a betegség »
 
  A gyerek komolyan
[szerkesztői feloldás]
megrezzen
, szolgálatkészen
[szerkesztői feloldás]
hogy
megy.  
  – És kész a betegség.  
  Megérti és nevet.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szabad inni, ha meleged
[szerkesztői feloldás]
van
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hanem
várni kell míg…  
  – lehűl az ember.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
– A ki izzadt
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad inni,
[szerkesztői feloldás]
hanem
lehűlni  
  A
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
fején nagy fehér szalaglepke  

facsimile
 
 4573 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
addig jók a gyerekek, addig
[szerkesztői feloldás]
olyan
gyönyörűek, kedvesek, míg iskolába
[szerkesztői feloldás]
nem
járnak. És ha intézetbe mennek, elvesztek az otthonnak. Már előre fáj a szívem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
el  

facsimile  
 
 
 4574 
Globális
 
  Mészáros Dóra  
  – Amíg jelentékeny pénzt kapott az apjától, addig az a legkedvesebb legjobb, legszebb apa
[szerkesztői feloldás]
volt
, dísze a háznak egész büszkeség, gardírozza a lányát szükségből.
[szerkesztői feloldás]
Hogy megházasodott
most
[törölt]
« lett »
rossz, gonosz,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
a felesége kiforgatta a jelleméből „A Mészáros!”  
  – És truccból az anyósával
[szerkesztői feloldás]
van
jóba. Egymás mellett laknak  

facsimile
 
 4575 
Globális
 
  Janka  
 
  – Te
[szerkesztői feloldás]
nem
vagy az, akinek az
[szerkesztői feloldás]
emberek
a szerint számítanak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
milyen érdekek fűznek hozzá, mit várhatsz tőle.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem,
én csodálatosan
[szerkesztői feloldás]
csak
az értékei szerint becsülöm az
[szerkesztői feloldás]
embereket
… De azért azt hiszi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én
[szerkesztői feloldás]
nem voltam
már sokszor színeskedő érdekből. És én tudok érdekből színlelni de az
[szerkesztői feloldás]
csak
külsőség, ugy érzem
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezt meg kell tenni, de keresztül nézek rajta,
[szerkesztői feloldás]
mint
az üvegen  

facsimile
 
 4576 
Globális
 
  Mama  
  – Ez a mama csudálatos. Egész gyerek, senki sincs aki annyira naiv volna,
[szerkesztői feloldás]
mint
ő. Önfeláldozó, ugy be hagyja csapni magát.  
  S némely dologba
[szerkesztői feloldás]
olyan
furfangos és raffinált,
[szerkesztői feloldás]
hogy
szinte svindli már.  

facsimile  
 
 
 4577 
Globális
 
  Halál  
  – Hiszen
[szerkesztői feloldás]
nem mindenki
egyformán haldoklik fiam.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– De ha már a szeme ugy elfordul, az haldoklást jelent.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Már
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet
[szerkesztői feloldás]
megható
jelenet a haldoklásnál, mert nincs öntudata annak aki agonizál  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
–Deáknénak az
[szerkesztői feloldás]
volt
az utolsó szava
[szerkesztői feloldás]
hogy
csak ne lennék egyedül, amikor
[szerkesztői feloldás]
meghalok
(Margithoz)  
  Szegény az ugy félt a haláltól,
[szerkesztői feloldás]
hogy
saját magától is félt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
halott lesz.
Neki
[szerkesztői feloldás]
meghalt
egy lánya és ha eszébe jutott oda volt a rémülettől.  
  – Szegény mama ő
[szerkesztői feloldás]
csak
elaludt. Utolsó szava a
[szerkesztői feloldás]
nagymama
volt.  

facsimile  
 
 
 4578 
Globális
 
  A mult  
  Ült, ült a nagymama, kisgyermek arcát,
[szerkesztői feloldás]
amely hogy
a fogait kitette, egész torz
[szerkesztői feloldás]
volt
, suta kis haja, amelynek a sodrai közt szinte a fejbőr látszott a rozsdás szemüvegével ült, ült s mereven nézte a fehér csipkéjét, amelyet szakadatlan horgolt. A multjára gondolt.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
lehet a multra gondolni.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
mindig
arra gondolok. Most is egy pillanat alatt eszembe jutott a csűrjelenet, – s mosolygott pikántosan  
  – És soká gondolsz rá?  
  – Míg
[szerkesztői feloldás]
csak
el
[szerkesztői feloldás]
nem
mulik, egész történeteket végig gondolok.  
  – Na én
[szerkesztői feloldás]
csak
a jövőre  

facsimile
 
 4579 
Globális
 
  tudok gondolni.  
  – Maga egész zsidó, – s beharapja a szája szélét,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tréfa maradjon a szó, kissé lesi
[szerkesztői feloldás]
nem
aprehendál-é meg az ura.  
  De ez a multját bírálta végig s látta
[szerkesztői feloldás]
hogy
a multja
[szerkesztői feloldás]
olyan
amire
[szerkesztői feloldás]
nem
érdemes gondolni. Az olasz utra gondolt hirtelen és
[szerkesztői feloldás]
megnyugodott
a képnél, akkor egészen kielégültnek érezte magát.  
  – És én, tudja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
soha a jövőre
[szerkesztői feloldás]
nem
gondolok, az engem
[szerkesztői feloldás]
nem
érdekel. Néha egy pillanatra arra,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a gyerekei férjhez mennek…
[szerkesztői feloldás]
Csak
a mult,
[szerkesztői feloldás]
nem
is események,
[szerkesztői feloldás]
hanem mindjárt
egész színterek.  

facsimile
 
 4580 
Globális
 
  Ha olvasok is, én
[szerkesztői feloldás]
nem
azt látom, ami le
[szerkesztői feloldás]
van
írva,
[szerkesztői feloldás]
hanem
egészen mást, ami eszembe jut róla.  
  Ha arcot néz is, rögtön más arcokat lát, a melyekhez ez valamiben hasonlít, egy ajk mozdulat, egy szemvonal, egy frizura, a hanglejtés
[szerkesztői feloldás]
mind
multjának boldog emlékképeit idézi fel.
*
A következő négy számozott (4581–4584.) oldal üres.
 

facsimile  
 
 
 4585 
Globális
 
   

facsimile
 
 4586 
Globális
 
  számológépet  
  babaruhaszekrény  

facsimile
 
 4587 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
december
15  

facsimile  
 
 
 4588 
Globális
 
  Ablaktisztitó  
  örömvölgy
[szerkesztői feloldás]
utca
1.  
  – A fiam is oda
[szerkesztői feloldás]
van
, katona. Még nincs lenn, mert tiszti iskolába
[szerkesztői feloldás]
van
, önkéntes. Ugy elrontja az éjszakáinkat 3 órakor felkél,
[szerkesztői feloldás]
hogy
el ne késsen. Már mindene van
[szerkesztői feloldás]
csak
oldalfegyvere nincs, már kiszorítottunk neki
[szerkesztői feloldás]
minden
extra ruhát.  
  Önként jelentkezett sorozásra, mindjárt bevették  
  –Megbánta azóta, ugye  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
bánta!
[szerkesztői feloldás]
Olyan
víg.  
  – Nincs több gyereke?  
  – Van még egy 17 éves fiam. Az most végezte a kereskedelmit  

facsimile
 
 4589 
Globális
 
  Az öreg, magas
[szerkesztői feloldás]
ember
víg arccal, elégülten méreget szét, a nyaka bekötve valami kendővel; van rajta egy pamutbéllésű mellény és kék ing, lógó bajusza
[szerkesztői feloldás]
van
és kinézeget az ablakon és széttárt hosszu karjaival futkos az ablak üvegen  
  A fia önkéntes  
  Nagy József , Egerből való, az apja kertész volt a püspöknél 15
[szerkesztői feloldás]
forint
fizetése volt, de akkor az több pénz volt,
mint
[javítás]
ma. 20 éves koráig ő is ott, az anyja is odavaló. Ő most 200
[szerkesztői feloldás]
koronát
keres egy hónapban, mégis kevés  

facsimile
 
 4590 
Globális
 
  Mozgószínháza
[szerkesztői feloldás]
volt
, tízezer koronát belevesztett, 27000
[szerkesztői feloldás]
korona
hitel veszett el. Most
[szerkesztői feloldás]
olyan
nagy a konkurencia
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
lehet boldogulni. Ha egy évvel hamarabb kezdte volna, akkor igen. Mozival utazott.  

facsimile
 
 4591 
Globális
 
  Visszanézett a táborra. Ott állott szemben vele Szabó őrmester, két kenyérzsákot tartott a kezében. Kedélyesen nézett utána nagy kajla bajusza alól. Olyan hunyor szemmel és elégülten, mintha otthon a kaszárnya udvarán állana.  
  Mögötte a földön ültek egymás mellett a suszterek és a szabók és varrogatták a lyukas bakkancsokat és nadrágokat, egy kövérképű baka közéjük ült s a cigarettája vidáman fehérlett.  
  Hosszu sorban állottak a gulába rakott fegyverek, néhol csak három, másutt husz is volt egy sátorba állítva.  

facsimile
 
 4592 
Globális
 
  Balról beszélgettek összevissza tömegben a legények, volt valami a koldusvásárból bennük. Olyan ideiglenesen állottak itt, mint akinek mindnek hátán háza kebelén kenyere. Hátul a kis ház körül még szőlőlomb volt, de már régen leszüretelték.  
  A tömegen a heverés vágya uralkodott. Állani, feküdni, ülni, pihenni. A fárasztó menetelések a sok veszedelmes csaták után heverni, lógatni a fejet és mind zsebredugták a kezüket s kibillent derékkal bámulták egymást és a sík vidéket, amelyet
[szerkesztői feloldás]
olyan
idegenné tett a kis ház, a lépcsősen vágott szalmatetejével.  

facsimile
 
 4593 
Globális
 
  Komolyak az arcok és bámészkodók, várják az ebédet, ami ott fő már a nagy bográcsokban.  

facsimile  
 
 
 4594 
Globális
 
 
  Zrumecky  
   
  – Formákban nagyszerű Zsiga bá de
[szerkesztői feloldás]
vannak
hibák a dekoratív dolgokban  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudnak ezek dekoratívat. Nekem beszélhetnek, előttem levizsgázott az öreg.  
  – Kenyér az oka! A szegénység,
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudnak ezek fölemelkedni  

facsimile
 
 4595 
Globális
 
  – Sajnálom,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
erőszakoskodtam. Meg kellett volna csinálnom. Rajtam nevet a kis öreg, mikor én egy-egy vonalon annyit emésztődöm, de nekem
[szerkesztői feloldás]
van
igazam, már látom.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudják ezek
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi az a szépművészet. Ilyen dolgot csinálni, mikor micsoda motívumok vannak. C, áh ennek nincs párja, mit tudják ezek az urak.  
  – Az már
[szerkesztői feloldás]
csak
az én komplikáltabb szememnek rossz, a rajza
[szerkesztői feloldás]
nem
tetszik. Patron.  
  – Mégis az én ideám a legjobb rajta
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez itt kerekbe legyen fogva.  

facsimile
 
 4596 
Globális
 
  Ha valamit mondasz, ő némi agymunkát fordít rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
más szavakkal mondja el azt és kisajátítsa. Mindig ő akar felül maradni és vezetni. Ugy el
[szerkesztői feloldás]
van
telve a saját maga nagyságával, mindenre képességével,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
fogad el ellenvéleményt,
[szerkesztői feloldás]
hanem
azt vagy körömszakadásig cáfolja, vagy egy kanyarintással elsajátítja,
[szerkesztői feloldás]
mintha
addig is az lett volna az ő véleménye.  
  – Nézd milyen csunya ez a kép.  
  – No nézd, azt eddig
[szerkesztői feloldás]
nem
is vettem észre… Hát ez, ez nekem nem tetszik.  

facsimile
 
 4597 
Globális
 
  – Hisz azt
[szerkesztői feloldás]
mondom hogy
csuf.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
, kérlek azt én
[szerkesztői feloldás]
nem
találom jónak, mert: vagy vitte volna keresztül következetesen, vagy egy más megoldást...  
  És hozzáfog magyarázni, de azt
[szerkesztői feloldás]
nem
teszi
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
: igazad van, ez
[szerkesztői feloldás]
nem
szép. Ő győz meg róla,
[szerkesztői feloldás]
hogy
„ezt ne fogadd el tőle… Igaz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezt más
[szerkesztői feloldás]
nem
venné észre, de az én látásom komplikáltabb, engem az ilyesmi bánt; bánt!”  
  A legcsekélyebb szemérem és tartózkodás nélkül beszél saját magáról s munkáiról.  
  – Azok az intarziák, amiket nekem betettek,  

facsimile
 
 4598 
Globális
 
  igazán rosszul vannak
[szerkesztői feloldás]
megcsinálva
,
[szerkesztői feloldás]
mert
rossz asztalos munka, de azok a vonalak élnek! azok a formák ragyogóan érvényesülnek.  
  S
[szerkesztői feloldás]
olyan
ijesztően sablonosak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mikor láttam
[szerkesztői feloldás]
megörültem
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
milyen jó,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
ő rajzolt nekem.  
  – Azt magam is szeretném, ha meglátnád a házam, még én se láttam, mióta készen van,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
nem
tettek-é bele valami kaput, vagy kerítést,
[szerkesztői feloldás]
valamit
ami elrontja. De ott formákkal és konstruktív dekoratív dolgokkal dolgoztam. Azt
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szeretném, ha látnád  

facsimile
 
 4599 
Globális
 
  – Magam is szeretném látni, sőt fogom is.  
  – Hát telefonáljatok be. Beszéljetek össze egyszer és telefonáljatok nekem. De
[szerkesztői feloldás]
nem
,
[szerkesztői feloldás]
nem
fogtok telefonálni,
[szerkesztői feloldás]
nem olyan
emberek vagytok ti, ej  
  Zsigabá, Zsigabá! Rossz
[szerkesztői feloldás]
emberek
vagytok ti.  
 
