Apponyi Albert – Kiss József ([é.n.]-02-07)


facsimile

Tek.
[rövidítés]
Kiss József urnak  

Helyben
[bizonytalan olvasat]
 

facsimile

E. 3.  

Igen tisztelt uram!  

A vidéki előfizetőkre nézve
áll az hogy a felolvasást csak
később látnák, ha az a vasár¬
napi számban jelennék is meg;
de a budapestiekre való tekin¬
tettel még sem lehet azt
előbb közzétenni mintsem
a társaság körében előadatott.
Nem merem tehát kíván¬
ságát teljesíteni a társaság
vezetőinek beleegyezése
nélkül. Pénteken találko¬
zom ezekkel az urakkal, és
akkor leszek szerencsés
véglegesen válaszolni.  

Kiváló tisztelettel  

kész híve  

Apponyi
[...]
[hiányzó szövegrész]
 

feb
[rövidítés]
. 7.  

1