Kiss József – Bácskai Hírlap (1904-12-20)


facsimile

A Bácskai Hírlap
t
[rövidítés]
. Szerkesztősegének
 [!]
[sic!]
 

Szabadkán,  

Fölkérem e sorok közlésére.
Az ellenem itt-ott felmerülő kiro¬
hanásokra, soha sem szoktam
reflectálni. Ez uttal azonban,
miután
[...]
[hiányzó szövegrész]
Ö
[betoldás]
nöknél kiváló gondozás¬
ban részesülök, kivételt teszek.  

Teljes tisztelettel  

Kiss József  

Bp
[rövidítés]
. 1904
decz
[rövidítés]
20.  

1