  – Nézd milyen szép cigarettatárcám van.  
  – Hol vetted?  
  –A sógornémtól. Az uráé
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
  A családjára
[szerkesztői feloldás]
olyan
büszke! Előkelőcsalád!  
 
  Begombolja a hosszu kék kabátját a sárga gombokkal.  
  A kard szíja elbomlott szétcsuszott  
  – Ej mi van ezzel?  

facsimile
 
 4600 
Globális
 
  Felköti lassan  
  – Ez egy komplikált ruhadarab, –
[szerkesztői feloldás]
mondja megelőzve
a kabát felsegítését.  
  – Bele
[szerkesztői feloldás]
van
gombolva a bélés?  
  – De már kiveszem belőle,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
meleg.  
  S ritka hosszu fogaival mosolyog és felveszi.  
  A fejét féloldalt felszegi, és a sapkát fölteszi.  
  Elmegy s nevet gyerekesen és ambicionálva a
[szerkesztői feloldás]
férfiasságát
. Elmegy és magán viszi a családja összes rombadőlt régi dicsőségét, amelyet
[szerkesztői feloldás]
olyan
könnyen visel el, míg csak meg sem görnyed alatta.  

facsimile
 
 4601 
Globális
 
  – Szervusz Dezső, mit iszol, mit eszel? Mivel kínáljalak meg, cigarettán kívül, mert azt
[szerkesztői feloldás]
nem
kapsz.  
  –Ej
[szerkesztői feloldás]
Zsigabá
, ilyen rossz
[szerkesztői feloldás]
ember
maga. Tudja
[szerkesztői feloldás]
hogy
sem
[szerkesztői feloldás]
nem
éhes, sem
[szerkesztői feloldás]
nem
szomjas,
[szerkesztői feloldás]
csak
az az egy cigaretta? Épen ezt akarja elvenni tőlem?  
 

facsimile  
 
 
 4602 
Globális
 
  Deák Margit  
  – Képzelje, most
[szerkesztői feloldás]
hogy
a temetőbe vagyok, ott
[szerkesztői feloldás]
volt
egy orvos
[szerkesztői feloldás]
Doktor
Kuttner és azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
, mert
[szerkesztői feloldás]
hogy
a lélekzetem, most is ugy el vagyok fulva,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
kapok levegőt, szóval akkor is, elmentünk a mama sírjához, mert
[szerkesztői feloldás]
nagyon
közel
[szerkesztői feloldás]
van
és így a szám elé tettem a zsebkendőt, s kikérdezett, és azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
el akar jönni engem
[szerkesztői feloldás]
megvizsgálni
, de
[szerkesztői feloldás]
mondtam
neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
én, – hát
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyok ugy hozzá készülve,
[szerkesztői feloldás]
hogy
most idejöjjön valaki, –hát egyszóval
[szerkesztői feloldás]
mondta hogy
ő már ezekből a jelekből megállapítja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tüdőcsucshurutom van.  
  –Ah  
  – No, képzelje. Ez kellett még nekem… De tényleg  

facsimile
 
 4603 
Globális
 
  éjjel
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy ömlik rólam az izzadtság s itt ugy fáj a mellem s – gömbölyű keblére teszi a két tenyerét – ugy nyilall! S mindjárt felírt nekem kreozott preparatumot
*
Bükkfakátrányból előállított folyadék, mely több benzolszármazék keveréke. Köptető, hurutoldó hatású hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkeverék.
és egyen sok tojást tejet s ne engedjem
[szerkesztői feloldás]
hogy
lefogyjak,
[szerkesztői feloldás]
mert
tényleg ugy fogyok, de igazán, veszem észre a ruháimról.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
nagyon meg
akarja gyógyítani magát az az orvos. Valami szép fiatal
[szerkesztői feloldás]
ember
?  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
csunya.  
  – De rokonszenves.  
  – No nézze!  
  – Eroberung
*
Hódítás, legyőzés (német).
már megint.  
  Bánatában ugy felnevet, hátraveti a gyászfátyol
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kalapos teljes  

facsimile  
 
 
 4604 
Globális
 
  Dr Hecht Ernő közgy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Dr. Melly Béla tanácsnok  
  Dr. Springer  
  Dr. Dósa  
  Faller Jenő –
[szerkesztői feloldás]
iskolaigazgató
 
  Ulrick vaskereskedő  
  Gellért (Széchenyi kávéház)  
  Dr Vigh Viktor  
 
Kilius
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Lányi Emil  
  Wlaszák István
igény
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Wadas,
igaz
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Szimély
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Dr Katona Anti  
 
Sámuel
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
Bán  
  Rózsavölgyi Gyula  
  Schmidt
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile  
 
 
 4605 
Globális
 
  Varrónő  
 
[szerkesztői feloldás]
december
16.
 
  – Az lehet
[szerkesztői feloldás]
hogy
én formátlanná teszem a maga ruháját, de
[szerkesztői feloldás]
hogy
a maga ruhája tegyen engem formátlanná, az
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet.  
  – Alkalmi ruha, aminek
[szerkesztői feloldás]
nem
az a célja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kiemelje az alkalmat,
[szerkesztői feloldás]
hanem hogy
leplezze.  
  – Tudja
[szerkesztői feloldás]
hogy van
az, nekünk a fantáziánkban él egy gyönyörű szép ruha ideál de
[szerkesztői feloldás]
nem
tudjuk
[szerkesztői feloldás]
hogy
kell
[szerkesztői feloldás]
megvalósítani
, azt maga tudja.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogyne
kérem,
[szerkesztői feloldás]
minden
kuncsaftunknak
[szerkesztői feloldás]
van
szüksége koronként
[szerkesztői feloldás]
ilyen
alkalmi ruhára.  

facsimile
 
 4606 
Globális
 
  – No de ha ez megint így föntről lóg, az ismét
[szerkesztői feloldás]
nem
valami dicső.  
  – Azt akarom nézni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne jöjjön megint ide bele.  
  – Bársony Stuártot
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok csinálni, az
[szerkesztői feloldás]
olyan
vastag.  
  – Hát most gondolja
[szerkesztői feloldás]
meg
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Hát kell
[szerkesztői feloldás]
hogy
valami formáját adjon.  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
fog ez elszélesíteni.  
  –A vonalaktól sok függ.  
  – Ahol ezek a sarkokat varrták, azok a szegény kis  

facsimile
 
 4607 
Globális
 
  ujjak
[szerkesztői feloldás]
mind
odakenték a piszkukat.  
  Varróné nevet  
  – Biztosan
[szerkesztői feloldás]
hogyha
én ide beállnék magához egy hétre segítenék annyit
[szerkesztői feloldás]
mint
3
[szerkesztői feloldás]
olyan
kis lány.  
  – Azt elhiszem, de azok
[szerkesztői feloldás]
nem
varrnak.  
  Ugy csipeg, ugy pityeg s a szeme már lassan
[szerkesztői feloldás]
nem
is vörös, belenyugodott. Fekete bársonyruhájában, átvetett kötény szalagjával
[szerkesztői feloldás]
olyan
zömök és vastag s a zsebe is kidagad.  

facsimile
 
 4608 
Globális
 
  – Ugy gondoltam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
pici fodros csipkét  
  – Hol látott olyat,
[szerkesztői feloldás]
mondja meg hogy
hol látott most pici fodros csipkét.  
  – Nekem
[szerkesztői feloldás]
van
 
  – De mikor csinálták?  
  – Tavaly.  
  – Na látja, az idén olyat
[szerkesztői feloldás]
nem
lát már.  
 
  – Még egyszer talán el kell jönnöm ide. Jaj, a legnagyobb dolog.  
 
  Kint valaki – Kérem csak, ha valami, ha lehetne.  
  – Mit? Jaj istenem, jaj  

facsimile
 
 4609 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudok. Képzelje
[szerkesztői feloldás]
csak
azokat a lelketleneket, tíz nap mulva táviratoznak.  
  – Mért hagynák egyedül?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
egyedül, az apósával. Hát kérem ezt levenni és feketét rá. Az az áldott jó
[szerkesztői feloldás]
ember
,
[szerkesztői feloldás]
minden
vágya az
[szerkesztői feloldás]
volt, hogy csak
már karácsonyra lássa, és ötször a halál torkában. Kiuszott, száz
[szerkesztői feloldás]
ilyen volt
már neki, 170 maradt ott, azt egyenként leszurták és
[szerkesztői feloldás]
nem
vitték fogolynak. Száz ilyen esete volt és most egy golyó jön és a tüdőt éri és vége. Ide egy kis feketét,
[szerkesztői feloldás]
mert
lesz gyászruhám, kalapom. No  

facsimile
 
 4610 
Globális
 
  hát
[szerkesztői feloldás]
ilyen
lelketlenek azok a katonák. No hát mikor lesz vége ennek a gyilkolásnak, tudja,
[szerkesztői feloldás]
hogy mennyien
vesztek el most Szerbiába? 130 ezeren, arról ma értesültem biztos forrásból. Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
háboru,
[szerkesztői feloldás]
hanem
gyilkolás,
[szerkesztői feloldás]
mind
kiölik
[szerkesztői feloldás]
magyarországból
a fiatalságot.  

facsimile  
 
 
 4611 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
december
16.  
   

facsimile  
 
 
 4612 
Globális
 
  Néger  
  A hosszu fekete legény végig ment a kávéházon, le a biliárd asztalokig. A vendégek egy érdeklődő pillantást vetettek szokatlan arcára, aztán tovább olvasták az ujságjukat.  
  A pincér udvariasan, mosolyogva jött és kifejtette, barna prém gallérú nagykabátjából, amely pombás szőrmebéléssel volt tömve s ugy maradt a szürke ruhájában, mint egy héjából kibontott furcsa mag.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
vékony volt és keskeny s ugy lógott a hosszu lábain.  
  Megkérdezte rossz német szavaival melyik a szabad asztal s leült középen a legelső asztalka mellé. Fehér nikkel keretes szemüveget vett elő, betolta  

facsimile
 
 4613 
Globális
 
  a szárait s ráakasztotta fénymázas füleire s előre düllesztett arccal ügyetlenül leült. Ezüst cigarettatárcájából kivett egy szál fehér papírszivarkát s hosszu, vastag, görbe ujjai közé vette, a keze rémesen fekete volt, a körmei husvörösen világítottak a mosott fekete ujjai végén.  
  Kerekre nyírt haja olyan fekete volt,
[törölt]
« hogy »
és oly vastag szálu, hogy a metszési felületeken világosan
[törölt]
« fénylett »
, porszürkén, fénytelenül derengett, zsírtalan, száraz haj; milyen lelki complexumok lehetnek ennek alatta.  
  A bajsza a legcsodálatosabb.Ez a bajusz az örök nevetés.  

