Beck Ilona – Kiss József (1902-03-18)


facsimile

Zrínyi utcza 7.  

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!  

Nagy örömmel hallom bátyám¬
tól, hogy Szerkesztő Úr melegen
érdeklődik mozgalmunk iránt
és, hogy Egyesületünk érdekében
beszélni óhajt velem.  

Végtelenül sajnálom, hogy ma
délutáni látogatásakor nem
talált itthon; holnap déletőtt 1/2 12-  

1  

facsimile

től 1-ig itthon leszek, ha azonban
ez az idő Önnek nem alkalmas,
előzetes tudósitás esetén, bármikor
örömmel rendelkezésére állok.  

Őszinte tiszteletem kifejezésével
maradok  

1902. márcz 18-án  

igaz híve  

Beck Ilona