Barát Ármin – Kiss József (1902-09-08)


facsimile

Grand Hotel des Bains
Lido  

(Venise)  

F. Schlössing  

Directeur  

8. IX.
1902.  

Mélyen tisztelt mester!  

Már elutazásom napján, a „Hét” érkezésekor,
otthon, megragadta figyelmemet legujabb
 [!]
[sic!]

verse s itteni pár napi pihenőm alatt
lefordítottam németre. Ha a sacrilegiumot
nem találja nagyon súlyosnak, ugy
 [!]
[sic!]
, kérem,
közvetítse, hogy valamelyik német lapban,
melyet sokan olvasnak, megjelenjék, de
mihamarább, mert nagyon elevenére ta¬
pint drágalátos közviszonyainknak.  

Kézcsókomat a nagyságos asszonynak.  

Híve és szolgája  

Barát Ármin  

1  

Választ Abbaziába
kérek,
Frau Rosa Fischer
cím alatt  

facsimile
facsimile

Ha Rothhauser nem vállaln
[...]
[hiányzó szövegrész]
á
[betoldás]

a verset, tán a „Journal”-nál
s esetleg a „
[...]
[hiányzó szövegrész]
Tagblatt”-nál
el lehetne helyezni.