facsimile
 
 4614 
Globális
 
  Egy arcizmának sem kell mozdulnia, a nevetés él rajta, kitolt arca alatt kitömve bajusszal, lapos szélesre nyomott orra, keskeny, apró szemei a nevetés megrögzítése; széles lapos ajka két oldalt felszökik, s nevetés stereotipsága puhán fekszik rajta.  
  Hogy nőtt az arcára ez a nevetés. Vele született-é,
[szerkesztői feloldás]
vagy
a mesterségével pofozták belé. Hányszor láttuk ezeket a száraz négereket,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
groteszkül testficamodott ugrálásukat, csodás rithmusérzékkel, mesés hallással a zene ütemeire vonagló
riktájmolásukat
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
evvel a mindig ugyanazon  

facsimile
 
 4615 
Globális
 
  merev nevetéssel végzik. Ebben a nevetésben nincsen benne a fehér ember kedélyessége, a sárga ember leplező alattomossága, ez egy merev, állatiasan farkasnevetés, amely sohasincs összekötve az arc többi vonalainak mozgásával. Van benne valami a róka, a menyét, vagy valami más kis, kerekfejű állat vidámságából, mintha gondok, gondolatok, a távolból jött s távolba szökő lelki sugarak nem zavarnák lelki életüket. A pillanat gyermekei, az ősi embernek korcsul  

facsimile
 
 4616 
Globális
 
  maradt embriói.  
  A cigarettát ugy szíjja,
[szerkesztői feloldás]
mint
a csecsemő, a mohó, falánk száj-élet az anyai tömlőt, a gummi szopókát, a szájba dugott ujjat, vagy párnacsücskét, szíjja beszopott pofákkal, kidülledt arccsontokkal, tompa betört orral s pápaszemén át ugy mered rá az ujságra, azt is beszíjja, beolvasztja magába és lenyeli, a mélyre, valahova az agya gyomrába. De mit csinál vele, mi gondolatai vannak utána, milyen reflexiói,
[szerkesztői feloldás]
milyen
aszotiátiói? Az arcán nem  

facsimile
 
 4617 
Globális
 
  látszik semmi, a nyers mosoly, a bajusz fekete nevetése, a zavartalan, lelki komplikáció nélküli, mit sem jelentő fizikai mosoly. Hol vette? Nyilván belepofozták s ugy megy el a lógó, térdben ikszelő nagy lábain, nehéz, taktustalan csámpaléptekkel, szomoru szemekkel, hülye gyávasággal; egészen, mint egy lábra állított jó állat, aki nem harap, nem rág, nem karmol, nem prüszköl, békésen és csodálkozó arccal lóg két oldalra a fényes sok ezer voltos világosságban a szürke márványasztalok és  

facsimile
 
 4618 
Globális
 
  aranyos keretekbe foglalt színes márványlapokból raffináltan összeállított kávéházi falak között, mint egy kedves mosómedve,
[törölt]
« vagy »
amely két lábra állt fekete bundájában és s jobbra-balra hajlong s szaglász, dörmög és mosolyog s előre lépked.  

facsimile  
 
 
 4619 
Globális
 
  Mártonék  
  – Aznap
[szerkesztői feloldás]
olyan
jól érezte magát, ugy örültem neki, ugy elbeszélgetett;  
  – Beszélgettek és az ágyudörgést
[szerkesztői feloldás]
olyan
jól hallották, már
[szerkesztői feloldás]
megszokták
.  
  – Igen, hát már egy hete
hallatszik
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Hát hadd szóljon  
  – És Sándor jön  
 
  – És ahány
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
elmentem a
más
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
szobába,
[szerkesztői feloldás]
mondta
, no már
[szerkesztői feloldás]
csak
pakolni akarnak és engem kitenni az udvar közepére. Még
[szerkesztői feloldás]
mondtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugye mi
[szerkesztői feloldás]
nem
félünk.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
félünk
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
és
[szerkesztői feloldás]
nem
megyek
feléd
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
és
[szerkesztői feloldás]
mondta
[szerkesztői feloldás]
hogy
itt
marad
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  És én
[szerkesztői feloldás]
mondtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
őrültség
[szerkesztői feloldás]
volna
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
beteg
[szerkesztői feloldás]
emberrel
pakolni és menni, az borzasztó  

facsimile
 
 4620 
Globális
 
  És
[szerkesztői feloldás]
mondták
[szerkesztői feloldás]
hogy
ott
[szerkesztői feloldás]
nem
is
[szerkesztői feloldás]
voltak
kegyetlenek
[szerkesztői feloldás]
nem
bántottak senkit.  
  – Hol,
Szinnán
Szinna
? Hisz ugy összetörtek,
[szerkesztői feloldás]
mindent
. Mint a pojácák, a kozákok ugy nyargaltak össze az utcán és a hosszu pikákkal fenyegetőztek és verték a kőhöz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jobban féljenek.  
  – Fiuk, –rezzent fel a néni, –kisérjen el valaki közületek.  
  – Megyünk
[szerkesztői feloldás]
mindnyájan
, mama.  
  Később megint szól.  
  – Fiuk, na gyertek hát.  
  Feláll  
 
[szerkesztői feloldás]
Bocsánatot
kérek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
….– s feláll és csöndes, halkan nyekergő modorával körül  

facsimile
 
 4621 
Globális
 
  megy és lágyan fog kezet és féloldalt dől a felső testével,ugy nyujtja a kezét.  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
rossz az,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
embernek meg
kell szokni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
csupa uj dologgal szerezkedjen be, mikor a fiatalkori holmijai
[szerkesztői feloldás]
megvoltak
eddig egész életében. Amit ugy ismert. Már vágyom a lakást látni, mert ha csak valamit is tudok találni, legalább ismerem  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ida
– Milyen férfias ez az
[szerkesztői feloldás]
asszony
. Hát
[szerkesztői feloldás]
nem
férfias? Én
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
férfiasnak
látom.
*
A kötetben egy számozott, üres oldal (4622.) következik.
 

facsimile  
 
 
 4623 
Globális
 
  Fővárosi Orfeum  
 
  A gyönyörű nagy terem  
  – eldob egy kerek papírlapot s az visszajön  
  akkor dobál
[szerkesztői feloldás]
mindenfelé
[szerkesztői feloldás]
ilyen
lapokat egész tömeget  
  ez egy külön hecc a dobálás  
  Szabad
kezében
[szerkesztői feloldás]
van
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
szivar  
  – tessék, ugyebár
nincs semmi
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
köszönöm szépen  
 
[szerkesztői feloldás]
meg
egy szivar
[szerkesztői feloldás]
van
, köszönöm szépen  
  = ez kié lesz, sebesültek.  
  =
[szerkesztői feloldás]
nem
nagyon megy neki,
[szerkesztői feloldás]
nem
kínálják  
  felállít egyet  

facsimile
 
 4624 
Globális
 
  nehány urat kér,  
  de
[szerkesztői feloldás]
nem
igen mennek.  
 
[szerkesztői feloldás]
= hogy
drukkol az a színpadon  
  a fekete kendő háttér az ízléses tarka  
  = de a papírját levette a szivarnak.  
  – papírpénzt
méltóztassanak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
ha van! XX  
  Ugy igyekszik,
[szerkesztői feloldás]
hogy megdolgozik
érte, a sok éremmel díszített frakkjában.  
  – melyiket szabad elkőteni a kisebb
[szerkesztői feloldás]
vagy
nagyobb,  
  katonabácsi  
  1350 2586  

facsimile
 
 4625 
Globális
 
  A zöld kosztüm karcsu  
  magas nő  
  – már eltűnt  
  benne
[szerkesztői feloldás]
van
a pénz, tessék.  
  1350–2586  
  =
[szerkesztői feloldás]
hogy
csinálta ez ezt?  
  Totyog a botért  
  – óh egy pillanatig ez
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Az asszony mosolyog.  
  a botot egysulyozza, egy papírt
[szerkesztői feloldás]
meggyujt
,
[szerkesztői feloldás]
nem
akar
[szerkesztői feloldás]
meggyulni
 
  ráteszi és azzal körül vezeti  
  rátapad, mintha delejes volna.  

facsimile
 
 4626 
Globális
 
  betanítja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugy,
[szerkesztői feloldás]
meg
ugy.  
  Tessék hóna alá venni ,és azt
[szerkesztői feloldás]
mondandja
zarum
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  s
[szerkesztői feloldás]
nem
sikerül  
  nevetés a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  Feszülten nézik gukkereken.  
  Az
[szerkesztői feloldás]
asszonynak
jó dolga
[szerkesztői feloldás]
van
, semmi dolga
[szerkesztői feloldás]
csakhogy
kecsesen álldogáljon  
  Az első ur az ő segédje  
  óra, kendőbe s galambot vesz ki  
  az óra a hátán  
  – tessék oda felnézni  

facsimile
 
 4627 
Globális
 
  Gyárfás.
*
1914 decemberében a Fővárosi Orfeum színpadán Gyárfás Dezső Zerkowitz slágerekkel lépett fel a General Wutkisoff daljátékban. Valószínűleg ezt a darabot tekintette meg Móricz Zsigmond is.
 
 
  – Állítólag Romania betört
[szerkesztői feloldás]
volna
[törölt]
« Szerbiába »
Erdélybe.  
  és utána a legnagyobb nyugalommal
[szerkesztői feloldás]
elmondja
a tartalmát annak a darabnak ami jön.  
  Ez a háboru.  
  S ez a mai napnak a hatása. Höfer azt hitte be lehet kötni az
[szerkesztői feloldás]
emberek
szemét s íme
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet. Ugy tulteszik magukat az egészen,
[szerkesztői feloldás]
mint
annak a rendje. Élnek se
[szerkesztői feloldás]
nem
sietve, se
[szerkesztői feloldás]
nem
késve; élnek.  
  A ház ma azért csöndes, hangulattalan, a rendeshez képest. A gyönyörű,  

facsimile
 
 4628 
Globális
 
  stukkós,
*
A belső felületek díszítésére szolgáló speciális keverékű gipszvakolat, gipszplasztika.
dusan
[szerkesztői feloldás]
arany
cirádás terem, a nagy öblével, dupla páholysorával és fölötte a fél szobor alakokkal és fönt a szép freskókkal ma
[szerkesztői feloldás]
olyan
nyugtalan közönséggel
[szerkesztői feloldás]
van
tele. Nevetés hangzik itt-ott, vidám asszonykacagás, de
[szerkesztői feloldás]
mintha
[szerkesztői feloldás]
mindenkinek
a lelkében volna egy kis nyomott hangulat.  
  Istenem, kik lehetnek azok, akik ma itt vannak.  
  A nagy függönyös ajtónyílásban fiatal pár, karcsu fehér nő, egy keménykalapos ur karján.Annyira üde  

facsimile
 
 4629 
Globális
 
  és fiatal s hátraszegett válla, karcsu,
[szerkesztői feloldás]
mint
a 80-as évek hölgyei a spannolt
*
Feszes, feszített.
derekakban,a kezében sötét folt, szatyort lógat középen a szoknya fehér alapján  
  a feje körül aranyosan ködlenek a szőke hajszálak a hátulról jövő világításban.  
  A tompa nemes avult elefántcsont színű teremben mély és enyhe bordó foltok a páholyok nyitott sora, s a drapériák félkörös sűrű girlandos foltjai. A sok arany ma nem  

facsimile
 
 4630 
Globális
 
  ragyog, míg a reklámképek végtelen sora megy egymás után.  
  Felmegy a fehér függöny és a díszes, faunok és nimfák seregétől népes, mély és tündöklő színekkel tarka nagy függöny marad itt.  
  A fiatal hölgy itt mellettünk beült,
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
az állkapcsa mozog néha, a száját megnyalja s nyel,  

facsimile
 
 4631 
Globális
 
  a nagyszerű evési  
  A hölgyek egyszerű ruhákba fehér bluzokban  
  – ezt add össze!  
  Egy szót sem értett abból amit a színpadon játszik  
  megszopja a ceruzát  
  – ah tintaceruza, – s eldobja.  
  Azt csodálta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy exotikus csillag, aki ugy hat az idegekre, miből áll?  
  egy oroszos zöld bluz
[szerkesztői feloldás]
van
rajta, derékon átkötve övvel és alol dupla fodorral,  

facsimile
 
 4632 
Globális
 
  felül kivágva a nyakánál, s a nyaka, a vastag fehér nyaka amelynek ugy lüktet a két szára,  
  Van rajta egy szoknya, amelynek vízszintesen futnak a csíkjai és sem színben, sem formában
[szerkesztői feloldás]
nem
illik a bluzhoz s oly szük
[szerkesztői feloldás]
hogy
alig tud benne táncolni.  
  Van két jó nagy félcipő, csillogó csattokkal, ugy áll rajta,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy cseléd. Az arca körül
[szerkesztői feloldás]
vannak
frufruk és loknik s az arcán puder és festék.  

facsimile
 
 4633 
Globális
 
  a kalapja
[szerkesztői feloldás]
olyan
kicsi,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy fél alma,
[szerkesztői feloldás]
vagy
gomba s arról egy óriás toll fark lobog hátra, a lelkében aztán nincs semmi.  
  Ül keresztbetett lábakkal, szék karjára tett karral s a másik kezével a háta mögött.  
  Az arca ugy tele
[szerkesztői feloldás]
van
vérrel, dus haja lapos kontyba téve, a kis piros füle fölött haj
[törölt]
« fürtök »
szálak  

facsimile
 
 4634 
Globális
 
  bomlottak le és egy pillanatra sem veszi ki a szemét a fehér, csillogó alumínium, vagy ezüst gukkerből, s erős, hosszas kezével könnyedén tartja, az ujjai kényesen ölelik, simogatják a gukkert.  
 
[szerkesztői feloldás]
A
színpadon a
40
[betoldás]
negyven tagu kórus amely fele nő fele férfi és zászlócskákat lobogtatnak.  
  A lány  
 
  Weddingen kapitánynak Hindenburgnak ugy tapsolnak  

facsimile
 
 4635 
Globális
 
  Goltz semmi  
  Mehmed kevés  
  Fritz Eitel kevés  
  Berchtold tíz taps  
  Tisza, legerősebb, kis gondolkodás után, truccosan  
  Boreovics is  
  Conrad szintén kevés  
 
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
valami  
  Kuzmanek, kicsit  
  egyhangu  
  Ferdinánd kevés  
  Trónörökös erős  
  Ferenc József
családi kapcs
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  hátul valami fény mozog  

facsimile
 
 4636 
Globális
 
  felállanak a Himnusz első két taktusára  
 
[szerkesztői feloldás]
Milyen
mutatós színpadokat tudnak ezek csinálni.  
  Zöld falak az összetétel fedve aranyos síkkal.  
   
 
kard álló tükörrel
[rajz]
 
  Az ajtókon perzsa
[szerkesztői feloldás]
függöny
, uj perzsa, egyik visszahajtva drapériának  

facsimile
 
 4637 
Globális
 
  A másik három ponton összefogja  
   
  bíbor vörös szőnyeg  

facsimile
 
 4638 
Globális
 
  A két nő csillogó estélyi ruhában  
   
  ezek a fejek ugy
[szerkesztői feloldás]
vannak megcsinálva mintha
sisakok volnának a homlok fölött keresztül diadémok  
  Az urak frakkban  
  – Ist dumm, ist mehr dumm, ist dum-dum
*
Buta, nagyon buta, biti-buta (német).
 
  A szervétát emeli s mögötte csók  
  egy egész 16
[szerkesztői feloldás]
korona
a fél 15
[szerkesztői feloldás]
korona
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem olyan
sokkal kisebb  

facsimile
 
 4639 
Globális
 
  Virág  
  Virágh Ferenc  
  az öreg  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
azért
[szerkesztői feloldás]
mondom
, de ez
[szerkesztői feloldás]
olyan
szerep,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
minden
teher rajta
[szerkesztői feloldás]
van
és semmi hatása.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
a kocsitengely, észre se venni,
[szerkesztői feloldás]
hogy van
.  
  Rojtos sovány arca, tele a vidéki élet barázdáival; későn került fel
Pestre
Budapest
 
  –Melyik Virágh? Mikor jön Virágh? A 3 végén?  

facsimile
 
 4640 
Globális
 
  Novella  
  És ő idegesen nézte a tulsó oldalon a nőt, aki szemmel láthatóan víg volt, az ő páholyában mással.  
  Egész naivan panaszkodja el a doktornak és sorra minden ismerősnek s
Pest
Budapest
[szerkesztői feloldás]
olyan
kicsi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egyszerre
[szerkesztői feloldás]
csak mindenki
tudja.  

facsimile  
 
 
 4641 
Globális
 
  Varrónő  
  – Ne csináljon Stuártot,
*
Dróttal merevített, hajtásokkal díszített, a nyakban felálló gallér, csipkéből is.
ha
[szerkesztői feloldás]
nem
tud csinálni. Ha
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja, ne csinálja, ez nekem
[szerkesztői feloldás]
nem
kell.  
 
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
is látom a mi tükrünkben. Nincs egy tükör a házban.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
kötözi ez ezt, szamárfüleket köt rá.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
fizeti ez
[szerkesztői feloldás]
meg
nekem azokat az utakat?  
  – Stefani
tesz azzal
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is végeztünk örökre  

facsimile
 
 4642 
Globális
 
  – No már végig sepri az utcát vele.  
  – Nézze
[szerkesztői feloldás]
meg hogy
néz ki az én szoknyám, mikor lépek.  
 
[szerkesztői feloldás]
Meg
fog örülni nekünk  
  – De én is,
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretném ha
[szerkesztői feloldás]
még
egy
[szerkesztői feloldás]
ilyen
ruhád lenne
[szerkesztői feloldás]
mint
ez
[szerkesztői feloldás]
volt
, így készülve.  
  – Tegnap is
[szerkesztői feloldás]
olyan
udvariatlan
[szerkesztői feloldás]
volt
ez a nő  
  – De ezt
[szerkesztői feloldás]
meg
kell fizetni  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
kellene… 20
[szerkesztői feloldás]
korona
. Igazán az egész hozzávaló neki
[szerkesztői feloldás]
nem
sokba kerül  

facsimile
 
 4643 
Globális
 
  – Én most
[szerkesztői feloldás]
olyan
dühös leszek!  
  – Nekem más fogalmaim
[szerkesztői feloldás]
vannak
a Stuárt gallérról.  
  – Én azt hiszem elég lett
[szerkesztői feloldás]
volna
elküldeni levéllel. Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet ez a Stuárt, ha ennyire
[szerkesztői feloldás]
megvalósíthatatlan
ebből a csipkéből
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet  

facsimile
 
 4644 
Globális
 
  – Nézze nekünk idegeink nincsenek azt én régen félre vetettem. Tudja, akkor
mi rám
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Ezt az egyet csinálták
[szerkesztői feloldás]
még
életükben? Sose csináltak mást? –
[szerkesztői feloldás]
mondja
jóakarattal.  
  – ez
[szerkesztői feloldás]
nem
bevágás, a himző számától,
[szerkesztői feloldás]
minden
a himző számára
[szerkesztői feloldás]
volt
ráhuzva.  
  – lassan lefogynak, most is
[szerkesztői feloldás]
olyan
ráncos s
hasa
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – valaminek kell lenni  
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom miért most a felső rész szűkebb
[szerkesztői feloldás]
mint
az alsó. De ez
[szerkesztői feloldás]
mind
semmi,
[szerkesztői feloldás]
csak
a nyak
[szerkesztői feloldás]
nagyon
rossz,
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet ez
[szerkesztői feloldás]
nem
disz rajta,
[szerkesztői feloldás]
hanem
csunya. Igy lóg ez a 3 kis csipke.  

facsimile
 
 4645 
Globális
 
  – És azért jött el a
[szerkesztői feloldás]
Móricz
ur?  
  – No most már
[szerkesztői feloldás]
nem
sok baj
[szerkesztői feloldás]
van csak nagyon
.  
  – És a zsiléje, ez kifehérelhet ez a zsiléje, ez a zsiléje
*
Mellény (francia).
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szép, az zavar.  
  – Ha akarnak, ide lehet tenni egy kis kék spiccet,
*
Csipke (német).
ez
[szerkesztői feloldás]
nem
ugy, itt szűkebbre
[szerkesztői feloldás]
nem
akartam venni.  
  – Mért
[szerkesztői feloldás]
nem
vette szűkebbre (lent mutatja)  
  – Ha szűkebbre veszem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lehet az, (fent mutat), én szűkebbre vehetem és ki is engedhetem a ponzsét
*
Puha, selyemszövetből készült női ruhadarab.
 
 
[szerkesztői feloldás]
csak hogy
most fordítva  

facsimile
 
 4646 
Globális
 
  csinálják, a teteje a loknis.  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
nem
zseníroz már ott lent,
[szerkesztői feloldás]
mert nem
is látom  
 
[szerkesztői feloldás]
Ne
is lássa,
[szerkesztői feloldás]
csak
más lássa.  
  – És ha más látja (X én
[szerkesztői feloldás]
nem
bánom azt se,
[szerkesztői feloldás]
csak
ezen csináljon valamit. Nézze
[szerkesztői feloldás]
milyen
csunya  
  – A tegnapi ruhán
[szerkesztői feloldás]
olyan
jó csipke volt.  
  – Ez most így jó?  
  – Jó, azt hiszem.  
  – No jó, hát most, amilyet akar,
[szerkesztői feloldás]
olyan
kis csipkéből  

facsimile
 
 4647 
Globális
 
   
 
dívány kályha fogas szekrény fotel tükör polc puff tükör
[rajz]
 
  – kényes…  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
is vagyok,
[szerkesztői feloldás]
nem
sok baja
[szerkesztői feloldás]
van
velem,
[szerkesztői feloldás]
nem mondhatja
egy évben csak két ruhát  
  – soha semmi baj nincs a világon, csak ha ruháról
[szerkesztői feloldás]
van
szó, szabónő  
 
[szerkesztői feloldás]
dehogy,nem
.  

facsimile
 
 4648 
Globális
 
  – soha
[szerkesztői feloldás]
nem volt
ilyen ideges.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
kell eljönni még egyszer?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tán
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
akartam a kis lánnyal üzenni
valamit
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
– Azért sokat ad hozzá, az idegeit az övé a méreg és a felelősség.  
  – Szegény hisz
[szerkesztői feloldás]
nem
tehet róla.  

facsimile  
 
 
 4649 
Globális
 
  Hentesüzlet  
  Tegnap vett egy karácsonyfát igen olcsón 2
[szerkesztői feloldás]
korona
 
  – Várjon
[szerkesztői feloldás]
megkérdem
azt a
[szerkesztői feloldás]
karácsonyfát
 
  S kihozza a  
 
  Hosszu kapualja, nagy asztal, rajta
[szerkesztői feloldás]
minden
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
elég füstölt  
  – Óh hiszen
[szerkesztői feloldás]
nem
fekete, ha
[szerkesztői feloldás]
megfő
szép piros lesz.  
  – Egy
[szerkesztői feloldás]
darabot
válasszon ki nekem, rövidet és
[szerkesztői feloldás]
nem
kövéret.  
  – Bajosan lehet olyat. Ezt inkább.  
  – Ezt is lehet habba főzni?  

facsimile
 
 4650 
Globális
 
  – És ez, hosszabb ideig lehet itt kapni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogyne
, ez üzlet most már.  

facsimile  
 
 
 4651 
Globális
 
  Tóthné  
  – Kiokoskodta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő libazsírt gyűjt és én vegyem
[szerkesztői feloldás]
meg
a husát egy
[szerkesztői feloldás]
forintjával
kilóját. Ő veszi
[szerkesztői feloldás]
forintjával
mindenestől, leszedi a háját, kiveszi a máját s a többijét nekem adja egy
[szerkesztői feloldás]
forintjával
.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
hogy
is tud Janka
[szerkesztői feloldás]
ilyenbe
bele menni. Szegény mama,
[szerkesztői feloldás]
mindig
ugy számítja a libát,
[szerkesztői feloldás]
hogy csak
a tepertője,
[szerkesztői feloldás]
mert mind
kisül.
[szerkesztői feloldás]
Janka
csak a csontokat adná ide.  
  – No
[szerkesztői feloldás]
nem
a csontokat, – szól idegesen a férj.  
  – Ha leszedi a zsírt!  

facsimile  
 
 
 4652 
Globális
 
 
Pest
Budapest
Budapest
 
 
Pest
Budapest
itt
[szerkesztői feloldás]
volt
bennük; kintről behallatszott a villanyos csengésének tovasurlodó moraja, – a villany fényesen égett s a
pesti
Budapest
ház tágas és négy
[szerkesztői feloldás]
méter
magas szobájában, a finom és drága diófabutorok közt itt érezték magukat az ország szívében. Jól esett tudni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
boltok vannak
[szerkesztői feloldás]
minden
házban, és csak pénz kell s minden van. És pénz is van, mert lehet keresni; ha vidéken élne, nem volna pénze.  

facsimile
 
 4653 
Globális
 
  Kényelmesen és nyugodtan ültek és vidáman voltak. Villanyoson mindjárt megjönnek a többiek, nem kell aggódni rajtuk,
[szerkesztői feloldás]
hogy
elfáradnak a gyaloglásban,
[szerkesztői feloldás]
vagy
[szerkesztői feloldás]
hogy
kapnak-e kocsit, nem siklanak-é el a jeges, girbe-gurba uton, mert hisz erre a három-négy kilométeres utra vétek befogni a lovakat.  
  Lejött a doktorné, nagy fekete strucctollas kalapjában piros és puderes arcával, nagy prémekkel és a vállán és az öleben és  

facsimile
 
 4654 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
olyan
elegáns, jól esik ránézni, a legjobb ruha és a legjobb termet s a fülében egy parányi gyémánt fülbevaló beszögezve a füle cimpájába.  
  És a gyerekek, a fényeskeretű szemüveggel és  
  – Elmegyek, –
[szerkesztői feloldás]
mondja
a
[szerkesztői feloldás]
doktorné
,–  
  – Hova. Mulatni?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem,
elvisszük a vacsorájukat a Gondáékhoz.  
  – Ez a magyar vendégszeretet  
  – Kényelmesebb kérlek, elvisszük és ők adnak egy sajtot és gyümölcsöt.  
  – és tányérokat?  

facsimile
 
 4655 
Globális
 
  – Nahát
[szerkesztői feloldás]
olyan
borzasztó
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
volt
zene felvonásközökben,
[szerkesztői feloldás]
olyanokat
ásítottunk, ugy untuk magunkat, de
[szerkesztői feloldás]
mindenki
is. Na azt
[szerkesztői feloldás]
meg
besózhatják maguknak azt a primadonnát,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
szégyell fellépni a Fedák után, és
[szerkesztői feloldás]
hogy
táncol a fehér cipőjével… És most a Petrás fog fellépni,
[szerkesztői feloldás]
mennyit
írtak róla a lapok.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Milyen
csinos kis gallér.  
  – ez szép? ez ronda. Ez ronda, direkt ronda.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mennyire
sajnálom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 

facsimile
 
 4656 
Globális
 
  most elmegy. Lerajzolnám.  
  – Meddig tart az?  
  – Elcsábítom egy »
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
«
negyed
[javítás]
órára folytatom egy félóráig s befejezem  
  – No
[szerkesztői feloldás]
hogy
?  
  – Kicsit odébb.  
  Sok nevetés közt s
[szerkesztői feloldás]
nem
is tud nyugodtan lenni.  
  – Hát Ida
engem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
csak
így csal.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
mondom
az árnyékát hol tartja. Nézzen
[szerkesztői feloldás]
Zsigmondra
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
én
[szerkesztői feloldás]
Zsigmondra
is nézzek és ide is. Mit kíván tőlem
[szerkesztői feloldás]
olyan
szemeket,
[szerkesztői feloldás]
mint
Kárpátinak
[szerkesztői feloldás]
van
.  

facsimile
 
 4657 
Globális
 
  – Na én
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
Nem
tud valaki ugy maradni,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
már szép
[szerkesztői feloldás]
volt.
 
  – Hát most
[szerkesztői feloldás]
mindent
[szerkesztői feloldás]
megcsinálok
amit akar, de illetlenséget
[szerkesztői feloldás]
nem
csinálhatok… És
[szerkesztői feloldás]
nagyon
csöndben kell ülni.  
  – Igen.
[szerkesztői feloldás]
Csak
»
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
«
a sz
[javítás]
áját ne nyissa ki. x  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindent
csinálhatok,
[szerkesztői feloldás]
csak
beszélni és mozogni
[szerkesztői feloldás]
nem
, egyebet
[szerkesztői feloldás]
mindent
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
tiszták voltak,
[szerkesztői feloldás]
olyan
jól fürdöttek, kis puder, kis otkolon
*
Kölnivíz.
 
  – Ez művészi ház, itt  

facsimile
 
 4658 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
mindenki
tudja, mit kell tenni. A néni tudja mit ér a kép. Ilka tudja, mikor kell
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
én tudok csukott szájjal beszélni. XXX
[szerkesztői feloldás]
csak
hasbeszélést tudnék, most milyen jó volna, gyerekkoromban ugyis
[szerkesztői feloldás]
mindig
arra vágytam.  

facsimile  
 
 
 4659 
Globális
 
  Márton gyerekek  
 
[szerkesztői feloldás]
december
18.
 
  – Sándor bácsi ugy híj bennünket engem
[szerkesztői feloldás]
hogy
gazdasszony, őt
[szerkesztői feloldás]
meg grófkisasszony
.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
kedélyes
[szerkesztői feloldás]
ember
, más ha hazajön, akkor veszekedik, ő
[szerkesztői feloldás]
pedig
tréfál.
[szerkesztői feloldás]
Nem
baj kérem, majd hozatni fogom a kosztot, és majd
[szerkesztői feloldás]
meglátják
,
[szerkesztői feloldás]
milyen
ételeket hozatok, de maguk fogják fizetni.  
 
  – Megáll és sárga nyakas, sárga mancsettás fekete ruhácskájában, összefogja a két kezét, sovány fiatal kezeit, ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
a körmét mélyeszti a tenyerébe. Aztán
[szerkesztői feloldás]
minduntalan
felemeli vékony s a végén véknyuló gyenge piros ujjait s a keskeny állait simogatja, masszírozza.  

facsimile
 
 4660 
Globális
 
  – Autosebesüléssel jöttem fel, én remélem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tavaszig kihuzom az időt.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
szerencsém van,
[szerkesztői feloldás]
hogy
senki sem sürgeti. Először
[szerkesztői feloldás]
mert
kicsi, azután meg, mert nekem nincs állandó beosztásom.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
csak
bemegyek a gyárba s engem ott lehetne használni akármire, ha
[szerkesztői feloldás]
nem
egyébre kapuőrnek. Hát azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
a kapitány: Eredj félre, tegyél ugy,
[szerkesztői feloldás]
mintha
valami dolgod volna. Én aztán elácsorgom az időt. Rém unalmas. Borzasztó unalmas. Reggel 7-től este 7-ig, de
[szerkesztői feloldás]
mindig
tovább maradtunk, a multkor is este 11-kor jöttünk ki. Egyszerűen
[szerkesztői feloldás]
nem
eresztenek ki.  

facsimile
 
 4661 
Globális
 
  Homolya vezérkari százados az szekírozott agyon bennünket  
  okos
[szerkesztői feloldás]
ember volt
, roppant okos, zseniális
[szerkesztői feloldás]
ember volt,
azt kívántuk neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
sebesüljön
[szerkesztői feloldás]
meg
és vigyék el.  
  – Hát ez a Generál Hoffer mellett hozzászokott
[szerkesztői feloldás]
hogy
intézkedjen, de feloszlatták a dandárt,
[szerkesztői feloldás]
mert
16000-ből 3000 maradt, aztán ő egy más dandárhoz került. Ott
[szerkesztői feloldás]
pedig volt
egy brigadéros, aki igen erélyes
[szerkesztői feloldás]
volt
és az első napon kijelentette neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezt ne próbáld, minden parancsot tőlem várj.
[szerkesztői feloldás]
Ugyhogy
akkor ő járt ugy
[szerkesztői feloldás]
mint
mellette X vezérkari
[szerkesztői feloldás]
százados
 

facsimile
 
 4662 
Globális
 
  Az első ütközet után
[szerkesztői feloldás]
megpróbálta
egy százados
[szerkesztői feloldás]
hogy
statisztikát kezdett vezetni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hány árva maradt, de az első tíz után elfacsarodott a szíve, száznál több
[szerkesztői feloldás]
volt
az árva.  
 
  – Az aktív tisztek ugy
[szerkesztői feloldás]
megváltoznak
ott,
[szerkesztői feloldás]
emberek
lesznek, engedni kell a strammságból,
[szerkesztői feloldás]
mert
ha most
[szerkesztői feloldás]
nem
, mikor? Az mind ugy szól a legénységről
[szerkesztői feloldás]
hogy
„ezek az én fiaim.”
[szerkesztői feloldás]
Ugyhogy
mikor itt láttam tiszteket akik épen ugy tesznek,
[szerkesztői feloldás]
mint
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

facsimile
 
 4663 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
mindjárt mondtam
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez sose volt csatatéren  
 
  – Sok helyen ugy
[szerkesztői feloldás]
volt, hogy
ha volt élelmiszer, osztották,
[szerkesztői feloldás]
csak
valaki menjen érte és kvittungot
*
Nyugta, elismervény (néemt9.
írjon alá neki,
[szerkesztői feloldás]
mert
sokszor
[szerkesztői feloldás]
megesett, hogy nem
volt aki elvigye s ott kellett adni az oroszoknak  
 

facsimile
 
 4664 
Globális
 
  Sárika a nagy kontyba felrakott szőke hajával, amely szinte lenyomja vékony kis fejét  
  sötét szemöldöke vastag félív  
  – én is azt
[szerkesztői feloldás]
mondom hogy
az nekem a vesztes csata, ha ott marad az enyém  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyula
– mert
[szerkesztői feloldás]
nem
tudjátok a horderejét a dolognak  
 
[szerkesztői feloldás]
Sárika
– és tőlünk fel se veszik, ha
[szerkesztői feloldás]
ilyen
kijelentést teszünk, ha ezt egy
[szerkesztői feloldás]
férfi
[szerkesztői feloldás]
mondaná
!
[szerkesztői feloldás]
Pedig
én láttam egy
[szerkesztői feloldás]
férfit
is, aki kijelentette,
[szerkesztői feloldás]
hogy
inkább kicsavarná a fiának a lábait
[szerkesztői feloldás]
minthogy
elvigyék.  
 
[szerkesztői feloldás]
Gyula
– mert a római anyák hiányoznak.  
 
[szerkesztői feloldás]
Sárika
– azok is
[szerkesztői feloldás]
csak
kényszerűségből tették.  

facsimile
 
 4665 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gyula
egyél
[szerkesztői feloldás]
még
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
kérek, köszönöm szépen.
[szerkesztői feloldás]
Nem
vagyok én
[szerkesztői feloldás]
olyan
szerény fiu… De most ugy eltörpül az egyes az egész tömeg mellett. A római időkben egy
[szerkesztői feloldás]
ember
több volt,
[szerkesztői feloldás]
mint
ma.  
 
  – A békási lovak,
[szerkesztői feloldás]
mint
Békás
Békás
vidékén (
Csík
Csík
) még
[szerkesztői feloldás]
van
, télen kiverik a havasokra és
[szerkesztői feloldás]
olyan
hosszu bundát ereszt,
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy lóg róla, annak
[szerkesztői feloldás]
minden
jó. A háboruban is, azok a jók, a nagyszerű hidegvérű muraközi lovak ha egy éjszaka
[szerkesztői feloldás]
megfáznak
tönkre mennek, de ezek ugy kihuzták az én automat, de
[szerkesztői feloldás]
még
a 40 mázsás Clement-Laurin autót is,
[szerkesztői feloldás]
hogy
no.  

facsimile
 
 4666 
Globális
 
  Gyula ugy beszél,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a fogait egymásra szorítja és ahelyett az ajkait nyitja, mozgatja erősebben.  
 
  Sári, sötétkék szép szemei
[szerkesztői feloldás]
olyan
tiszták okosak és nyugodtak, kis madár orra, a szájával van valami baj, a két sarka lefelé görbül,
[szerkesztői feloldás]
mintha
örök kedvetlenség volna benne s megvetés és ha nevet az alsó ajkát beharapja
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
duzzadt és piros szép alsó ajkát, a felsőt
[szerkesztői feloldás]
pedig
széthuzza s fehér nyakán a vastag ütőér két oldalt játszik.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
rajongok a gyümölcsért.  

facsimile
 
 4667 
Globális
 
  Ha szórakozott lesz, a szemhéja leereszkedik és álmatagon néz s hallgat.  
 
  – Ez is mutatja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a
[szerkesztői feloldás]
Zsigmond
milyen jó férj.  
  – És
[szerkesztői feloldás]
megesett
az is,
[szerkesztői feloldás]
hogy
későn jött haza?  
 
  Ezek a fiuk ugy festenek,
[szerkesztői feloldás]
mintha
egy szobrásznak egy büsztje nagyszerűen sikerül és ez ugy
[szerkesztői feloldás]
megtetszik
neki
[szerkesztői feloldás]
hogy
[törölt]
« ugy »
azt még többször
[szerkesztői feloldás]
meg
akarja ismételni, de csak rossz kópiák lesznek, egy orr, a száj, egy szempár még jobb, de az egész suta és kevés. A lánynál még egyszer összeszedte magát és ugyanazt
[szerkesztői feloldás]
megcsinálta
finoman.  

facsimile
   

facsimile
 
 4669 
Globális
 
  – Ott
[szerkesztői feloldás]
volt
egy fiu, akit a Krauszné említett, Csató Pisti, az
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a Timok hadosztályból elfogtak tiszteket és az egyiken
[szerkesztői feloldás]
volt
egy jómódu bunda. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Komám add
[szerkesztői feloldás]
csak
ide  
  Hát odaadta s nevetve, a nevetést elfojtva beszélt, és két kezével,
[szerkesztői feloldás]
mint
a madár szárnnyal csapkodott maga előtt.  
  – És ő odaadta neki a saját
[törölt]
« bundáját »
tiszti köpenyét.  
  És egyszer csak el kezdett csípni –s kirüffenve nevet, –hát akkor már tudta
[szerkesztői feloldás]
hogy
mért adta
[szerkesztői feloldás]
olyan
könnyen.  
  De annak egy testvére Tápió
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
egy földbirtokosnál  

facsimile
 
 4670 
Globális
 
  van férjnél és ott szállott
[szerkesztői feloldás]
meg
először és ott a kertbe elásta a bundát a földbe,
[szerkesztői feloldás]
csak
egy csücskét hagyta ki és őrt állított mellé,
[szerkesztői feloldás]
hogy
olvassa
[szerkesztői feloldás]
hogy
hány masíroz ki. És
[szerkesztői feloldás]
hogy
egynek kell benne maradni  

facsimile  
 
 
 4671 
Globális
 
 
  Mocsai József
[szerkesztői feloldás]
felesége
és
 
 
[szerkesztői feloldás]
december
19.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Tekintetes asszony kérem
miko bemegyek a pékhöz, már messziről rákiáltok a kenyerünkre, az
[szerkesztői feloldás]
meg
viszonozza.  
 
Kvadruppom
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
kimegy divatból.  
  – el ne hagyjátok a vallástokat
[szerkesztői feloldás]
mint
a ti öregapátok  
 
[szerkesztői feloldás]
hogyan
is
[szerkesztői feloldás]
van tekintetes
,
[szerkesztői feloldás]
nemes
,
[szerkesztői feloldás]
nemzetes
és
[szerkesztői feloldás]
vitézlő
Varga Andris az előneve
fenn
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is
[szerkesztői feloldás]
van
,
Benkő Józsa Varga 12
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
faluját hagyta el, vált
[szerkesztői feloldás]
meg
attól,
[szerkesztői feloldás]
mert
döngették a kastélykaput és harisnyaszárba aranyakat szórt és a
[szerkesztői feloldás]
felesége
feküdt az ágyába.  

facsimile
 
 4672 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
fizettek adót.  
 
  – Te
[szerkesztői feloldás]
mindig
elégedetlenkedsz,
[szerkesztői feloldás]
pedig
a te szépanyád egy ládával ment férjhez,
[szerkesztői feloldás]
pedig
Komárom
Komárom_vármegye
főispánjának lánya volt.  
  – Ja a Thaly Terézia.  
 
[szerkesztői feloldás]
mennyi
ezüst csipkék
[szerkesztői feloldás]
meg
régi dolgok, forradalomkor az én nagyapám 4 mázsát adott be, réz, ezüst, cin.  
  – akkor azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
az én
[szerkesztői feloldás]
nagyanyám
büszkén halok
[szerkesztői feloldás]
meg, mert
a hazának 2 fiat neveltem.  
  Néz az urára és helyreigazítja.  
  – és őrnagy  
  – Ja,
[szerkesztői feloldás]
mondtam
neked, mikor  

facsimile
 
 4673 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
meghalt
,
[szerkesztői feloldás]
mint törvényszéki
bíró és
[szerkesztői feloldás]
nyugalmazott
őrnagy.  
  – Az annyira bántotta, őt Jókai, Deák, Kerkápoly azt annyira bántotta, a 49 –
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ételt bevitette a szobába  
 
Szilas Balháson
Szilasbalhás
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szép család.  
 
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
római
[szerkesztői feloldás]
katolikus
vagyok
[szerkesztői feloldás]
nem
bírtak, a gabonának ára
[szerkesztői feloldás]
nem volt
, a cselédbér felment, ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
tovább grasszálni
*
Elterjed, tért foglal, elhatalmasodik (latin).
[szerkesztői feloldás]
nem
bírtak  
  – Akkor kezdődött
Pest
Budapest
.  
 
dégi
Dég
kastély – 366 ablak –  
  fekete kötött keztyű a kezén fekete csipke ruha, fehér mellel  

facsimile
 
 4674 
Globális
 
  – egyetlenegy fiu
[szerkesztői feloldás]
volt
, az én Varga nagyapámnak 600 hold földje
[szerkesztői feloldás]
volt,
az én anyámnak  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
is kellett
[szerkesztői feloldás]
olyan
könnyelműnek lenni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
elmenjen.  
  – ó édesapám
[szerkesztői feloldás]
megvolt
öreg korában
[szerkesztői feloldás]
hogy
német nadrág, bársony mellénybe járt.  
  jaj no, szórakozottságomban ezt is összegyűröm.  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
éles hangja
[szerkesztői feloldás]
van, mint
a sás  
  – én kityli-kotyli vagyok ezen a téren, édesanyám már
[szerkesztői feloldás]
olyan
régen mondta el.  
  – urambátyám, ne legyen feltűnő
engem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
egy szent érzet  

facsimile
 
 4675 
Globális
 
  Katona
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  66  
  fogoly 24 heti beteg  
  Otthon, mint generálist hozták át, hajópénztárnok  
  – az én uramnak
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad társaságnál lenni.  
  abrosz 3 termen keresztül  
  az a sok drága berendezés, 12
[szerkesztői feloldás]
koronája volt
odahaza,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
hogy
50 évig
[szerkesztői feloldás]
hogy
micsoda
ment
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
oda.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
csak én
[szerkesztői feloldás]
voltam
annak az oka
[szerkesztői feloldás]
mindenki
odamegy a Gál kamrába  
  – Zord idő
[szerkesztői feloldás]
van
?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
fiam neked
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad  

facsimile
 
 4676 
Globális
 
  intelligens
[szerkesztői feloldás]
embernek
lenni.  
 
[szerkesztői feloldás]
csak
40000
[szerkesztői feloldás]
forintot
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
,
[szerkesztői feloldás]
csak
azt.  
  – azt  
  – azt
[szerkesztői feloldás]
csak
azt.  
  – anyám elkövetett
[szerkesztői feloldás]
mindent
, míg rávette
[szerkesztői feloldás]
hogy
legyen tanitó. Néptanító! Elment
Perőcsénybe
Perőcsény
 
 
  – egy zseni
[szerkesztői feloldás]
ember
, egy zseni
[szerkesztői feloldás]
ember volt. Mondom
egy zseni
[szerkesztői feloldás]
ember volt
, de
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy írt ám apám, ha az egy üveg bor ott állt az asztalon,
[szerkesztői feloldás]
mert
azt
[szerkesztői feloldás]
mondja, hogy
ő setétben
[szerkesztői feloldás]
nem
lát.  
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
figyelem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy
falt
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
hogy
elvesztek azok a papok, de
[szerkesztői feloldás]
hogy
is
[szerkesztői feloldás]
meg
kritizálta őket.  
  – az
[szerkesztői feloldás]
volt
a gyöngéje  
  – de
[szerkesztői feloldás]
mondta
is a felesége, –  

facsimile
 
 4677 
Globális
 
  – most már
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet kifogásolni az ittlétünket, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
az én fiam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
anyám hányszor szedhetem össze, és rakhatom el a játékomat.  
  – ez
[szerkesztői feloldás]
nagyon
eltévesztett pálya, ha
[szerkesztői feloldás]
nem
helyzet
[szerkesztői feloldás]
embere
az
[szerkesztői feloldás]
ember
.  
 
  – kedvesem
[szerkesztői feloldás]
csak
az isten gondol, az
[szerkesztői feloldás]
emberek
szegények, mi nekünk azért kell dolgozni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nektek legyen kenyeretek, és ha a papa él és én is, akkor ha isten segít,
[szerkesztői feloldás]
mindig
lesz is.  
  – mi
[szerkesztői feloldás]
nem
lakunk  

facsimile
 
 4678 
Globális
 
  – kétségbeesett tiltakozás a „szerelmi házasság” képe ellen.  
  – ő magát azok közé az uri asszonyok közé számítja, akik telefonon rendelik a fűszert, ő szépíti a dolgát
[szerkesztői feloldás]
hogy
érdeklődik az árhullámzás iránt s az urától szakadatlan számon kéri és
[szerkesztői feloldás]
minden
pillanatban rendre utasítja,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
ad neki elég fényűzést.  
  – Majd fiam,
[szerkesztői feloldás]
még nem
lehet  
  – Én is ugy gondolom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezután fogom kárpótolni magam – s nevet erőszakosan  

facsimile
 
 4679 
Globális
 
  a ritka fogaival.  
  A
[szerkesztői feloldás]
férfi
egész lángvörös volt a vékony bőrével, a haja is ugy lobogott, szőke feldörzsölt haja s az asszony ült ridegen és fölényesen, szintén kigyult arccal, fekete arcában és
[szerkesztői feloldás]
csak mondta
 
  – Tudod Józsi, – másnak beszélt, a Társaságra nézett, de az urának gesztált,
*
Gesztikulál.
őt tanította ki, félszeg, fölényes üléssel, – az apám
[szerkesztői feloldás]
nem volt
szegényebb,
[szerkesztői feloldás]
mint
a mama,
[törölt]
« 600 hold e »
az
[szerkesztői feloldás]
csak olyan
rámondott volt…  

facsimile
 
 4680 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
ismerkedtek
[szerkesztői feloldás]
meg
?
*
Móricz Zsigmond egy korrektúra jellel utal az egyazon történeten belüli összefüggésre, mely a 4685.oldalon olvasható.
 
  - a
[szerkesztői feloldás]
férfinak
[szerkesztői feloldás]
volt
egy menyasszonya, a tanító mesteremnek a lánya, az tanítónő volt és mikor hazajöttem, ahol 10 évig voltam, láttam az életet,
[szerkesztői feloldás]
hogy
milyen a nyomor, és meggondoltam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
istenem én ismeretlen vagyok
[szerkesztői feloldás]
Budapesten
Budapest
és üzletet akarok nyitni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lehet ilyen igényekkel fellépni?  
  – És az igényekhez
[szerkesztői feloldás]
nem volt meg
a kellő hozomány! –
[szerkesztői feloldás]
mondja
megvetően gőgös ajakbigyesztéssel az asszony.  

facsimile
 
 4681 
Globális
 
  – és hazamentem ott egy szónoklatot tartottam – Horváth Józsi akart képviselő lenni és kalapból olvasta a beszédet és ez természetesen engem bántott és én ott tartottam egy kis 10-15 perces beszédet, akkor
[szerkesztői feloldás]
még
tudtam beszélni, ma már az élet megtört, – és a feleségem azt hallotta s ez neki
[szerkesztői feloldás]
megtetszett
, most folytasd mama  

facsimile
 
 4682 
Globális
 
  – no de egyszerre
[szerkesztői feloldás]
csak
egyikünk beszéljen mama.  
  – megengednéd kérlek szépen mama,
[szerkesztői feloldás]
hogy
azt eltegyem innen.  
  – kérlek  
  s
[szerkesztői feloldás]
mint
egy kereskedő segéd viszi az asztalról a lomokat.  
 
  – Ugy történt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nekem volt egy nagynéném, akinek az isten egy gyermeket adott és az én anyámnak 12-őt. És mikora nagynéném lánya ment a galambducba galambot  

facsimile
 
 4683 
Globális
 
  kiszedni, leesett és a lábát kitörte,
[szerkesztői feloldás]
ugyhogy mindig
mankón járt és kérte az én anyámat
[szerkesztői feloldás]
hogy
legalább egy gyereket adjon neki, de az én anyám
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
mint
a kotlós,
[szerkesztői feloldás]
mindig
maga alatt akarta gyűjteni az összes csirkéjét és
[szerkesztői feloldás]
nem
adott. Hát azt írta a nagynéném,
[szerkesztői feloldás]
hogy
„gyere
[szerkesztői feloldás]
mert
halálomon vagyok.” És én mentem természetesen rögtön és ott találtam egy nagy székben ülve s
[szerkesztői feloldás]
mondtam
neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kedves nagynéném isten őrizzen,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 

facsimile
 
 4684 
Globális
 
  nagynénémet
[szerkesztői feloldás]
olyan
sorra jutva találjam, de
[szerkesztői feloldás]
csak
gratulálhatok amilyen színben
[szerkesztői feloldás]
van
kedves nagynéném. Fiam, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
és nevetett rajtam, tudtam
[szerkesztői feloldás]
hogyha
azt
[szerkesztői feloldás]
nem
írom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
halálomon vagyok, anyád el
[szerkesztői feloldás]
nem
ereszt. Hát
[szerkesztői feloldás]
van
itt egy fiatal
[szerkesztői feloldás]
ember
, és azért hívattalak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én ahhoz férjhez adlak. Megjegyzem, nekem
[szerkesztői feloldás]
volt
egy vőlegényem, pap
[szerkesztői feloldás]
volt
és 8 évig vártam rá, de hát míg eklézsia nincs,
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet házasodni, hát meddig akarsz várni, ez itt van. Na. – s átadja  

facsimile
 
 4685 
Globális
 
  a szót körnevetés alatt, –  
  – De
[szerkesztői feloldás]
nem
ugy
[szerkesztői feloldás]
volt
az, –
[szerkesztői feloldás]
mondja
az asztalos és nevetve legyint.
*
Móricz Zsigmond egy korrektúra jellel utal az egyazon történeten belüli összefüggésre, mely a 4680.oldalon olvasható.
 
 
  Szegény, a saját hódításának tekintette a dolgot.  
  – Igy
[szerkesztői feloldás]
volt
, azt én most hallom először,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a nagynéni
[szerkesztői feloldás]
hogy
avatkozott bele.  
  – Szóval szerelmi házasság
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
, én ugy vélem az
[szerkesztői feloldás]
nem
is fejlődhetik ki
[szerkesztői feloldás]
olyan
kevés ismeretségre 3szor láttam, negyedszer már az esküvőnkön találkoztam vele.  
  – Én márciusban nyitottam  

facsimile
 
 4686 
Globális
 
  üzletet kedves mester és őszre már
[szerkesztői feloldás]
megházasodtam
, kivettem egy pincét és ott kezdtem dolgozni, kérem! kezdtem dolgozni!  
 
  – Én meg
[szerkesztői feloldás]
nem
eszem a pékkenyeret. isten őrizz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
odáig jussak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
községi kenyeret rágjak. Én otthon sütök, de ha lesz szerencsém, megmutatom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
milyen a mi kenyerünk, ilyen magas, és
[szerkesztői feloldás]
minden
héten egy kalácsot a kávéhoz.  

facsimile
 
 4687 
Globális
 
  Mocsai ferencjózsef kabátban csak nagy sleppel,
*
A kabát hátsó, két hosszú szárnya (német).
barna nagy kabát csámpás fekete kalap.  
  az asszony fekete csipke bluz, fehér betéttel mellen alatta a fekete szoknya. Gyászkalap könnyű őszi felsőkabát lélekmelegítővel  
  – ezzel tartozom a gyermekeimnek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
vigyázzak az egészségemre.  

facsimile  
 
 
 4688 
Globális
 
  Betegség  
  Lefeküdt a heverőre s betakarózott a piros
gu
[javítás]
bával, elnyujtozva és mereven feküdt,a lábai takaratlan voltak és fázás borzongotta. Arra gondolt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
rossz volna a lövészárokban.  
  Vendége jön.  
  Mikor felkelt a füléhez nyult és vakargatta.  
  Rájött
[szerkesztői feloldás]
hogy
forró a fületöve és apró daganások
[szerkesztői feloldás]
vannak
rajta,
[szerkesztői feloldás]
mintha
poloska csípte volna meg. Nagyon elcsodálkozott és nem értette a dolgot,
[szerkesztői feloldás]
mert
a heverőben még sohasem
[szerkesztői feloldás]
volt
poloska; a jobb fül mögött, alatta s elől az arcon több ilyen égő pontot talált, aztán később a homloka alatt s haja között kezdett égni.  
  Egy félóra mulva apróra végigtapogatta a fejét és  

facsimile
 
 4689 
Globális
 
  hátul, a kisagyon két akkora duzzadáson ijedt meg az ujja, mintegy-egy dió, a haj alatt.  
   
  Megrémült,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
a nemi bajára gondolt, a heréi tegnap óta fájtak s megrémült
[szerkesztői feloldás]
hogy
kiujul a régi baja.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
fogok az asszonyhoz nyulni, – volt az első gondolata, de
[szerkesztői feloldás]
hogy
mondja meg neki; az asszonyka már a mult éjjel is követelőzött.  
  Maga körül érezte hirtelen a nagy várost, amely teleszórta őt az ocsmány baj tapadó csíráival  

facsimile
 
 4690 
Globális
 
  s amely
[szerkesztői feloldás]
olyan
könnyen ígéri,
[szerkesztői feloldás]
olyan
olcsón hirdeti a gyógyulást,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
ember
azt hiszi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha egyik kutból mérget iszik, a másikból egészséget kap s e miatt
[törölt]
« él »
könnyelműen elrontja magát és lusta rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy alapos és becsületes kurát végezzen. Ki tudja
[szerkesztői feloldás]
nem
megy-é egy rothadásba már befelé!  

facsimile  
 
 
 4691 
Globális
 
  A háboru s az Irodalom  
  Az Irodalom célja,
[szerkesztői feloldás]
hogy megerősítse
az emberekben az életérzést, ezért a Háboruban nincs igazi szerepe.  
  Sőt a Háboru témát sem ad,
[szerkesztői feloldás]
mert ahogy
a betegséget igyekszik elfelejteni az
[szerkesztői feloldás]
ember,
ugy örül ha tul
[szerkesztői feloldás]
van
ezen
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a bajon és csupa olyat akar hallani ami feledteti vele a kiállott rémületet, bajt fájdalmat.  
   

facsimile  
 
 
 4692 
Globális
 
  A Háboru  
  A Háboru nem betegség, az egy fokozott életégés.  
  Ugyis meg kell halnia az embereknek, most vígan és boldogan halnak meg  
  A Háboruban
[szerkesztői feloldás]
nem
is a halál a rossz,
[szerkesztői feloldás]
hanem
az éhség, a hideg, a fáradtság, a tetű.  
  Viszont hiányzik az összes lelki nyomoruság, a socialis egyenlőtlenség a kenyérgond, a családi baj, hivatali baj,  
  S a helyett
[szerkesztői feloldás]
van
Barát!  

facsimile
 
 4693 
Globális
 
  Kávéház helyett
[szerkesztői feloldás]
van
világlátás  
  Család helyett állandó Bajtársi élet  
 
 • [szerkesztői feloldás]
  Van
  : kaland
 • hencegés
 • hatalmaskodás
 • összes erőinek érzése és megmutatása
 • szórakozás
 • gondtalanság
 • felelősségnélküliség
 • csalás, lopás, sikkasztás,
 • ölés
 • árulók akasztása
 • alantasok
  [szerkesztői feloldás]
  megbüntetése
 • [szerkesztői feloldás]
  alantasok
  gondozása
 

facsimile
 
 4694 
Globális
 
  A Háboru hónapjai alatt egy egész emberéletet él le a katona s épenugy az ellenállhatatlan Végzet markában érzi magát
[szerkesztői feloldás]
mint
ha
[szerkesztői feloldás]
például
az adósság sulya nyomja le.  
  Látni öreg
[szerkesztői feloldás]
embereket
, akik reszkető inakkal jönnek vissza, – de visszanyerik az erejüket  
  s még ez a jó is meg van a Háboruban,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha keresztül megy rajta akkor a Béke nyugodt és lassan emésztő, tehát
[szerkesztői feloldás]
nem
félelmes élete elé néznek.  

facsimile
 
 4695 
Globális
 
  Mert az élet is éppen
[szerkesztői feloldás]
olyan
rossz,
[szerkesztői feloldás]
mint
a Háboru  
   

facsimile
 
 4696 
Globális
 
 
*
A következő két számozott (4697., 4698.) oldal üres.
 

facsimile  
 
 
 4699 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
december
20.
 

facsimile
 
 4700 
Globális
 
  zárkózott  
  egy
[szerkesztői feloldás]
olyan
megye, ahová
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet bejutni.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
például nem
mernék
Zemplénbe
Zemplén_vármegye
egy megyebálra elmenni.  
  – Mért?  
  – Mert azokat, akik nincsenek
[szerkesztői feloldás]
olyan
jóba állandóan az alispánnéval, azt kinézik, de ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
egyszerűen kirepül.  
  – Kérlek az ugy
[szerkesztői feloldás]
van
Sárosba
Sáros_vármegye
is.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
én
Sárosba
Sáros_vármegye
[szerkesztői feloldás]
olyan
jól éreztem magamat  
  – Kinél volt
Sárosba
Sáros_vármegye
?  
 
Eperjesen
Eperjes
a rokonaimnál. Balpataki
[szerkesztői feloldás]
királyi
közjegyző és többszörös háztulajdonos és
Balpatak
Balpataka
vár ura, hajdan, de már tönkrementek a  

facsimile
 
 4701 
Globális
 
  Balpatakiak
Sárosban
Sáros_vármegye
[szerkesztői feloldás]
mind.
 
  – Hány kocka kell a teádba Sári?  
  – Hármat könyörgök, –
[szerkesztői feloldás]
mondja
a fiatal lány és sejtelme sincs róla,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a vidék  

facsimile  
 
 
 4702 
Globális
 
  Szerencsétlen flótások  
  – De hallja mi sül ki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az a Heinrich, aki állítólag az én ideálom volt, annak az apja meg a mama ideálja volt.  
  – Oh persze!  
  – De
[szerkesztői feloldás]
nem
az,
[szerkesztői feloldás]
hanem
milyen
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
szerencsétlen flótások ezek most már
[szerkesztői feloldás]
csak
az
[szerkesztői feloldás]
van
hátra
[szerkesztői feloldás]
hogy
a fiát a mi lányunk kosarazza ki.  

facsimile
 
 4703 
Globális
 
  – Most vegyétek közre
[szerkesztői feloldás]
Sárit
 
  – Jézusom, ha engem is közre vesznek, akkor
[szerkesztői feloldás]
még
én is eszem.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Zsigmond
, a cigányok eredete
[szerkesztői feloldás]
hogy
vót.  
  – Gyertek kedves
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, gyertek üljetek a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
körül, de se ne nevessetek, se ne sírjatok  
   

facsimile
 
 4704 
Globális
 
  A nagy ebédlő csillárnak csak a középső egy alsó lángja
[szerkesztői feloldás]
volt
meggyujtva, az egyik gyerek az uj számológéppel játszott, a másik nyüglődött,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – ne számolódj tíz-tíz, no!  
  A
[szerkesztői feloldás]
háziasszony
a vajvásárról beszél, de a hallgatás uralkodik, nehéz a
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  – Óh
Szinnán
Szinna
[szerkesztői feloldás]
nem
érintkezhetek senkivel. Oh azelőtt
[szerkesztői feloldás]
voltak
régen Kossuthék, Horváthék,
[szerkesztői feloldás]
volt
egy jegyző, de az
[szerkesztői feloldás]
olyan
jegyző
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
hogy olyan
egy se, négyes fogaton járt.  
  – Fischerék ott
[szerkesztői feloldás]
vannak
, ezek a
[szerkesztői feloldás]
főszolgabíróék
,–  

facsimile
 
 4705 
Globális
 
  – Hát most annyira tönkrejutottak ezek…  
  – De egy másik lánya
[szerkesztői feloldás]
volt
, Irén  
  – Igen egy szolgabírónál
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – De rosszul él, hallottam.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
inkább ugy raplizik.
*
Túlzó érzelmi kitörés (tájnyelv).
 
  – És Annuskának ki a legjobb barátnője  
  – Nekem,
[szerkesztői feloldás]
van
egy
Szinnán
Szinna
is,
Eperjesen
Eperjes
is,
Szinnán
Szinna
a jegyzőné lánya,
[szerkesztői feloldás]
Eperjesen
Eperjes
a Balpataki Rózsi,
Iglón
Igló
a Korompainé együtt jártunk a polgáriba.  
  – én is
[szerkesztői feloldás]
mindig
összekompromittálom ezt a két nevet Dusits és Dukits.  

facsimile
 
 4706 
Globális
 
  – Ismered Zemplényiéket?  
  – Igen  
  – Az Balpatakinénak udvarolt, van is ott két gyönyörű festménye, egy orgonacsokor,
[szerkesztői feloldás]
meg
egy még, de gyönyörű. Mert
[szerkesztői feloldás]
minden
képét odaküldte az Anna nénihez
[szerkesztői feloldás]
megmutatni
,
[szerkesztői feloldás]
mert
gondolta
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha ugyis elveszi,
[szerkesztői feloldás]
meglesz
. De
[szerkesztői feloldás]
hogy
eljegyezte magát, hát visszaküldte a festményeit és kérte
[szerkesztői feloldás]
hogy
legalább egy párat tartson
[szerkesztői feloldás]
meg
. Hát neki persze volt esze,
[szerkesztői feloldás]
hogy
két gyönyörűt választott ki, – xx  

facsimile
 
 4707 
Globális
 
  – De azér
[szerkesztői feloldás]
még mindig
jobb a tavalyi fekete selyem ruhám.  
  – De azér most ez is jó. Egészen gyönyörű.  
  – Azt tavaly csináltattad?  
  – Igen, de
[szerkesztői feloldás]
nem volt
rajtam tízszer. Megmutatom szívesen.  
  – Gyújtsd fel a másik lámpát Virág  
  A kicsi odaviszi a székét s felgyulik a csillár felső négy lángjából egy.  
  A többi már kiégett.  
  – Nézd egész jó rá.  
  Anna felveszi  
  – De igazán egész
[szerkesztői feloldás]
asszony
 
  – Hát mi különbség
[szerkesztői feloldás]
van
a lány és
[szerkesztői feloldás]
asszony
közt  

facsimile
 
 4708 
Globális
 
 
Pesti
Budapest
estélyek illata árad a ruhából, hangversenyterem, premier, hallok előkelő suhogása  
 
  –Van egy ismerősöm,
[szerkesztői feloldás]
J
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
né és az
[szerkesztői feloldás]
mindenhez
konyít, fest, gordonkázik, az lefestett engem és ha kérdik tőlem ki ez, szégyellem
[szerkesztői feloldás]
mondani hogy
én, azt
[szerkesztői feloldás]
mondom hogy
édesanyám, fiatal korában – szól Sárika s egyszerre a vidék levegője árad körül, a falusi élet, a vidám délutánok, tejszínes kávéval.  

facsimile  
 
 
 4709 
Globális
 
  Marton fiuk  
 
[szerkesztői feloldás]
december
21
 
  – Ezt a ruhát, amit rajtam látsz, ezt már
Pesten
Budapest
vettem.  
  Aztán egész elfeledkezik a dadogásról és egészen rendesen beszél, folyékonyan.  
  – Az orvosok tanítják ki a betegeket a tünetekre,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha itt nyomják
[szerkesztői feloldás]
meg
akkor sziszegjen, de ha egy ujjnyival idébb, akkor nem,
[szerkesztői feloldás]
mert
ott nem fáj az ischias.
*
Nervus ischiadicus, ülőideg.
 

facsimile
 
 4710 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Janka
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
– Én már egészen jól belelátok a dolgukba.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
ragaszkodnak a Pajor-helyhez. Dindi
[szerkesztői feloldás]
mondja, hogy
már Pajor szeretné ha elmennék  
  – A helyet
[szerkesztői feloldás]
ne
engedd! Ne engedd!  
  – Eddig ő
[szerkesztői feloldás]
mondta mindig, hogy
hat hét, két hónap és tegnap jön,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hol az a bizonyítvány? Odaadom, s azt kérdi, meddig tart a gyógyulás?
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
azt hiszem,
[szerkesztői feloldás]
igazgató
ur jobban tudja  
  – No, no, mégis,
[szerkesztői feloldás]
mennyi
volna? Négy hét? – Bizonyára,
[szerkesztői feloldás]
igazgató
ur jól ért hozzá, jobban
[szerkesztői feloldás]
mint
egy katona érthet. És erre beírt négy hetet. És mit küldöznek engem.
[szerkesztői feloldás]
Nem
vagyok én nekik az izéjük!
[szerkesztői feloldás]
Nem
elég,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 

facsimile  
 
 
 4711 
Globális
 
 
Pesti
Budapest
utca
Budapest
 
  – A sarkon cselédlányok állottak nagykendőjük alatt
[szerkesztői feloldás]
mint
a gyereket cipelték a kenyeres kosarat, amit a pékhez vittek.S diskuráltak.  
 

facsimile
 
 4712 
Globális
 
  már
Debrecenben
Debrecen
voltam. Amit én ott kiállottam, azt
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
mindenki
viselné el. Én nekem jó idegeim
[szerkesztői feloldás]
vannak,
de egy ideges
[szerkesztői feloldás]
ember
ettől
[szerkesztői feloldás]
megőrült
volna már. Engem ne szalasszanak, tegnap a helyőrségi kórházba, ma a XVI-osba, holnapra megint be vagyok rendelve a helyőrségibe! Bemegyek s
[szerkesztői feloldás]
megvan
.  
  – No, tűrjél, Dindikém! –
[szerkesztői feloldás]
mondta
Sári ijedten.  
  – A helyedet ne engedd, szólt gügyögő apai hangon Sándor,
[szerkesztői feloldás]
mintha csak
tőle függene,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne engedje.
*
Egy számozott, üres, szakadt, hiányos oldal (4713.) következik.
 
 

facsimile
 
 4714 
Globális
*
Szakadt, hiányos oldal, melyen idegen kéz által lejegyzett számolás olvasható.
 

facsimile
 
 4715 
Globális
 
  – Ha mamáról hír jönne, értesítsetek,– szól Sári száraz, önérzetes hangján.  
  – Majd táviratozok. – felel rá gyöngéden Sándor.  
  – Jó.  
  Elámulva hallgatta ezt a párbeszédet és kissé fel volt háborodva miatta. Egy
[szerkesztői feloldás]
koronájuk
sincsen és táviratoznak.  

facsimile
 
 4716 
Globális
 
  Az Estet kiabálók  
 
  Egy fiu, 8-10 éves inas megy a járda szélén és valami füzetet olvas  
 
  A Simor utcánál leszáll egy hósapkás ur; sötétszürke nemezből szabott hósapka a fején, azon felül egy csámpás kalap; a nyaka vastag, biztosan be
[szerkesztői feloldás]
van
kötve. Furcsa ezzel a vastag fejjel,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy paripa, csak a csapzott bajsza lóg ki  
 

facsimile
 
 4717 
Globális
 
  Civilruhás
[szerkesztői feloldás]
ember
polgárőr sapkában. Üvegkereskedő, aki este védi a hazát, nappal becsapja, törött üveggel a szegény asszonyt  
 
  Kis kézitargoncán egy mázsa szenet visz egy szegény asszony a pályaudvarról, a gyereke huzza, ő tolja.  
 
  Minden sarkon a gesztenyés kofa szürke ernyője. Kék bögréből levest eszik s kenyeret harap hozzá.  

facsimile  
 
 
 4718 
Globális
 
  Marton Sándor  
  A Kerepesi ut rettentő reklámtömegében nem bírta megtalálni az Excelsior szállodát, már csaknem végigment rajta, s egy gesztenyés kofától kérdezte meg  
  – Melyik az Excelsior szálloda kérem?  
  Az öregasszony barátságtalanul nézett föl a leveses kis bögréjéből, mert nem azért van itt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
idegeneket utbaigazítson, a
pesti
Budapest
józefstedterinek ösztönszerű érzésével utálta ugyis a vidékieket, de ha már ilyen bamba a vidéki pasas, nem vonta meg magától a szórakozást,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy fölényes mozdulattal rá ne mutasson az előttük álló házra.  
  – Ez az!  
  – Ez?  
  Nagy cifra kapu volt előtte,  

facsimile
 
 4719 
Globális
 
  amelyet csakugyan lehetetlen
[szerkesztői feloldás]
volt
megismerni, mert valami mozi bejáratnak látszott s a reklámtáblák, betűk stb, nappali fakóságban  

facsimile  
 
 
 4720 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
december
22.
 
  – Itt a foga, itt a foga! –kiált fel anyuka!  
  – Igazán?  
  – Nézze
[szerkesztői feloldás]
meg.
 
  – Piszkos a keze.  
  – De milyen hegyes,
[szerkesztői feloldás]
mint
a tű! Itt a foga!  
  – Akkor már
[szerkesztői feloldás]
nemsokára
szép leszel.  
  – Érzed a nyelveddel? Érzi a nyelvével.  
  – Már régen kinn
[szerkesztői feloldás]
van
! Anyuka már régen kinn
[szerkesztői feloldás]
van
a fogam!  

facsimile
 
 4721 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Báró
Fischerné
[szerkesztői feloldás]
meglátogatta
a multkor Sándort. Egy egész óráig volt nála. Milyen nagyra
[szerkesztői feloldás]
vannak
avval a vén asszonnyal
[szerkesztői feloldás]
olyan
közel
[szerkesztői feloldás]
vannak
Szinnán
Szinna
és így feltudja tartani a renomét. Ugy látszik
[szerkesztői feloldás]
Fischernek
nincs
[szerkesztői feloldás]
felesége
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az anyja
[szerkesztői feloldás]
ilyen
szerepben él.  
 
  – A főnököm háromszor
[szerkesztői feloldás]
megszökött
; a kolera legelső hírére.  

facsimile
 
 4722 
Globális
 
 
[szerkesztői feloldás]
Marton
[szerkesztői feloldás]
Sándor
?  
  – Tessék a portástól kérdezni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Marton
[szerkesztői feloldás]
Sándor
?  
  – II. 81.  
  A lépcsőn fel,  
  végig a szobák közt a szűk folyosón.  
  – Hol a 81?  
  – A szolgabíró ur alszik.  
  – Azt kérdem, kérem hol a 81?  
 
[szerkesztői feloldás]
Megnézem
, kit jelensek be?  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
nézze
[szerkesztői feloldás]
meg
alszik-e?  
  Az asszony benyit,
[szerkesztői feloldás]
Sándor
előre fordul.  
  – Szervusz Sándor!  
 
[szerkesztői feloldás]
Sándor
dühösen és álmatagon néz, azért fordult meg, mert az elébb az ebédet hozták és  

facsimile
 
 4723 
Globális
 
  akkor uriságból alvást szinlelt, s most már hajlandó kéretni magát.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy vagy
[szerkesztői feloldás]
Sándor
?  
  – Rosszul – s dadog szörnyen, –
[szerkesztői feloldás]
nagyon
rosszul, rosszul.  
  – Aludtál?  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
szenderegtem,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok aludni,
[szerkesztői feloldás]
csak
szendergek.  
  – Azt hittem, már együtt megyünk
[szerkesztői feloldás]
Szinnára
Szinna
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
szeretnék, igen boldog
[szerkesztői feloldás]
volnék
, ha lehetne, – s átható butasággal néz.  
  – No látod, csinálnod kell neked is valamit magaddal,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
M. bácsinak adsz tanácsot.  
  – Azt gondolod,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nekem  

facsimile
 
 4724 
Globális
 
  ugyanaz a bajom
[szerkesztői feloldás]
van
? Ugy gondolod?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
,
[szerkesztői feloldás]
nem
, neked idegbajod
[szerkesztői feloldás]
van
a kolera, a kimerültség,…  
  – Ugy gondolod,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugyanaz a baj forog fenn, – találja
[szerkesztői feloldás]
meg
a helyes szót, – nálam, mint M.
[szerkesztői feloldás]
bácsinál
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
fiam, – s már kiált
[szerkesztői feloldás]
hogy
elhallgatassa, –
[szerkesztői feloldás]
csak mint
te neki, én most neked,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy bonbont átnyujtom e jó tanácsot
[szerkesztői feloldás]
hogy
az idegbajod kuráld ki
[szerkesztői feloldás]
Sándorkám
.  
  – Köszönöm szépen édes drágám, –
[szerkesztői feloldás]
nagyon
kedves
[szerkesztői feloldás]
vagy
,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jó vagy hozzám és ez igen szép
[szerkesztői feloldás]
hogy meglátogattál
, látod, – s
[szerkesztői feloldás]
nem
akarja elereszteni a kezét.  
 

facsimile
 
 4725 
Globális
 
  Dókus öreg
[szerkesztői feloldás]
ember
-e?  
  – A mamád azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
öreg.  
  – Óh ő, tudod,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
keveset látta! –
[szerkesztői feloldás]
mondja
azzal a lesajnálással,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ő mostohája ki az? az egy nulla!  
  S az öregasszony ugy adta:  
  – Tessék venni jó élelmiszeres táskát.  
  – Óh nem, fölösleges, mert az alispán már gondoskodott és ha vasuti közlekedés
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz, az autoját adja ide.  
  Elnémult rá, hát az más, ha az alispán szárnyain jár, s
[szerkesztői feloldás]
csak
napok mulva hallotta Nemo,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az alispán ugy gondoskodott az élelemről
Szinnán
Szinna
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
három vaggon élelmiszert küldött oda és
[törölt]
« »
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés: